Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 2001

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 93.

Քալանթարյան, Արամ and Բոբոխյան, Արսեն (2001) Հնագետ Հարություն Մարտիրոսյանի գիտական ժառանգության հարցի շուրջ (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 172-179. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Մարգո (2001) «Բանբեր գրականության և արվեստի» հանդեսը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 107-120. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Կարինե (2001) «Պատմություն հայոց խնդիրների մասին» երկը հայ եկեղեցու պատմության աղբյուր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 17-26. ISSN 0135-0536

Սարինյան, Սերգեյ (2001) «Վերք Հայաստանի» վեպի պոետիկան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 77-98. ISSN 0135-0536

Тер-Мартиросов, Феликс (2001) Армения в период восстания 522 — 520 гг. до н. э. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 231-246. ISSN 0135-0536

Микаелян, Вардгес (2001) Еще раз о юридических и исторических основах права карабахских армян на самоопределение. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 57-72. ISSN 0135-0536

Ратиани, Нестан (2001) Значение дыма в ритуале кровавого жертвоприношения. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 204-206. ISSN 0135-0536

Байбуртский, А. М. and Тимиргазин, А. Д. (2001) К вопросу о локализации средневекового армянского города Казарат в Крыму. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 265-269. ISSN 0135-0536

Мартиросян, Амаяк (2001) Международный статус Иерусалима и местная армянская община. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 50-57. ISSN 0135-0536

Карагезян, Армен (2001) Некоторые вопросы истории Нахчавана и Гохтна. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 227-242. ISSN 0135-0536

Чернецов, Севир (2001) О путешествиях св. Евстафия, эфиопского монаха XIV в., в Армению и архиепископа Ованэса в Эфиопию в 1679 г. в свете эфиопско-армянских церковных отношений. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 49-56. ISSN 0135-0536

Шандровская, Валентина (2001) Печати с изображением армянских мучеников. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 44-49. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2001) Поэт-генерал Александр Кулебякин и Армения. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 99-129. ISSN 0135-0536

Тер-Мартиросов, Феликс (2001) Пояснение к замечаниям О. Карагезяна по поводу статьи "Армения в период восстания 522 — 520 гг. до.н.э.". Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 270-272. ISSN 0135-0536

Степанянц, Степан (2001) Русская православная церковь в Армении (общий обзор). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 115-122. ISSN 0135-0536

Меликян, Ваан (2001) Три документа о деятельности Гарегина Нжде в 1914—1917 гг. (к 115-летию со дня рождения). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 250-255. ISSN 0135-0536

Авалиани, Ека (2001) Эгейский мир и специфика типа минойских "дворцов". Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 243-250. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Վարազդատ (2001) Ալեքսանդր Թամանյանի գործունեության մի բնագավառի առթիվ (ըստ արխիվային փաստաթղթերի). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 121-133. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պավել (2001) Անաստաս վարդապետի կազմած Երուսաղեմի հայկական վանքերի ցուցակի ժամանակի հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 27-46. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հրաչ (2001) Առաջին երեք Բագրատունի թագավորների այսպես կոչված «բյուզանդական» թագի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 142-171. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Նորայր (2001) Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության փուլերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-16. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Տաթևիկ (2001) Ավետիք Խոտաճարակի և Քիմճակի Ա. Աստվածածին վանքի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 130-144. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Ազատ (2001) Ավիկ Իսահակյան. Ավետիք Իսահակյան. Գիտական կենսագրություն. գիրք առաջին. ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 2000, 601 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 283-286. ISSN 0135-0536

Ռիշար, Ժան (2001) Ավինյոնի պապությունը և Հայաստանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 152-157. ISSN 0135-0536

