Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 2002

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 86.

Հայրունի, Աշոտ (2002) Յոհաննես Լեփսիուսի առաքելության վերջին պայքարն ու ձեռքբերումները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 29-49. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Մարգո (2002) «Գարուն» գրական-գեղարվեստական հանդեսը (1910-1912 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 119-136. ISSN 0135-0536

Мартиросян, Амаяк (2002) Армения по Карте Пейтингера (IV в.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 142-147. ISSN 0135-0536

Саргсян, Татевик (2002) Еще раз об армянских церквах в Феодосии XIII-XV вв. Церковь архангелов Габриэла и Микаэла. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 112-130. ISSN 0135-0536

Карагезян, Армен (2002) К вопросу об этимологии ойконима "Агванлу". Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 217-220. ISSN 0135-0536

Есаян, Степан (2002) Мелкая пластика айгеванского поселения эпохи ранней и средней бронзы и некоторые особенности развития древнеармянской скульптуры. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 183-193. ISSN 0135-0536

Иголкин, Александр (2002) Московский договор с Турцией. Взгляд из России через 77 лет. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-28. ISSN 0135-0536

Нариманишвили, Годерзи (2002) Новые археологические открытия в Триалети. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 197-205. ISSN 0135-0536

Чобанян, Павел (2002) О некоторых вопросах истории Арцаха (ХIII—XIX вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 145-160. ISSN 0135-0536

Амбардарян, Гаянэ (2002) Образование редуплицированных имен существительных (на материале армянского, русского и английского языков по универсальной лингвистической модели акад. Г. Б. Джаукяна). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 71-81. ISSN 0135-0536

Степанов, Евгений (2002) Особенности культурной и языковой ситуации в армянской диаспоре Одессы. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 90-102. ISSN 0135-0536

Аветисян, Грант (2002) Переписка между генералами М. Т. Лорис-Меликовым, А. А. Тер-Гукасовым и Б. М. Шелковниковым. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 250-275. ISSN 0135-0536

Маркарян, Асмик (2002) Серебряный ритон из Эребуни. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 166-177. ISSN 0135-0536

Степанянц, Степан (2002) Участие казачьих войск в укреплении южных рубежей Российской империи (конец XIX —начало XX в.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 137-144. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2002) Ակադեմիկոս Գալուստ Գալոյան (ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 281-285. ISSN 0135-0536

Սիմոնյան, Հրաչիկ (2002) Ակադեմիկոս Լենդրուշ Խուրշուդյան (Ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 303-309. ISSN 0135-0536

Կոստանդյան, Էմմա (2002) Ակադեմիկոս Հրանտ Ավետիսյան (Ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 286-289. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Աշոտ (2002) Ակադեմիկոս Վլադիմիր Բարխուդարյան (Ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 299-302. ISSN 0135-0536

Փալանջյան, Ռուզան (2002) Ամոմ կոչվող անուշահոտ բույսի արտադրությամբ հռչակված վայրի տեղորոշման փորձ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 163-175. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Ռուբեն (2002) Անգլիայի հայ գաղութը (1860-1920 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 65-87. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Արամ (2002) Անի-Կամախը խեթական դարաշրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 225-241. ISSN 0135-0536

Միքայելյան, Վարդգես (2002) Աշոտ Հայրունի. Յոհաննես Լեփսիուսի առաքելությունը. Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2002, 542 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 287-292. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2002) Ասուվա երկիրը և զույգ առաջնորդների սոցիալական ինստիտուտը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 261-276. ISSN 0135-0536

Խորենյան, Անժելա (2002) Ավետիք Իսահակյանի «Ուստա Կարո» վեպի ստեղծագործական պատմությունից (Օրթե Հարութի կենսափիլիսոփայությունը). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 73-89. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Էդուարդ (2002) Արամ Թոփչյան. Մովսես Խորենացու հունական աղբյուրների խնդիրը. «Սարգիս Խաչենց» հրատարակչություն, Երևան, 2001, 195 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 276-280. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 298-302. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 315-318. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 314-318. ISSN 0135-0536

Ալայան, Արտաշես (2002) Բուն հայկական մետաղագործական տերմինների ծագումը և ստուգաբանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 210-216. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2002) Գիտաժողով՝ նվիրված մարշալ Հովհաննես Բաղրամյանի ծննդյան 105-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 310-313. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Գուրգեն (2002) Գրաբարի համադրական պատճառական բայերի արժույթը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 178-190. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Ռոլանդ (2002) Գրական լեզվամտածողությունը Րաֆֆու հրապարակախոսության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 102-110. ISSN 0135-0536

Ադոնց, Նիկողայոս (2002) Դավիթ Կյուրոպաղատ († 31-ը մարտի 1000). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-37. ISSN 0135-0536

Քոչարյան, Գայանե (2002) Դվինը վաղ Արշակունյաց շրջանում (ուրվագծման փորձ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 206-214. ISSN 0135-0536

Գրեկյան, Երվանդ (2002) Երկրագործական տարածքներն ու ոռոգման համակարգը հյուսիսարևմտյան Իրանում ըստ սեպագիր աղբյուրների. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 214-232. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Արտակ (2002) Թիգլաթպալասար I-ի մ.թ.ա. 1112 թվականի նաիրյան արշավանքի երթուղին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 215-224. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Լուսիկ (2002) Թումանյանը և Հայոց հայրենակցական միությունների միությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 30-46. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Համլետ and Բոյաջյան, Արտաշես (2002) Ժողովրդագրական գործընթացները Գյումրի քաղաքում (1990-1999 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 233-242. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 30-46. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2002) Կավե արձանիկների պատկերագրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 194-204. ISSN 0135-0536

