Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 2000

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 103.

Бартикян, Рач (2000) О царском кураторе "MANZHKEPT KAI EΣΩ IBHPIAΣ" Михаиле. В связи с восточной политикой Василия II (976— 1025 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 130-149. ISSN 0135-0536

Գյոդակյան, Գևորգ (2000) Ակադեմիկոս Լևոն Հախվերդյան (Ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 252-253. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2000) Արևմտահայության կյանքի պատկերը Տ. Օլգենինի հոդվածներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 199-206. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2000) «Կովկասի քրիստոնեացումը (Հայաստան, Վրաստան, Աղվանք)». գիտաժողով Վիեննայում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 280-284. ISSN 0135-0536

Թաջիրյան, Էլիզաբեթ (2000) «Հռոմ — Հայաստան» ցուցահանդեսը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 288-298. ISSN 0135-0536

Кабелли, Диана Е. and Орна, Мари Вирджиния and Мэтьюс, Томас Ф. (2000) Анализ средневековых пигментов Киликийской Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 175-182. ISSN 0135-0536

Маркарян, Асмик (2000) Античная терракота из Вардениса. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 167-176. ISSN 0135-0536

Алексанян, Елена (2000) Ваан Терьян и Александр Блок (К 115-летию со дня рождения В. Терьяна). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 52-70. ISSN 0135-0536

Есаян, Айрис (2000) К вопросу о технологическом исследовании настенной живописи в Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 227-236. ISSN 0135-0536

Хачатурян, Вартан (2000) К вопросу об участии астраханских армян в экономическом развитии юга России (XVIII век). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 93-106. ISSN 0135-0536

Тер-Мартиросов, Феликс (2000) О царе Армении Барзанесе. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 185-198. ISSN 0135-0536

Газиян, Алвард (2000) Письма Католикоса всех армян Вазгена I Председателю Совета Министров СССР Н. А. Булганину. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 249-255. ISSN 0135-0536

Маркарян, Самвел (2000) По поводу личности предводителя дружины викингов на Кавказе в XI веке. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 150-158. ISSN 0135-0536

Микаелян, Вардгес (2000) Секретные донесения российских генеральных консулов в Эрзеруме об армянских погромах в Ване и освободительной борьбе западных армян. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 237-248. ISSN 0135-0536

Есаян, Степан (2000) Урартские бронзовые пояса Токийского музея. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 267-279. ISSN 0135-0536

Կոստանդյան, Էմմա (2000) Ազատ Համբարյան. Ազատագրական շարժումները Արևմտյան Հայաստանում (1898-1908 թթ.).ՀՀ ԳԱԱ « Գիտությпւն» հրատ., Երևան,1999,477 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 215-218. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Ստեփան (2000) Ակադեմիկոս Գ. Ղարիբջանյան (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 299-301. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Աշոտ (2000) Ակադեմիկոս Գևորգ Ջահուկյան (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 274-277. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2000) Ակադեմիկոս Գևորգ Ջահուկյանի 80-ամյակին նվիրված հայերենագիտական միջազգային գիտաժողով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 294-296. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վլադիմիր and Չոբանյան, Պավել (2000) Ակադեմիկոս Մանվել Զուլալյան (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 256-258. ISSN 0135-0536

Գեղամյան, Գուրգեն (2000) Ակադեմիկոս Շաքրո Մհոյան (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 284-287. ISSN 0135-0536

Պապոյան, Արտաշես (2000) Ակադեմիկոս Սերգեյ Աբրահամյան (Ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 278-283. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Գրիգոր (2000) Ակադեմիկոս Սերգեյ Սարինյան (Ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 254-255. ISSN 0135-0536

Գալոյան, Գալուստ and Սարուխանյան, Նորայր (2000) Ակադեմիկոս Վարդգես Միքայելյան (Ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 248-251. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Կարինե (2000) Այլաբերությունը Միսաք Մեծարենցի քնարերգության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 100-109. ISSN 0135-0536

Տերնոն, Իվ (2000) Անպատժելիություն, վրեժ և ժխտում. հայկական ցեղասպանությունը միջազգային ատյանների առջև. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 29-43. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Հմայակ (2000) Անտոն Սուլթանիեցին և նրա գրառումները Չինաստանի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 271-285. ISSN 0135-0536

