Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 1991

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 54.

Մանուչարյան, Ա. Լ. (1991) Uwe Feigel. Das evangeliche Deutschland und Armenien. Die Armenierhilfe deutscher evangelisher Christen seit dem Ende des 19. Jahrhunderts im Kontext der deutsch-türkischen Beriehungen. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 1989, 344 S. Ուվե Ֆայգել։ Բողոքական Գերմանիան և Հայաստանը: Բողոքական քրիստոնյաների օգնությունը հայերին սկսած XIX դարի վերջից, գերմանա-թուրքական հարաբերությունների կոնտեքստում, Վանդենհոեկ և Ռուպրեխտ, Գյոթինգեն, 1989, 344 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 205-208. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լ. Շ. (1991) V դարից վկայված մի քանի բառերի քննություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 147-152. ISSN 0135-0536

Գյուրջինյան, Դ. Ս. (1991) «Տուն» վերջնաբաղադրիչով բարդությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 153-162. ISSN 0135-0536

Ամալյան, Հ. Մ. (1991) Амирдовлат Амасиаци. Ненужное для неучей, пер. с армянского, вступ. статья и комментарии С. А. Вартанян. Наука, 1990, 880 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 212-216. ISSN 0135-0536

Хуршудян, Э. Ш. (1991) Армянское Nepak. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 145-154. ISSN 0135-0536

Абрамян, Л. А. and Пикичян, Р. В. (1991) Греческая свирель, австралийская гуделка и армянская зурна: генезис музыкального инструмента в ритуально-мифологическом контексте. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 176-185. ISSN 0135-0536

Степаненко, В. П. (1991) Неизвестный катепан Иверии и Халдии спафарий Роман. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 163-169. ISSN 0135-0536

Кушнарева, К. Х. (1991) О социальной структуре общества Древнего Кавказа. VI—IV тыс. до н. э. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 155-165. ISSN 0135-0536

Сараджева, Л. А. (1991) Односторонние армяно-балтийские изоглоссы. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 170-175. ISSN 0135-0536

Саркисян, Г. Х. (1991) Свидетельство поздневавилонской клинописной хроники об Армении времени Тиграна II. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 45-54. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Մ. (1991) Ա. Ա. Խառատյան, Արևմտահայ մամուլը և գրաքննութունը Օսմանյան Թուրքիայում (1857—1908). Երևան, 1989, 379 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 208-212. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1991) Ալմա Աթայի Հռչակագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 3-4. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1991) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1991) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1991) Բնագրագիտական դիտարկումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 140-144. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1991) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 222-224. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1991) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 224-226. ISSN 0135-0536

Թադևոսյան, Ա. Գ. (1991) Գենարի Կորգանովի՝ հայ նշանավոր երաժշտի կյանքն ու գործը (Մահվան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 66-78. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Կ. Մ. (1991) Գրիգոր Նյուսացու «Ի յիշատակի սրբոյն Թէոդորոսի...» ճառի հայերեն թարգմանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 115-122. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Գ. Բ. (1991) Դավիթ Անհաղթի ժառանգության նոր լուսաբանության մի փորձի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 176-184. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Ա. (1991) Երիտասարդ թուրքերի և մուսավաթի համաթուրքական գործակցությունը և հակահայկական ոճրագործությունները 1918 թվականին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 43-64. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Ա. Մ. (1991) Երևանի 1724 թ. պաշտպանության ժամանակագրության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 93-100. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Ա. Վ. (1991) Էթնիկական տեղաշարժերը Փոքր Ասիայում և Հայկական լեռնաշխարհում մ. թ. ա. XII դարում («Ծովի ժողովուրդներ», մուշկեր և ուրումեացիներ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 65-78. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Ա. Մ. (1991) Իրադարձությունները Ղափանում և Նախիջևանի խանությունում 1724 թվականին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 102-114. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1991) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1991) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ա. Ա. (1991) Կիլիկիա երկրամասի հունարեն և լատիներեն արձանագրությունների նորագույն հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 216-220. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ռ. Հ. (1991) Կրկնակների ու կրկնությունների գործառությունները ծիսերգերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 123-136. ISSN 0135-0536

