Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 1992

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 61.

Գրիգորյան, Ա. Վ. (1992) Armenisch-deutsche Korrespondenz, № 73, September, 1991. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 247-249. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Է. Լ. (1992) Classical Armenian Texts. Series editor John A. C. Greppin.—Thomas Artsruni. History of the House of the Artsrunik'. Introd. by R. W. Thomson, New York, 1991, 3l3 p.; Vardan Areveltsi. Chronicle, Introd. by R. W. Thomson, New York, 1991, 184 p. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 215-216. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Ա. Մ. (1992) «Ղափանցվոց պատմության» ժամանակագրության հավաստիությունը և կառուցվածքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 85-100. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Հ. Ն. (1992) «Պատմութիւն վասն մանկանն եւ աղջկանն» զրույցի հայկական պատումը և նրա այլալեզու զուգահեռները (Հայերեն թարգմանության բնագրի հարցի շուրջ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 140-155. ISSN 0135-0536

Терещенко, А. Г. (1992) Армянское население в Донском и Северо-кавказском регионах в 20-х годах XX века. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 111-126. ISSN 0135-0536

Сафарян, В. А. (1992) Археологическая находка в селе Ханабад. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 226-230. ISSN 0135-0536

Шандровская, В. С. (1992) Византийские печати армянских деятелей XI—XII вв. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 187-194. ISSN 0135-0536

Махмурян, Г. Г. (1992) Журнал „Social Education“ (1991 г., т. 55, № 2) о геноциде. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 217-219. ISSN 0135-0536

Хуршудян, Эд. Ш. (1992) Иранская военно-административная терминология и проблема четырехчленного деления Сасанидского Ирана. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 175-186. ISSN 0135-0536

Лилоян, Г. Ц. (1992) К вопросу о реформаторской деятельности М. Г. Лорис- Меликова. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 163-174. ISSN 0135-0536

Арутюнова-Фиданян, В. А. (1992) Образ Византии в армянской историографии X века. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 42-56. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1992) Ա. Ռ. Հովհաննիսյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 234. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1992) Ակադեմիայի ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 250-251. ISSN 0135-0536

Դերոյան, Ն. (1992) Ակադեմիայի նախագահության ընդլայնված նիստը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 251-254. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1992) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1992) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1992) Արևմտահայերի ազգային «Սահմանադրությունը» (1860-1863). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 51-66. ISSN 0135-0536

Տիրացյան, Գ. Ա. (1992) Բաբկեն Առաքելյան (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 195-196. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Է. Լ. (1992) Բագրատունիների հաստատումը Տարոնում և Արշարունիքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 116-124. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1992) Բագրատունյաց Հայաստանի արհեստներից (շալակավոր՝ բեռնակիր թե՞ բանկիր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 153-159. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1992) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . 237-240. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1992) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 257-259. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Ա. Վ. (1992) Գիտություն թե դիլետանտիզմ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 11-26. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1992) Երեմիա Չելեպի Քէօմիւրճեան. Պատմութիւն հրակիզման Կոնստանդնուպօլսոյ (1660 տարայ), հրատարակութեան պատրաստեց Գ. Բամպուքճեան. Ստանպուլ, 1991. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 242-243. ISSN 0135-0536

Կոզմոյան, Ա. Կ. (1992) Երկու պոեզիա, երկու հավատամք (Նարեկացու և Ռուդաքիի բանաստեղծության պատմատիպաբանական համեմատության փորձ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 189-198. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Հ. Գ. (1992) Զաքարյանների ծագման ավանդությունը միջնադարյան հայ պատմագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 139-152. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1992) Է. Բ. Աղայան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 235. ISSN 0135-0536

Փափազյան, Ա. Հ. (1992) Թուրքական աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին (XVI—XVIII դդ.) (Համառոտ ակնարկ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 101-115. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Ռ. Ա. (1992) Ինդոնեզիայի հայ գաղթօջախների պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 33-41. ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1992) Լեզվական նոր տվյալներ հայոց նախաքրիստոնեական կրոնի և հավատալիքների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 14-27. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1992) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1992) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . p. 2. ISSN 0135-0536

Պիկիչյան, Հ. Վ. (1992) Ծնծղա. նվագարան և մոգական գործիք. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 215-224. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1992) Կ. Մ. Մուրադյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 236. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժ. Դ. (1992) Կահույքագործությունը Հայաստանում (մ. թ. ա. II-մ. թ. II դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 160-174. ISSN 0135-0536

