Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 1961

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 82.

Մարգարյան, Ա. Ս. (1961) «Կը» եղանակիչի ծագման մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 158-179.

Հակոբյան, Մ. Ն. (1961) «Մետեորա» պարբերականը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 160-168.

Попов, П. (1961) Г. А. Брутян, Теория познания общей семантики.Издательство АН Армянской ССР, Ереван, 1959, 320 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 343-346.

Брутян, Г. А. (1961) К философской оценке теории лингвистической относительности. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 169-183.

Гарибян, А. С. (1961) Научные достижения армянской диалектологии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 36-45.

Бэнэцяну, Влад (1961) Некоторые вопросы этногенеза армян. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 91-123.

Ельницкий, Л. А. (1961) О датировке тигранакертской надписи. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 207-211.

Сидорова, Н. А. (1961) О фонде средневековых рукописей Национальной библиотеки Франции и об организации работы в „Школе Хартий “ в Париже. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 115-121.

Барсегян, Л. А. (1961) Об одной урартской иероглифической надписи. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 238-244.

Пиотровский, Б. Б. (1961) Основные этапы древнейшего земледелия в Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 108-121.

Մուրադյան, Մ. (1961) Ա. Պատմագրյան, Ժողովրդական արվեստի տարրերի գործածությունը հայ եկեղեցական երգի մեջ ԺԲ դարում: Զեկուցում Արևելագետների միջազգային համաժողովին, օգոստոս, 1954, Քեմբրիջ։ Paris, 1955. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 251-253.

Թիրաբյան, Ա. (1961) Ալ. Մյասնիկյանի անվան պետական գրադարանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 257-263.

Ա., Գ. (1961) Ակադեմիկոս Վ. Հ. Համբարձումյանը՝ միջազգային աստղագիտական միության պրեզիդենտ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 361-362.

Հովհաննիսյան, Գ. (1961) Անդրկովկասի ժողովուրդների գրականության պատմությունից, Պետհամալսարանի Հրատարակչություն, Երևան, 1960, 235 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 245-247.

Ստեփանյան, Գ. Խ. (1961) Արամյան թատրոնի գործունեությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 103-114.

Սելյան, Պատրիկ (1961) Բերկրալի 40-ամյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 363-367.

Խմբագրական, (1961) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 372-375.

Խմբագրական, (1961) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 235-237.

Խմբագրական, (1961) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 372-375.

Ղաֆադարյան, Կարո (1961) Դիվան հայ վիմագրության, պրակ II, կազմեց Ս.Գ.Բարխուդարյան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ Հրատարակչություն, Երևան, 1960, 240 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 335-343.

Գյուլամիրյան, Գ. Ե. (1961) Եղե՞լ է արդյոք, ափատիրական իրավունք ֆեոդալական Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 181-194.

Քամալյան, Գ. (1961) Երևանի անասնաբուժական-անասնաբուծական ինստիտուտը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 351-357.

Քյուրքչյան, Ա. Ն. (1961) Ընդհանրական մակբայները հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 195-209.

Խմբագրական, (1961) Ընկեր Ն. Ս. Խրուշչովը Բյուրականում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 254-256.

Խմբագրական, (1961) Ընկեր Ն. Ս. Խրուշչովի ճառը Երևան քաղաքում տեղի ունեցած հանդիսավոր նիստում ՝ նվիրված Հայաստանում Սովետական իշխանության հաստատման և Հայաստանի Կոմունիստական պարտիայի կազմավորման 40-ամյակին 1961թվականի մայիսի 6-ին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 9-30.

Ղանալանյան, Ա. Տ. (1961) Ժողովրդական ավանդությունների էությունն ու ժանրային առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 16-35.

Ոսկանյան, Վ. Կ. (1961) Իսրայել Օրու կողմից Պետրոս I-ին ներկայացված նորահայտ քարտեզը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 297-306.