Տեր-Մերկերյան, Ռոբեր (2001) Արդի հայերենի երկու տարբերակների փոխներգործության շրջանակները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 90-96. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Ռաֆայել (2001) Բագրատունի թագավորների (Աշոտ I, Սմբատ I, Աշոտ II) բյուզանդական թագը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 168-180. ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Նիկոլայ (2001) Բառաքննական դիտողություններ Ոզմի բարբառի բառապաշարի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 130-142. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Դիմիտրի (2001) Բիբլիական «Արարատի լեռները » ըստ սեպագիր արձանագրությունների. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 268-276. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2001) Բյուզանդագետների XX միջազգային կոնգրեսը Փարիզում (օգոստոսի 19-25, 2001 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 300-306. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 300-304. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 314-318. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 307-312. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (2001) Գանձարան հայ հին բանաստեղծության, աշխատասիրությամբ Պողոս Խաչատրյանի, «Հայագիտակ» հրատ., Երևան, 2000, 992 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 286-289. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գևորգ (2001) Գրաբարի բառարանագրության զարգացման ընթացքը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 251-258. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2001) Դրասխանակերտի տեղադրության հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 259-267. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վաչագան (2001) Երկպլան կառույցը Լևոն Շանթի դրամատուրգիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 79-89. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Երազիկ (2001) Թաղման հեթանոսական և միջնադարյան սովորությունների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 158-167. ISSN 0135-0536

Թելունց, Մալիկ (2001) Իշխանությունների բաժանումը և հայ իրավաքաղաքական միտքը (XVIII դ. երկրորդ կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 180-190. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2001) Լևոն Լիսիցյանը Մայիլյան եղբայրների գիտատնտեսական արշավախմբի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 277-285. ISSN 0135-0536

Կիրակոսյան, Վլադիմիր (2001) Լևոն Մկրտչի Մկրտչյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 311-313. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Նազելի (2001) Հ. Հայնեի թատերագիտական հոդվածների արձագանքը հայ մամուլում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 123-129. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2001) ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 293-299. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հրանտ (2001) Հայ-իտալական առնչությունները 1918-1922 թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 256-275. ISSN 0135-0536

Գալոյան, Գալուստ (2001) Հայաստանը Ասիական Թուրքիայի բաժանման ծրագրերում (1915-1917 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 58-76. ISSN 0135-0536

Օհանյան, Մուրադ (2001) Հայաստանը հին աշխարհի երկրների գահակարգում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 207-235. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Աշխունջ (2001) Հայաստանում գորգագործության ծագման հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 236-250. ISSN 0135-0536

Ադոնց, Նիկողայոս (2001) Հայացած Աստվածաշունչը և անոր պատմական տարողությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-11. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վազգեն (2001) Հայոց լեզվի կետադրական տերմինների ծագումը և կառուցվածքը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 202-218. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Սուսաննա (2001) Հայոց տղաբերքի և մանկատածության սովորույթներն ու ծեսերը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 219-230. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Հակոբ (2001) Հայրենիքն իբրև պատմական կատեգորիա. տարագրություն և հայրենադարձություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 143-163. ISSN 0135-0536

Ավետյան, Վարշամ (2001) Հին հուշարձաններ Տաթև գյուղի մերձակայքում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 259-264. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Նազիկ (2001) Հոմանշային շարքը միջին հայերենյան ձեռագիր բառարաններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 200-203. ISSN 0135-0536

Մնացականյան, Լարիսա (2001) Հրանտ Թամրազյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 287-289. ISSN 0135-0536

Հովականյան, Յուրի (2001) Ղևոնդ Ալիշանի կենսափիլիսոփայությունը (մահվան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 89-106. ISSN 0135-0536

Անանյան, Գառնիկ (2001) Ճարտասանության խնդիրները Դիոնիսիոս Թրակացու քերականության հայկական մեկնություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 145-151. ISSN 0135-0536

Խոջաբեկյան, Վլադիմիր (2001) Մահացության ընդհանուր պատկերը Հայաստանում. ներկայումս և մոտ ապագայում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 73-88. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Աշոտ (2001) Մեծ հայագետն ու հայրենասերը (Հր. Աճաոյանի ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 47-62. ISSN 0135-0536