Իսահակյան, Ավիկ (2000) Ավագ Խաչատրյան. Ավետիք Իսահակյանի պոեզիան. Գրահրատարակիչների ազգային միություն. Երևան, 2000, 410 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 286-288. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ավագ (2000) Ավետիք Իսահակյան (Ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 22-51. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2000) Ավետիք Իսահակյանի ծննդյան 125-ամյակին նվիրված հոբելյանական գիտական նստաշրջան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 292-293. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Համբարյան, Ազատ (2000) Արևմտահայ վանական տնտեսությունը (XIX դարի երկրորդ կես - XX դարի սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 29-38. ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Ալբերտ (2000) Բանասիրական ճշգրտում Ամմիանոս Մարկելինոսի լատիներեն բնագրում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 222-226. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լավրենտի (2000) Բառաքննական նկատառումներ «Բառգիրք Հայոցում» տեղ գտած մի քանի բառերի վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 213-221. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 292-297. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 309-313. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 298-302. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2000) Գալուստ Գալոյան. Հայաստանը և մեծ տերությունները 1917-1923 թթ. ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն. Երևան, 1999, 539 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 256-259. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (2000) Գալուստ Տեր-Մկրտչյան. Հայագիտական ուսումնասիրություններ. գիրք Բ, աշխատասիրությամբ պրոֆ. Պ. Հ. Հակոբյանի, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի տպարան, 1998, 816 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 219-221. ISSN 0135-0536

Միքայելյան, Վարդգես (2000) Գերմանացի ականատեսի վկայությունը Հայոց եղեռնի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 258-263. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2000) Գիտաժողով նվիրված զորավար Անդրանիկ Օզանյանին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 285-287. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Գիտաժողով՝ նվիրված Մխիթարյան միաբանության 300-ամյա հոբելյանին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-9. ISSN 0135-0536

Թորոսյան, Համլետ (2000) Գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակումը Էջմիածնի վանական տնտեսությունում ըստ վանքի «Ելից-մտից» մատյանների (XVIII դ .). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 120-130. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Աշխունջ (2000) Գորգի ծիսապաշտամունքային նշանակության առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 177-184. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Գուրգեն (2000) Գրաբարի կրավորական սեռի հարադրավոր բայերը և դրանց արժույթը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 159-166. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Գևորգ Բագրատի Ղարիբջանյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 288-289. ISSN 0135-0536

Ղամբարյան, Արմենուհի (2000) Դիվանագիտական պայքարը Հայկական հարցի շուրջ և Անգլիայի քաղաքականությունը (1913 թ. երկրորդ կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 39-54. ISSN 0135-0536

Սիմոնյան, Հրաչիկ (2000) Զորավար Անդրանիկ (ընդհանուր բնութագիր). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 44-50. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վլադիմիր (2000) Էդմոնդ Շյուտց. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 290-291. ISSN 0135-0536

Սիմոնյան, Հրաչիկ (2000) Էմմա Կոստանդյան. Մկրտիչ Խրիմյան. հասարակական-քաղաքական գործունեությունը. Զանգակ —97 հրատ., Երևան, 2000, 448 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 260-264. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2000) Ժողովրդական մի ասացվածքի դրսևորումը «Ավեստայում». Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 207-214. ISSN 0135-0536

Իսահակյան, Ավիկ (2000) Իսահակյանի խոհական աշխարհի ձևավորումը և Նիցշեի վարդապետությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 51-68. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Արամ (2000) Խեթական պետությունը և Հայկական լեռնաշխարհի երկրները մ.թ.ա. XV դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 161-174. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Արթուր (2000) Խորհրդահայ կերպարվեստի զարգացման միտումները 1920-ական թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 68-84. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 297. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2000) ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 302-308. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Մարգարիտա (2000) Համաստեղը գրականության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 55-67. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2000) Հայ նախարարների դիրքորոշումը արաբական առաջին արշավանքների ժամանակ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 200-212. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հրանտ (2000) Հայ-ռուսական մարտական միասնությունը, ավանդույթներ և արդիականություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-17. ISSN 0135-0536

Միշել, Անրի (2000) Հայազգի ժան Ալթենը՝ Ֆրանսիայում բամբակի և տորոնի մշակության առաջնեկ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 188-195. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագիրը Զ. Վ. Եկավյանին Մովսես Խորենացու մեդալով պարգևատրելու մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 3. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Հայկազ (2000) Հայկական հարցը ռուսական մամուլում (XIX դարի վերջին քառորդ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 80-99. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բաբկեն (2000) Հայոց եկեղեցու թեմական բաժանումը Գրիգոր Լուսավորչի հովվապետության շրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 108-127. ISSN 0135-0536

Միքայելյան, Վարդգես (2000) Հայոց եղեռնը Հայնրիխ Ֆիրբյուխերի վերլուծմամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 14-21. ISSN 0135-0536

Գալոյան, Գալուստ (2000) Հայոց ցեղասպանության ճակատագրական հետևանքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 4-13. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Տիգրան (2000) Հայոց ցեղասպանության որոշիչ դրդապատճառները ըստ Վահագն Տատրյանի. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 259-264. ISSN 0135-0536

Ստեփանյանց, Ստեփան (2000) Հայոց ցեղասպանությունը և հայ եկեղեցին (1915-1918 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 22-28. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2000) Հասարակության եռադասության սկզբունքի դրսևորումները Երվանդունյաց Հայաստանում (մատենագրական տվյալների համադրման փորձ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 160-176. ISSN 0135-0536

