Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 1993

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 24.

Տեր-Վարդանյան, Գ. Հ. (1993) The Armenian Version of Daniel, by Peter S. Cowe, Scholars Press, Atlanta, Georgia, 1992 (University of Pennsylvania Armenian Texts and Studies 9); XIII, 490 p. Դանիելի [մարգարէութեան] հայերեն տարբերակը. աշխատասիրությամբ Պիտեր Ս. Քաուիի. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 199-206. ISSN 0135-0536

Ананян, Ж. А. (1993) Армянский торговый капитал в России (Конец XVII—начало XIX в.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 43-58. ISSN 0135-0536

Хуршудян, Эд. Ш. (1993) К этимологии некоторых среднеперсидских титулов. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 157-164. ISSN 0135-0536

Исраелян, А. Р. (1993) Колокольчики и бубенцы в армянских народных верованиях. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 147-156. ISSN 0135-0536

Տիգրանյան, Տիգրան (1993) Անգլիական արխիվային վավերաթղթեր Կարնո «Պաշտպան հայրենյաց» կազմակերպության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 71-76. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1993) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 3-6. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1993) Գևորգ Արտաշեսի Տիրացյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 212-213. ISSN 0135-0536

Սթոուն, Մայքլ Է. (1993) Երուսաղեմի նորագյուտ հայերեն արձանագրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 15-26. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Ա. Կ. (1993) Լ. Գ. Մուրադյան. Արփիար Արփիարյան. Կյանքը և ստեղծագործությունը. ՀԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1991, 420 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 190-194. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1993) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . p. 2. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1993) Խրիմյան Հայրիկի դիմումը Նիկոլայ Երկրորդին (1907 թ.) և արխիվային այլ նյութեր Հայկական հարցի ու հայ կամավորական շարժման մասին (1912—1915 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 165-180. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1993) ՀՀ ԳԱԱ ընդհանուր ժողովներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 207-208. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1993) ՀՀ ԳԱԱ տարեկան ընդհանուր ժողով. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 208-211. ISSN 0135-0536

Հասրաթյան, Մ. Մ. (1993) Հայ-բյուզանդական ճարտարապետական առնչությունները վաղ միջնադարում (միանավ բազիլիկների օրինակով). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 115-121. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Վ. Մ. (1993) Հայկական ճարտարապետության հետազոտման մեծ երախտավորը (Նիկոլայ Տոկարսկու ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 181-189. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Մելիքսեթ (1993) Հովհաննես Թումանյանի «Աղավնու վանքը» լեգենդը (Մի քանի աղբյուրների և զուգահեռների մասին). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 59-70. ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1993) Հունաբան հայերենը և նրա մշակած նախածանցների համակարգը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 7-14. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Գ. Ս. (1993) Մովսես Խորենացու «Պատմության» լեզվի հունաբան շերտը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 91-114.

Մարգարյան, Ալ. Ս. (1993) Նորահայտ բառեր հայերեն ձեռագրերի XIV—XV դդ. հիշատակարաններում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 35-42. ISSN 0135-0536

Զեքիյան, Լևոն (1993) Նորից Մովսես Խորենացու «Պատմության» մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 27-34. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Ս. Հ. (1993) Շիրակ—Ջավախքի տղամարդու ավանդութային տարազը (XIX դարի վերջ—XX դարի սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 122-132. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գ. Ս. (1993) Ուջանի դամբանաթումբը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 133-146. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Ն. Ա. (1993) Ռ. Ս. Ղազարյան, Հ. Մ. Ավետիսյան. Միջին հայերենի բառարան. հ. I, Երևան, 1987, հ. II, 1992. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 195-198. ISSN 0135-0536

Համբարյան, Ա. Ս. (1993) Սոցիալական տերմինները Արևմտյան Հայաստանում (XIX դար—XX դարի սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 77-90.

This list was generated on Mon Mar 8 03:07:18 2021 AMT.