Ղազարյան, Մ. (1961) Լենինյան մրցանակի շնորհում Մարտիրոս Սարյանին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 264-267.

Խմբագրական, (1961) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2.

Խմբագրական, (1961) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2.

Խմբագրական, (1961) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . p. 2.

Արմեն, Հրանտ Ք. (1961) Խորենացիի պատմագրքի գրության թվականը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 291-296.

Եղիազարյան, Ա. Մ. (1961) Կ.Մարքսի կապիտալի նախասկզբնական կուտակման տեսության շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 184-206.

Խմբագրական, (1961) Կոմունիզմ կառուցողների համագումարը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 3-13.

Խմբագրական, (1961) Կոշտոյանց Խ. Ս. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 268-270.

Մարկվարտ, Հ. (1961) Հ. Մարկվարտի «Պարսկահայք նահանգը» անտիպ ուսումնասիրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 180-207.

Կարապետյան, Տ. Ա. (1961) Հայ գրողները և Վրաստանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 46-56.

Աթայան, Ռ. Ա. (1961) Հայ ժողովրդական երաժշտության ուսումնասիրության մի քանի հարցեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 39-57.

Գասապյան, Ներսես (1961) Հայ պարբերական մամուլի բիբլիոգրաֆիա, 3 հատորով, կազմեց Հովհ.Պետրոսյան, Հայկական ՍՍՌ Պետգրապալատ, Երևան, հատ.I, 1954, հատ.II, 1956, հատ.III, 1957. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 307-330.

Չալոյան, Վ. Կ. (1961) Հայ փիլիսոփայության պատմության հանգուցային հարցերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 273-290.

Ա., Գ. (1961) Հայաստանի Կոմունիստական պարտիայի XXII համագումարը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 347-348.

Խմբագրական, (1961) Հայաստանի Կոմունիստական պարտիայի Կենտրոնական Կոմիտեին, Հայկական Սովետական Սոցիալիստական Ռեսպուբլիկայի Գերագույն Սովետի Նախագահությանը, Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 3-5.

Թումանյան, Հ. Ե. (1961) Հայաստանի արդյունաբերական զարգացման մակարդակը XVIII դարի վերջին և XIX դարի սկզբին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 92-102.

Աղայան, Է. Բ. (1961) Հայերենի հնչույթային համակարգի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 67-90.

Խմբագրական, (1961) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակությամբ վերջերս լույս են տեսել. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 .

Գևորգյան, Ս. (1961) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակչությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 208-212.

Բ., Ն. (1961) Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի էքսպեդիցիոն աշխատանքները 1960 թվականին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 357-361.

Պետրոսյան, Լ. Բ. (1961) Հովհաննես Թումանյանի լեզվի և ոճի մի քանի առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 72-81.

Խմբագրական, (1961) Հովսեփ Օրբելի. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 229-234.

Խմբագրական, (1961) Հրաչյա Ներսիսյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 370-371.

Կեդրով, Բ. Մ. (1961) Մ. Վ. Լոմոնոսովը և գիտական հիպոթեզը /Ծննդյան 250-ամյակի առթիվ/. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 23-38.

Մաթևոսյան, Վ. Հ. (1961) Մարտիրոս Սարյանի ստեղծագործական էվոլյուցիայի գնահատման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 133-148.

Վարդապետյան, Ղ. Բ. (1961) Մեծ մտածողը ( Վ. Գ. Բելինսկու ծննդյան 150-ամյակի առթիվ ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 124-129.

Խմբագրական, (1961) Մեծարման երեկոներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 368-369.

Սարգսյան, Գ. Ա. (1961) Մեր ժամանակի հարազատ ձայնը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 149-165.

Աբրահամյան, Ա. Գ. (1961) Մի քանի ծածկագրերի վերծանություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 210-218.

Արևշատյան, Ս. Ս. (1961) Նոմինալիզմի և միջնադարյան հայ փիլիսոփայության մի քանի այլ հարցերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 145-157.

