Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 1996

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 42.

Հարությունյան, Բ. Հ. (1996) Erich Kettenhofen. Tirdad und die Inschrift von Paikuli, Kritik der Quellen zur Geschichte Armeniens im spaten 3,und fruhen 4, Jh. n. Chr., Dr. Ludwig Reichert Verlag,Weisbaden, 1995, 203 p. Էրիխ Քեթենհոֆեն, Տրդատը և Պայկուլիի արձանագրությունը. աղբյուրների քննություն..., Վիսբադեն, 1995, 203 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 353-355. ISSN 0135-0536

Թաջիրյան, Է. Խ. and Կարապետյան, Մ. Կ. (1996) Francis Richard, Raphaël du Mans missionaire en Perse au XVIIe s. I, Biographie. Correspondance. 318 pp.; II Estats et Мémoire, 403 pp., Paris: Société d'Histoire de l'Orient, Edition L'Harmattan,1995 (Moyen Orient & Océan Indien XVIе—XIXе s., t. 9). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 364-369. ISSN 0135-0536

Չուգասզյան, Լ. Բ. (1996) Miniature Painting in the Armenian Kingdom of Cilicia from the Twelfth to the Fourteenth Century, by S. Der Nersessian. Jointly prepared for publication with Sylvia Agemian, with an introduction by A. Weyl Carr, Vol. 1, 2, Washington, 1993, 198 p., 666 ill. (Dumbarton Oaks Studies, XXXI). Ս. Տեր-Ներսեսյան. Կիլիկիայի Հայկական թագավորության տասներկու-տասնչորսերորդ դարերի մանրանկարչությունը. հ. 1, 2, Վաշինգտոն, 1993, 198 էջ, 666 նկար:. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 356-363. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Հ. Կ. (1996) «Արտախուր խաւարտ»-ի մեկնության նոր փորձ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 311-316. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Ա. Վ. (1996) «Արևելյան» և «արևմտյան» մուշկերի խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 207-220. ISSN 0135-0536

Арутюнян, Н. В. (1996) А. В. Косян. Лувийские царства Малой Азии и прилегающих областей в XII-VIII вв. до н. э. (по иероглифическим лувийским источникам). Издательство «Гитутюн» НАН РА, Ереван, 1994, 150 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 349-352. ISSN 0135-0536

Бадалян, Р. С. and Кикодзе, 3. К. and Коль, Ф. Л. (1996) Кавказский обсидиан: источники и модели утилизации и снабжения (Результаты анализов нейтронной активации). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 245-264. ISSN 0135-0536

Сафрастян, Р. А. (1996) Национальный вопрос в программных документах партий «османских демократов» (1909—1911 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 65-72. ISSN 0135-0536

Դալլաքյան, Կ. (1996) Ա. Չոպանյանը և հայոց քաղաքական կողմնորոշման հարցերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 47-56. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Ս. Դ. (1996) Ականավոր հրապարակախոսը, մանկավարժը, հասարակական գործիչը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 370-376. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Ալ. Ս. (1996) Աշխարհաբարի հոլովների ըմբռնումն ու լուսաբանությունը վաղ շրջանի քերականություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 277-294. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1996) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . ISSN 0135-0536

Ջրբաշյան, Էդ. Մ. (1996) Բանասերի նոթեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 25-38. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1996) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 3-6. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վ. Բ. and Քոսյան, Ա. Վ. (1996) Գ. Խ. Սարգսյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 269-272. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Գ. Ջ. (1996) Գեղարվեստական փոքր արձակը «Արևելյան մամուլում» (1880—1909). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 57-64. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1996) Զեյթունցիների 1895—1896 թթ. ինքնապաշտպանական հերոսամարտը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 7-16. ISSN 0135-0536

Արմենյան, Ա. (1996) Ինչո՞ւ արդարացվեց ամբաստանյալը (Սողոմոն Թեհլիրյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 17-24. ISSN 0135-0536

Մաքսապետյան, Մ. Վ. (1996) Լևոն-Զավեն Սյուրմելյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 386-387. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1996) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . p. 2. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Լ. Մ. (1996) Խոսքիմաստային եռարժեք բառերը հին հայերենում (Տարժամանակյա քննության փորձ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 179-188. ISSN 0135-0536

Լինթ, Թ. Մ. վան (1996) Կոստանդին Երզնկացու տաղերը Պոտուրյանի 1905 թ. հրատարակությամբ և Վենետիկի № 103 ձեռագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 137-152. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1996) Կովկասյան մշակութային աշխարհը և Հայաստանը. Armeno-Georgica. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 117-136. ISSN 0135-0536

Նալբանդյան, Վ. Ս. (1996) Հագիոգրաֆիական ժանրի ուսումնասիրության արդի վիճակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 111-116. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Ա. Ս. (1996) Հայ եկեղեցու թեմական բաժանումը IV դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 193-206. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վ. Գ. (1996) Հայերեն ստուգաբանություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 189-192. ISSN 0135-0536

Հովակիմյան, Ա. Ա. (1996) Հայերեն նորահայտ վավերագիր 1821—1829 թթ. հույների ապստամբության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 321-344. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Մ. (1996) Հայկական լեռնաշխարհը խուռի-խեթական ռազմաքաղաքական փոխհարաբերությունների ոլորտում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 221-230. ISSN 0135-0536

Հասրաթյան, Մ. Մ. (1996) Հայկական ճարտարապետությունը և պատմաաշխարհագրական ու դեմոգրաֆիկ գործոնները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 169-178. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ս. Բ. (1996) Հայրենների խնդիրը և Ասատուր Մնացականյանի գիտական նոր համահավաքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 153-168. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Ն. Վ. (1996) Մ. Գ. Ներսիսյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 265-268. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պ. Ա. and Քոսյան, Ա. Վ. (1996) Մանվել Զուլալյան, Հայոց պատմության խեղաթյուրումը արդի թուրք պատմագրության մեջ (հին և միջին դարեր), Երևան, «Հայաստան», 1995, 192 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 345-348. ISSN 0135-0536

Օհանյան, Մ. Ս. (1996) Մար Աբասյան աղբյուրի ծագումը և Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմությունը». Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 295-310. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Ս. Ս. (1996) Մեսրոպ Մաշտոցի փիլիսոփայական հայացքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 91-110. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Ա. Բ. (1996) Մի լրացում Հովնաթանյան տոհմածառին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 377-381. ISSN 0135-0536

Խանզադյան, Է. Վ. (1996) Միջին բրոնզեդարյան մշակույթն ու Մեծամորի № 59 դամբանաբլուրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 231-244. ISSN 0135-0536

Փափազյան, Հ. Դ. (1996) Մկրտիչ Փորթուգալյանը Արմենական կուսակցության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 317-320. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Խ. (1996) Մովսես Խորենացու նախարարական տոհմերի ցանկը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 73-90. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1996) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . ISSN 0135-0536

Ժամկոչյան, Ա. Ս. and Մեշինյան, Ա. Ի. (1996) Չինական ճենապակու նմուշներ Գնդեվանքից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 382-385. ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1996) Ստուգաբանություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 39-46. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Պ. Հ. (1996) Վ. Ս. Նալբանդյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 273-276. ISSN 0135-0536

This list was generated on Wed Jan 20 12:03:10 2021 AMT.