Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 1998

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 70.

Ավետիսյան, Հ. Ա. (1998) 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտը և Հայաստանի Հանրապետության հռչակումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 11-16. ISSN 0135-0536

Ջրբաշյան, Էդ. Մ. (1998) «Արևելք-Արևմուտք» հակադրույթը Հովհ. Թումանյանի ըմբռնմամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 45-52. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Հ. Պ. (1998) Ai Piedi Dell' Ararat: Artaxata E L'Armenia Ellenistico-Romana. - Studi E Materiali Di Archeologia. 10, Torino, 1998, XXIX + 165 p., 95 ill. (Amina G. Kanestian, Zores D. Khachatrian). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 218-222. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ա. Ա. (1998) Die armenischen Ubersetzungen byzantinischer Rechtsbucher. Erster Teil: Allgemeines; Zweiter Teil: Die «Kurze Sammlung» («Sententiae Syriacae») herausgegeben, ubersetz und erlautert von Hubert Kaufhold, Lowenklau-Gesellschaft e. V. Frankfurt am Main 1997, S. 223 (Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte/herausgegeben von Dieter Simon. Bd. 21). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 223-227. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Բ. Ն. (1998) Emma Khanzadian. Metsamor 2. La nécropole, v. I. Les tombes du bгопze moyen et recent. Recherches et publications Neuchâtel - Paris, 1995. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 257-259. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1998) Raymond H. Kévorkian, Armen Ter-Stépanian, avec le concours de Bernard Outtier et de Guevorg Ter-Vardanian, Manuscrits arméniens de la Bibliothèque Nationale de France. Catalogue. Bibliothèque Nationale de France (Fondation Calouste Gulbenkian). Paris, 1998.1072 p. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 213-214. ISSN 0135-0536

Կորխմազյան, Է. Մ. (1998) The Kaffa lives of the desert Fathers, a study in Armenian manuscript illumination by Nira Stone, Lovanii, 1997. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 215-217. ISSN 0135-0536

Դալլաքյան, Կ. Լ. (1998) «Անահիտ» հանդեսի 100-ամյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 53-62. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Ս. Գ. (1998) «Դիվան հայ վիմագրության», պրակ 7, Ուկրաինա-Մոլդովա, կազմող՝ Գ. Մ. Գրիգորյան. Երևան։, 1996, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, տպաքանակ 500, 410 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 263-266. ISSN 0135-0536

Тер-Мартиросов, Ф. И. (1998) Границы ахеменидских владений в Закавказье (V век до н.э.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 133-142. ISSN 0135-0536

Арутюнян, Б. А. (1998) К вопросу об этнической принадлежности населения бассейна реки Чорох в VII—IV вв. до н. э. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 233-246. ISSN 0135-0536

Ананян, Ж. А. (1998) Лазаревский институт восточных языков в первой половине XIX века. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 63-74. ISSN 0135-0536

Корхмазян, Э. М. (1998) Новые данные о фреске в Эски-Кермене. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 143-148. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Ն. Բ. (1998) Ա. Երիցյանը Հայկական Հարցի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 41-46. ISSN 0135-0536

Եսայան, Ս. Ա. (1998) Ադանայի թանգարանի ուրարտական բրոնզե գոտիները(Արևմտյան Հայաստանի ուրարտական հուշարձանները շարքից). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 197-208. ISSN 0135-0536

Թյություջյան դը Վարդավան, Քրիստիան (1998) Ալեքսանդր Մեծի դամբարանի և աճյունի տեղորոշումը. նոր եզրահանգումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 181-204. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Վ. Մ. (1998) Անատոլի Յակոբսոն. Հայ ճարտարապետության նվիրյալը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 111-116. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Մ. (1998) Արամեացիների տեղաշարժը դեպի Հայկական լեռնաշխարհի հարավ-արևմտյան շրջաններ և նրանց պայքարը Ասորեստանի դեմ (մ.թ.ա. XII—XI դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 125-132. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. (1998) Արխիվային նյութեր Սիրիայի պատմության վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 205-212. ISSN 0135-0536

Սարյան, Լևոն (1998) Արտաշես III-ին վերագրվող նոր արծաթե դրամ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 155-162. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1998) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1998) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Ա. Ս. (1998) Բարբառային բառերի մեկնություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 221-226. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1998) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 3-6. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1998) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Հմայակյան, Ս. Գ. (1998) Բորիս Պիոտրովսկի (Ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 13-22. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1998) Գագիկ Սարգսյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 233-234. ISSN 0135-0536

Դևրիկյան, Վ. Գ. (1998) Գիտաժողով նվիրված ակադեմիկոս Լևոն Խաչիկյանին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 230-232. ISSN 0135-0536

Կիրակոսյան, Վ. Ա. (1998) Գիտական ընթերցումներ՝ նվիրված Խաչատուր Աբովյանի մահվան 150-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 273-277. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Ա. Հ. and Սիմոնյան, Հ. Ե. (1998) Դադիվանքի նորահայտ արձանագրությունը և Տպէլի տեղադրության հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 227-232. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վ. Ա. (1998) Եղիշե Չարենցի թատերագրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 75-84. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Ս. Ս. (1998) Եղիշեի փիլիսոփայական հայացքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 99-110. ISSN 0135-0536