Մարգարյան, Է. Ս. (1961) Պատմա-իդեալիստական մեթոդոլոգիայի ֆենոմենոլոգիական բնույթի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 122-132.

Մարկվարտ, Ի. (1961) Պարսկահայք նահանգը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 212-244.

Մնացականյան, Ս. Խ. (1961) Պտղնիի տաճարը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 219-237.

Մարտիրոսյան, Ն. (1961) Պրպտումներ փոքրասիական անուններու մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 82-107.

Ինճիկյան, Ա. Մ. (1961) Ռաֆաել Պատկանյանի և 1850-1880-ական թվականների հայ ազգային-ազատագրական շարժումների գնահատության հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 122-144.

Մարկոսյան, Ս. Ս. (1961) Ռուսաստանին միանալու նախօրյակին Արևելյան Հայաստանի հողատիրության և ճորտատիրության հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 245-272.

Նազինյան, Ա. (1961) Ս. Բ. Հարությունյան, Հայ ժողովրդական հանելուկներ (ուսումնասիրություն), Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, Երևան, 1960, 170 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 247-251.

Գրիգորյան, Ա. (1961) Ս. Ղ. Ղազարյան, Միջին հայերեն, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, Երևան, 1960, 301 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 330-334.

Գասպարյան, Ս. (1961) Սովետական Հայաստանի 40-ամյակը և սփյուռքահայությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 222-228.

Քալաշյան, Վ. and Գրիգորյան, Հ. and Հարությունյան, Գ. (1961) Սովետական Հայաստանի արխիվների հարստությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 212-221.

Ալիխանյան, Ս. Տ. (1961) Սովետական Ռուսաստանի օգնությունը հայ ժողովրդին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 130-141.

Խմբագրական, (1961) Սովետական Վրաստանի 40 տարին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 35-46.

Անանյան, Ա. (1961) Սովետական կառավարության որոշումը Սևանի պրոբլեմի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 348-351.

Աղաբաբյան, Ս. Բ. (1961) Սովետահայ պոեզիան 20-ական թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 57-71.

Զարոբյան, Յա. (1961) Ստեղծագործական ուժերի ծաղկումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 31-34.

Շարուրյան, Ա. Ս. (1961) Սրբուհի Տյուսաբ /Ծննդյան 120 և մահվան 60-ամյակի առթիվ/. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 166-180.

Մելիքսեթյան, Հ. Ու. (1961) Սփյուռքահայերի ներգաղթը Սովետական Հայաստան /1921-1925/. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 142-149.

Գասպարյան, Հ. Տ. (1961) Վիկտոր Հյուգոյի երկերի հայերեն թարգմանությունները 1870-1890թթ. և նրանց քաղաքական-հասարակական նշանակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 82-91.

Խմբագրական, (1961) Վրաստանի Կոմունիստական պարտիայի Կենտրոնական Կոմիտեին, Վրացական Սովետական Սոցիալիստական Ռեսպուբլիկայի Գերագույն Սովետի Նախագահությանը, Վրացական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 6-8.

Կարինյան, Ա. Բ. (1961) Տարաս Շևչենկո /Մահվան 100-ամյակի արթիվ/. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 7-15.

Սիսակյան, Ն. Մ. (1961) Տիեզերական դարաշրջանի սկիզբը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 14-22.

Ձոցենիձե, Գ. Ս. (1961) Փառապանծ քառասունամյակ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-6.

Հյուսյան, Մ. Գ. (1961) Փոխաբերությունը Գր. Զոհրապի ստեղծագործության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 150-159.

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1961) Քաղացիական պատերազմը Ամերիկայում հայ պարբերական մամուլի լուսաբանությամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 47-66.

Առաքելյան, Բ. Ն. (1961) Քաղաքային վարչությունը և ինքնավարությունը միջնադարյան Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 58-81.

This list was generated on Thu Jan 21 08:25:45 2021 AMT.