Ջրբաշյան, Էդ. Մ. (1991) Հայ միջնադարյան գրականության ավանդույթները և ՀովՀ. Թումանյանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 14-32. ISSN 0135-0536

Ջրբաշյան, Էդ. Մ. (1991) Հայ միջնադարյան գրականության ավանդույթները և Հովհաննես Թումանյանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 23-35. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պ. Ա. (1991) Հայ-ռուս-պարսկական կապերի պատմությունից (XVIII դարի վերջ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 55-65. ISSN 0135-0536

Բարլեզիզյան, Ա. Կ. (1991) Հայ-ֆրանսիական լեզվամշակութային կապերի սկզբնավորման ու զարգացման հարցի շուրջը (XI—XIX դարեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 101-109. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վ. Հ. (1991) Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-6. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Ալ. Ս. (1991) Հայերենի նոր ուղղագրությունը և նրա մերժման անհիմն փորձերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 7-13. ISSN 0135-0536

Զեքիյան, Լևոն (1991) Հայերի ցեղասպանության հասկացության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 15-22. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1991) Հայկական հարցի և հայ կամավորների մասին (1912-1915 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 205-215. ISSN 0135-0536

Կույմճյան, Տիգրան (1991) Հայկական ձեռագրերի մակագրություններով կազմերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 137-146. ISSN 0135-0536

Մահե, Ժան-Պիեռ (1991) Հարգանքի տուրք Ֆրեդերիկ Ֆեյդիի (1908—1991) հիշատակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 79-84. ISSN 0135-0536

Շանդրովսկայա, Վ. Ս. and Բարթիկյան, Հ. Մ. (1991) Հունա-հայկական արձանագրությամբ բյուզանդական արճճե կնիք պետական Էրմիտաժի հավաքածուում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 122-128. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Մելիքսեթ (1991) Միքայել Նալբանդյանի հնդկաստանյան առաքելության շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 167-175. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ս. Բ. (1991) Մովսես Խորենացին և հին հայոց վիպական ավանդությունը (Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկի 1500-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 33-42. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Ա. Ս. (1991) Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» չորրորդ գրքի հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 186-204. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Խ. (1991) Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմությանը» նվիրված առաջին միջազգային գիտաժողովը (Փարիզ, 1991 թ. հունվարի 25-26). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 217-221. ISSN 0135-0536

Սիմոնյան, Հ. Ա. (1991) Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» մի սկզբնաղբյուրի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 87-101. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Վ. Ս. (1991) Մովսես Խորենացու գրական-գեղագիտական հայացքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 79-86. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Բ. Կ. (1991) Նախընթաց անդամի ծավալման իմաստային-ոճական արժեքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 129-139. ISSN 0135-0536

Եսայան, Ս. Ա. and Աբաջյան, Լ. Վ. (1991) Ներքին Խնձոր (Կայալի դերե) ամրոցը (Արևմտյան Հայաստանի ուրարտական ամրոցի մասին). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 110-121. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1991) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1991) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Դ. Ն. (1991) Ուրարտացիներ, ալարոդներ, արմեններ հարցի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 185-204. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Վ. Ա. (1991) Պատմության դասերը (Հայրենական մեծ պատերազմի սկսվելու 50-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 5-14. ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1991) Ստուգաբանություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 36-44. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գ. Բ. (1991) Վ. Գ. Համբարձումյան. Գրաբարի գործառությունը որպես գրական լեզու ԺԸ-ԺԹ դդ., ՀՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1990, 410 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 220-223. ISSN 0135-0536

Խաչիկյան, Լ. Ս. (1991) Օրբելյան իշխանների Բուրթելյան գերդաստանը և Սյունյաց եպիսկոպոս պարոնտեր Ստեփանոսը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 85-92. ISSN 0135-0536

This list was generated on Tue Mar 9 01:30:00 2021 AMT.