Նալբանդյան, Վ. Ս. (1998) Եղիշեն և հայ հին դասական պատմական արձակի գեղագիտության սկզբնավորումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 129-140. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Ա. Վ. (1998) Իսուվան և Գորդիոնը մ.թ.ա. XII—X դդ. (Համեմատական վերլուծություն). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 117-124. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1998) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1998) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Հ. Ժ. (1998) Կ. Եզյանի պատմագիտական ժառանգության գնահատման հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 95-104. ISSN 0135-0536

Խաոատյան, Ա. Ա. (1998) Կ. Պոլսի հայ արհեստավորական-առևտրական Էսնաֆը (XV—XVIII դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 47-60. ISSN 0135-0536

Մութաֆյան, Կլոդ (1998) Կեռան Լամբրոնացի. Հայաստանի վերջին մեծ թագուհին. XIII դար. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 141-144. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Ս. Ս. (1998) Հ. Ավետիսյան, Հայկական Հարցը 1918 թվականին, Երևան, «Բարձրագույն դպրոց» հրատ., 1997, 436 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 260-262. ISSN 0135-0536

Վարդումյան, Ա. Դ. (1998) Հ. Մինաս Բժշկեան. Երաժշտութիւն որ է համառօտ տեսութիւն երաժշտական սկզբանց ելեւէջութեանց եղանակաց և նշանագրաց խազից. 1815. աշխատասիրութեամբ Արամ Քերովբեանի, Երևան, 1997։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 267-270. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժ. Դ. (1998) Հայաստանի անտիկ շրջանի քաղաքներն ու քաղաքաշինությունն ըստ Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության». Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 179-188. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Ս. Գ. (1998) Հայերենի այբուբենի մերօրյա խնդիրներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 27-34. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Ս. and Հախվերդյան, Լ. and Ջրբաշյան, Էդ. (1998) Հայերենի ուղղագրությունների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 17-26. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պ. Ա. (1998) Հայերի իրավական ու տնտեսական կարգավիճակը Ռուսաստանում XVIII դարի 80—90-ական թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 75-94. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ռ. Հ. (1998) Հայկական ժողովրդական երգերի կրկնակների զարգացման ձևերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 209-220. ISSN 0135-0536

Սթոուն, Մայքլ (1998) Հայկական հնագույն ուխտավորական արձանագրություն Երուսաղեմում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 159-164. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1998) Հայոց դպրությունը Կոստանդնուպոլսում (V—X դարեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 145-158. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Խ. (1998) Հատուկ անունների ստուգաբանությունը Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 85-98. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Խ. (1998) Հատուկ անունների ստուգաբանությունը Մովսես Խորենացու Պատմության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 113-128. ISSN 0135-0536

Ահյան, Ստեփան (1998) Հնդեվրոպական առասպելաբանության մոտիվների արտացոլումը հայկական ավանդության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 189-196. ISSN 0135-0536

Դ., Ն. (1998) Հոբելյանական նիստ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 271-272. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Մ. Մ. (1998) Հռոմի հայ գաղթօջախի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 165-178. ISSN 0135-0536

Դ., Ն. (1998) Մեծ աղետի 10 տարին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 228-229. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Կ. Ա. (1998) Մեծ հաղթանակի 53-րդ տարին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 7-10. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1998) Մկրտիչ Գեղամի Ներսիսյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 5-6. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1998) Մուստաֆա Քեմալ փաշան արևմտահայերի 1915—1916 թթ. ցեղասպանության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 23-26. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1998) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1998) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Եզեկյան, Լ. Կ. (1998) Ուղղագրությունը քմահաճույքի առարկա չէ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 35-40. ISSN 0135-0536

Միրումյան, Կ. Ա. (1998) Պավլիկյան շարժման վերագնահատման հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 169-180. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պ. Ա. (1998) Ռուսահայ գաղթօջախի բնակչության քանակական կազմը (XVIII դարի վերջին քառորդ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 61-74. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Դ. Ն. (1998) Սոցիալ-տնտեսական կյանքը ուրարտական Ռուսախինիլի քաղաքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 163-168. ISSN 0135-0536

Տեր-Վարդանյան, Գ. Հ. (1998) Սուդակի հայկական խաչքարի արձանագրության նոր վերծանություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 149-154. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Ֆ. Տ. (1998) Վ. Հ. Համբարձումյանի ծննդյան 90-ամյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 7-9. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1998) Վաչե Նալբանդյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 278-279. ISSN 0135-0536

Սաֆրաստյան, Ռ. Ա. (1998) Ցեղասպանության ակունքները միջնադարյան Թուրքիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 105-112. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1998) Քեմալական զորքերի բարբարոսությունները Արևելյան Հայաստանում 1920 թ. վերջին և 1921 թ. սկզբներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 247-256. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1998) Օսմանյան պետության «քաղաքակրթական միսիայի» մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 27-44. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1998) Ֆ. Տ. Սարգսյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 10-12. ISSN 0135-0536

This list was generated on Sun Mar 7 11:42:40 2021 AMT.