Խուրշուդյան, Ռուբեն (2000) Հնչակյան պարբերական մամուլը. սկզբնավորման շրջան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 18-28. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գևորգ (2000) Հովհաննես Օձնեցի. Երկեր. գրաբարից փոխադրումը, առաջաբանը և ծանոթագրությունները՝ Վազգեն Համբարձումյանի, «Անահիտ» հրատ., Երևան. 1999, 312 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 222-224. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վարդան (2000) Հովսեփ Էմինի հայերեն անտիպ նամակները և նրան հասցեագրված խնդրագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 264-270. ISSN 0135-0536

Թոփչյան, Արամ (2000) Հուլիոս Աֆրիկանոսի «Ժամանակագրությունը» և Մովսես Խորենացին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 128-159. ISSN 0135-0536

Շիրինյան, Մանե-Էռնա and Մուրադյան, Գոհար (2000) Հունարենից թարգմանված եկեղեցական կանոնները. բնագրագիտական դիտողություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 213-225. ISSN 0135-0536

Քոթանջյան, Գարեգին (2000) Մարտիրոս Սարյանի ստեղծագործության փարիզյան շրջանը (1926-1928 թթ.) և իմպրեսիոնիզմի նշանակությունը նրա գեղանկարչական լեզվի նորացման գործում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 71-79. ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Ալբերտ (2000) Մի հայկական մասունք միջնադարյան արաբական պոեզիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 183-190. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Տաթևիկ (2000) Միջնադարյան Սուրխաթի հայերը և նրանց հավատատեղիները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 107-123. ISSN 0135-0536

Իսկանդարյան, Նաիրա (2000) Միջնադարյան ժողովրդական անանուն տաղեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 226-233. ISSN 0135-0536

Պզտիկյան, Հ. Հարություն վ. (2000) Մխիթարյան հայրերու նպաստը հայ մշակույթին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 15-21. ISSN 0135-0536

Աշքարյան, Հ. Վարդան եպս. (2000) Մխիթարյանները հայ մշակույթի ջահակիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 10-14. ISSN 0135-0536

Շահնազարյան, Արտաշես (2000) Մոնղոլների հետախուզական արշավանքն Անդրկովկաս (1220-1222 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 85-107. ISSN 0135-0536

Թոփչյան, Արամ (2000) Մովսես Խորենացու մի մեջբերման շուրջ («Այսոցիկ վկայէ և Կեփաղիովն...»). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 152-160. ISSN 0135-0536

Մանուչարյան, Ալեքսանդր (2000) Նախնադարյան արվեստի աշխարհագրական բնութագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 191-199. ISSN 0135-0536

Մանուչարյան, Ալեքսանդր (2000) Նախնադարյան կերպարվեստի թեմաները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 177-187. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Գոհար (2000) Նոր գիրք հայերենի առաջին եվրոպացի ուսումնասիրողների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 265-266. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Նիկոլայ (2000) Նոր ընթերցումներ և մեկնաբանություններ Նախիջևանի սեպագրում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 196-212. ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գևորգ (2000) Ուրարտական արձանագրությունների ներածական բանաձևերի հնարավոր հայկական բնույթի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 124-129. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Արամ (2000) Պրոֆեսոր Նիկոլայ Հովհաննիսյան (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 289-291. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2000) Ջ. Ռասելի «հայագիտական» հնարանքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 241-257. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2000) Սասնա ծռեր.հ. Դ, Նոր պատումների գրառումը և բնագրի պատրաստումը՝ Սարգիս Հարությունյանի և Արուսյակ Սահակյանի, ՀՀ ԳԱՍ, «Գիտություն» հրատ., Երևան, 1999, 582 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 265-267. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Կարինե (2000) Սարգիս Կուկունյանը և նրա գլխավորած արշավանքը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 69-85. ISSN 0135-0536

Ավետյան, Վարշամ (2000) Սևանի ավազանի բրոնզեդարյան ոսկերչության պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 234-240. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Ներսես (2000) Վ. Ուրիշյան. Մեր արմատները նոր լույսի տակ, հ. Ա, Ա-Կ, Ֆրեզնո, 1995, էջ 183+(698-687), հ. Բ, Հ-Ֆ, Ֆրեզնո, 1998, էջ 245+(635-623):. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 268-273. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հրաչ (2000) Վասպուրականցիներ Բյուզանդական կայսրության ծառայության մեջ XI-XII դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 131-151. ISSN 0135-0536

Սամվելյան, Խաչիկ (2000) Րաֆֆու ուսումնառությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 110-119. ISSN 0135-0536

Պապյան, Մհեր (2000) Օքսֆորդի համալսարանի Բոդլեյան գրադարանի հայերեն ձեռագրերը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 225-247. ISSN 0135-0536

This list was generated on Mon Mar 8 05:14:34 2021 AMT.