Աղասյան, Արարատ (2001) Մի էջ ֆրանսահայ կերպարվեստի պատմությունից. Արմինիա Կարբոնել-Բաբայան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 97-114. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2001) Յուլիուս Ասֆալգ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 290-292. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Պետրոս (2001) Ն . Ադոնցի «Հայոց քննական պատմության» ստեղծագործական ճակատագիրը (ծննդյան 130-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 63-78. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պավել (2001) Նախիջևանի հիմնահարցը Մոսկվայի 1921 p. մարտի 16-ի ռուս - թուրքական պայմանագրում (Գիտաժողովի նյութեր), «Նախիջեւան» հրատ., Երևան, 2001, 202 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 292-296. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Պետրոս (2001) Նիկողայոս Ադոնցի գիտական ժառանգության նորահայտ էջերից. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 277-290. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Մովսիսյան, Արտակ (2001) Նոր սեպագիր այբուբե՞ն (Կարմիր բերդի առեղծվածային սեպագիր արձանագրության շուրջ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 221-226. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2001) Ո՞վ էր Գրիգոր Լուսավորչին չարչարողը (Տրդատ Արշակունին, թե՞ Ներսեհ Սասանյանը). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 31-48. ISSN 0135-0536

Բաբայան, Ֆրինա and Քալանթարյան, Արամ (2001) Ուշիի Ս. Սարգիս վանքի վիմական արձանագրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 169-199. ISSN 0135-0536

Փոլադյան, Միշել (2001) Պատում և ժամանակային ռեֆերենցիացիա Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» մեջ (Գիրք առաջին, գլուխ ԺԵ՝ Յաղագս Արայի, եւ մահուան նորա պատերազմաւ ի Շամիրամայ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 191-220. ISSN 0135-0536

Մարության, Տիրան (2001) Սանահնի Ամենափրկիչ եկեղեցու կառուցման ժամանակի հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 190-201. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Ալմաստ (2001) Սարգիս Հարությունյան. Հայ առասպելաբանությունը. Բեյրութ, 2000, էջ 527:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 291-304. ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Ալբերտ (2001) Սուրբ Գիրքը հայերեն թարգմանելու հանգամանքները և Մեսրոպ Մաշտոցի համառոտ Աստվածաշունչը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 12-30. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լավրենտի (2001) Ստուգաբանական նկատառումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 181-189. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Արմինե (2001) Վաղ միջնադարյան նորահայտ պատկերագրական մոտիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 251-258. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2001) Վաստակաշատ գիտնականը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ազատ Համբարյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 307-310. ISSN 0135-0536

Տոնապետյան, Անահիտ (2001) Վերժինե Սվազլեան. Պոլսահայոց բանահիւսութիւնը. ՀՀ ԳԱԱ «Գիտութիւն» հրատ., Երեւան, 2000, 592 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 290-291. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Ռիչարդ (2001) Վերժինե Սվազլյան. Հայոց ցեղասպանություն. Ականատես վերապրողների վկայություններ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2000, 500 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 305-306. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Վահրամ (2001) Վրաստանի հայոց թվաքանակը XVIII դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 164-168. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Արմեն (2001) Քնարիկ Ավագյան. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայ գաղութի պատմությունը (Սկզբնավորումից մինչև 1924 թ.). ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.,Երևան, 2000 , 240 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 297-299. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հրաչ (2001) Քրիստոնեությունը Փոքր Հայքում. Ազգային -կրոնական և սոցիալ-քաղաքական իրավիճակը նահանգում III դարի երկրորդ կեսին (ըստ IV դարի սրբոց վկայաբանությանց). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-43. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Ստեփան (2001) Ֆադեյ Սարգսյան. Կյանքի դասերը (հուշեր). ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 2000, 266 էջ :. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 276-282. ISSN 0135-0536

Կարագյոզյան, Հովհաննես (2001) Ֆելիքս Տեր-Մարտիրոսովի «Հայաստանը մ.թ.ա. 522-520 թթ. ապստամբության ժամանակ» հոդվածի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 247-249. ISSN 0135-0536

Կարագյոզյան, Հովհաննես (2001) Ֆելիքս Տեր-Մարտիրոսովի պարզաբանման առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 273-276. ISSN 0135-0536

Ջավախիշվիլի, Նիկո (2001) Ֆինանսական համաձայնությունները անդրկովկասյան հանրապետությունների միջև (1918-1919 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 134-141. ISSN 0135-0536

This list was generated on Wed Jan 20 12:16:00 2021 AMT.