Փիրումյան, Ռուբինա (1992) Հակոբ Օշական, լուսավոր կանթեղ սփյուռքահայ գրականության սկզբնավորման և զարգացման ճամփին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 63-70. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Ա. (1992) Հայ մեծ երգիծաբանը (Հակոբ Պարոնյանի մահվան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-13. ISSN 0135-0536

Հմայակյան, Ս. Գ. (1992) Հայկ Նահապետի մասին առասպելն ու Կիբշա քաղաքը Նիբուրի լեռներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 125-132. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1992) Հայկական հարցի արծարծումը 1912 թվականին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 197-214.

Կիլիկյան, Հակոբ (1992) Հայկական հնագույն ձեռագիրներեն մեկը Պուլկարիո մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 222-226. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Ալ. Ս. (1992) Հայոց լեզվի արդի վիճակի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 3-10. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ա. Ա. (1992) Հարցազրույց Ֆրանսիայի հայագետ Շառլ Ռընուի հետ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 71-84. ISSN 0135-0536

Եսայան, Ս. Ա. and Աբաջյան, Լ. Վ. (1992) Ճմինի (Ալթին թեփե) պեղումները (Արևմտյան Հայաստանի ուրարտական հուշարձանները). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 175-188. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1992) Մի բանավեճ Զմյուռնիայի 1922 թվականի ողբերգության մասին (Զմյուռնիայի հայ և հույն բնակչության ջարդերի 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 87-92. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Հ. Գ. (1992) Միջազգային գիտաժողով Երևանում՝ նվիրված Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» ստեղծման 1500-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 231-233. ISSN 0135-0536

Տրայինա, Ջուստո (1992) Մովսես Խորենացիի «դասական» ավանդությունը Հայոց պատմության Ա գրքի 5-րդ գլուխին մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 28-32. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Խ. (1992) Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմությունը» և սեպագրական աղբյուրները (Հայկի և Հայկյանների առասպելի պատմականության և զարգացման փուլերի խնդիրը). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 27-50. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վ. Բ. (1992) Մորուս Հասրաթյան (Ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 239-241. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1992) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Հ. Ն. (1992) Նորահայտ փաստեր «Պատմութիւն յաղագս Փահլուլ թագաւորին» զրույցի հայերեն թարգմանության և նրա բնագրի վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 225-238. ISSN 0135-0536

Կատվալյան, Մ. Ա. (1992) Պատմության աղավաղման մի նոր փորձ (Ռ. Իշխանյանի «Պատկերազարդ պատմություն հայոց» գրքի մասին). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 57-62. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Ն. Ս. (1992) Ռեալիզմի առանձնահատկությունները Երվանդ Օտյանի պատմվածքներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 103-110. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Ա. Վ. (1992) Ս. Գ. Հմայակյան. Վանի թագավորության պետական կրոնը, Հայաստանի ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1990, 158 էջ և 31 էջ աղյուսակներ։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 243-246. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1992) Ս. Տ. Երեմյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 255-256. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Կ. Ա. (1992) Սամուել Անեցու «Ժամանակագրության» ավարտման թվականը և պատվիրատուն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 156-162. ISSN 0135-0536

Համբարյան, Ա. Ս. (1992) Սոցիալական տերմիններն Արևմտյան Հայաստանում (XIX դար—XX դարի սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 127-138. ISSN 0135-0536

Ջրբաշյան, Էդ. Մ. (1992) Վահան Տերյանի բանաստեղծությունների կառուցվածքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 67-86. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Ալ. Ս. (1992) Տեղանվանական մեկնություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 133-139. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Լ. Մ. (1992) Քաղաքակրթության նվիրյալ պատգամախոսը (Գրիգոր Արծրունու մահվան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 93-102. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Ա. Ս. (1992) Քարոզի ժանրը հայ հոգևոր երգաստեղծության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 199-214. ISSN 0135-0536

Կակովկին, Ա. Յա. (1992) Ֆրանսիական հնագետի պատճենած հայերեն արձանագրություններ Եգիպտոսից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 220-221. ISSN 0135-0536

This list was generated on Wed Jan 20 11:27:05 2021 AMT.