Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 1994

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 29.

Սահակյան, Ռ. Գ. (1994) Հայկական հարցը և Ֆրանսիան (1870—1890-ական թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 132-155. ISSN 0135-0536

Ананян, Ж. А. and Хачатурян, В. А. (1994) Армяно-русские отношения в XVIII веке. 1760—1800 гг. Сборник документов, том IV. Изд-во АН АрмССР, Ереван, 1990 г. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 278-281. ISSN 0135-0536

Тер-Мартиросов, Ф. И. (1994) Скифское царство в Передней Азии и исторические основы предания о Паруйре Скайорди как царе Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 67-84. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Գ. Ն. (1994) Ակադեմիայի հրատարակությունները հիսուն տարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 282-289. ISSN 0135-0536

Դերոյան, Ն. (1994) Ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 290-292. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ս. Բ. (1994) Ակադեմիկոս Կարապետ Մելիք-Օհանջանյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 100-114. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Ս. Ա. (1994) Ամիրդովլաթ Ամասիացու հայկական աղբյուրները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 209-224. ISSN 0135-0536

Զայբթ, Վեռներ (1994) Արդյո՞ք Մեծ Հայքի Գագիկ II-ն է 1072-1073 թթ. եղել Խարսիանոնի մեծ դուքսը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 188-194. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բ. Հ. (1994) Արցախի, Հայոց Արևելից կողմերի և Ղարաբաղի տարածքի հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 256-266. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1994) Բնագրագիտական դիտարկումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 176-182. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1994) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Հ. Գ. (1994) Զաքարյանների ծագումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 156-175. ISSN 0135-0536

Իսահակյան, Ա. Վ. and Էդոյան, Հ. (1994) Էդ. Մ. Ջրբաշյան (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 271-273. ISSN 0135-0536

Ջրբաշյան, Էդ. Մ. (1994) Թումանյանի ստեղծագործության վերջին էջերը (Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 31-52. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1994) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . p. 2. ISSN 0135-0536

Կոստանդյան, Է. Ա. (1994) Խրիմյան Հայրիկ. Երկեր, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1992, 448 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 274-277. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Ա. Վ. (1994) Կրկին էթնիկական տեղաշարժերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 247-255. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1994) Հակոր Պարոնյանի պարբերականները (մեծ երգիծաբանի ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 85-99. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1994) Հայ-ռուսական քաղաքական հարաբերությունների պատմության մի քանի հարցերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 15-30. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Ֆ. Տ. (1994) Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի հիսուն տարին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 7-14. ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1994) Հին հայերենի վերջածանցների ծագումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 53-66. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Մ. (1994) Հնագույն էթնիկական տեղաշարժերը և Հայկական լեռնաշխարհը մ. թ. ա. III — I հազարամյակներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 239-246. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Վ. Մ. (1994) Մովսես Խորենացին հին հայկական քաղաքաշինության և ճարտարապետության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 195-208. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1994) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պ. Ա. (1994) Շոշ և Քարագլուխ սղնախների նույնացման հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 183-187.

Կրկյաշարյան, Ս. Մ. (1994) Պետական ապարատի կազմավորումը և նրա հետագա զարգացման փուլը հին Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 225-238. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1994) Ռուբեն Զարյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . p. 293. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Վ. Հ. (1994) Ռուսաստանի Ժամանակավոր կառավարությունը և Հայկական հարցը 1917 թ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 115-131. ISSN 0135-0536

Աթոյան, Ռ. Վ. and Բարխուդարյան, Վ. Բ. (1994) Ֆ. Տ. Սարգսյան (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 267-270. ISSN 0135-0536

This list was generated on Wed Jan 20 11:58:05 2021 AMT.