Զատիկյան, Հովհաննես (2002) Կարինի (Էրզրումի) նահանգի Դիադինի գավառակը (XIX դ. երկրորդ կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 87-92. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Գրիշա (2002) Կլիմենտ Հարությունյան. Հայկական ազգային զորամիավորումները 1918-1945 թվականներին. Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2002, 272 է ջ , 58 լուսանկար:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 310-314. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 294-297. ISSN 0135-0536

Միքայելյան, Վարդգես (2002) Հակոբյան Հ. Վ. Տարագիր հայության հայրենիք վերադառնալու պահանջի պատմական ու իրավական հիմքերը. Երևան, «Աստղիկ» հրատարակչություն,2002, 414 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 305-309. ISSN 0135-0536

Համբարյան, Ազատ (2002) Համիդյան կառավարության հակահայկական քաղաքականությունն Արևմտյան Հայաստանում (1898-1908 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 38-54. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Վարուժան (2002) Համիդյան կոտորածները ֆրանսիացի ժամանակակիցների հրապարակային ելույթներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 47-70. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ռաիսա (2002) Հայ ժողովրդական երգ-բանաստեղծությունների լեզուն, գեղարվեստաարտահայտչաձևերն ու միջոցները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 111-124. ISSN 0135-0536

Օհանյան, Մուրադ (2002) Հայ ժողովրդի պատմության ցեղային շրջանի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 221-249. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (2002) Հայ հոգևոր-կրոնական մշակույթի միասնականության հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-29. ISSN 0135-0536

Բաղդասարյան, Ռոբերտ (2002) Հայ մտավորականության ներկայացուցիչների հետ գրող և հասարակական-մշակութային գործիչ Կարեն Միքայելյանի նամակագրությունից (1909-1929 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 277-286. ISSN 0135-0536

Բախչինյան, Արծվի (2002) Հայանպաստ շարժումը սկանդինավյան երկրներում (1896-1930-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 55-72. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2002) Հայաստանը Բորիս Լազարևսկու ստեղծագործության և հասարակական գործունեության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 103-108. ISSN 0135-0536

Բառնասյան, Ջեմմա (2002) Հայերենի բարբառներում «ժամանակ» հասկացության բառանվանումների գործառական-ծագումնաբանական քննություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 155-162. ISSN 0135-0536

Գալֆայան, Սոֆյա and Մխիթարյան, Լուսինե (2002) Հայկական միջնադարյան զարդարվեստը որպես ազգային տեքստիլ տեխնոլոգիաների ամրագրման միջոց. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 161-186. ISSN 0135-0536

Դալալյան, Տորք (2002) Հայոց վիպական Սաթենիկ թագուհու կերպարի ծագումնաբանության շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 191-213. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Տիգրան (2002) Հայոց ցեղասպանության համար նյութական պատասխանատվության խնդիրը և Մեծ Բրիտանիան (1915-1924 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 50-64. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վազգեն (2002) Հնդեվրոպական արմատի տարբերակայնությունը և հայերեն Աստուած բառի ծագումն ու տիպաբանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 242-260. ISSN 0135-0536

Ամիրյան, Սերգեյ (2002) Հուշ-հանդիսություն՝ նվիրված Աշոտ Հարությունյանի ծննդյան 90-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 290-293. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Անուշ (2002) Ձայնավորների հնչյունափոխությունը հայոց տեղանուններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 187-196. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Արմեն (2002) Ղազար Ջահկեցու գաղափարախոսությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 138-154. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Արտաշես (2002) Ղազար Փարպեցին մաշտոցյան գրերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 93-111. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լավրենտի (2002) Մահ/մեռնել հասկացության ընկալումն ու լեզվական արտահայտությունները գրաբարում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 157-165. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Պողոս (2002) Մխիթարյանների հետ Շահամիրյանների մատենագրական առնչությունների պատմությունից («Բառգիրք Հայկազեան լեզուի»-ն իբրև «Նոր տետրակի» աղբյուր). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 128-137. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Նազիկ (2002) Նորակազմ բառեր հոմանիշների միջինհայերենյան ձեռագիր բառարաններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 176-182. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2002) Նորահայտ փաստաթղթեր Հովհ. Թումանյանի գլխավորած «Համաշխարհային պատերազմում հայ ժողովրդի կրած վնասների քննիչ հանձնաժողովի» գործունեության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 271-304. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սերգեյ and Միրիջանյան, Ավետիք (2002) Շիրակի գլխատների շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 82-86. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պավել (2002) Ուշագրավ վկայություն և մեկ ճշգրտում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 205-209. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2002) Ուրարտական գլխավոր աստվածների եռյակը և պետության իշխող վերնախավի ծագման խնդիրը (Կ. Ֆ. Լեման-Հաուպտի ծննդյան 140- ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 243-270. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2002) Պաշտամունքային տարրերը «Ալելույայի» արցախյան տարբերակներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 148-156. ISSN 0135-0536

Սվազլյան, Վերժինե (2002) Սվետլանա Վարդանյան. Միքայել Միանսարյանց (1830-1880). կյանքն ու գործը. Երևան, «Մուղնի» հրատ., 2002, 106 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 296-298. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Աշոտ (2002) Վլադիմիր Խոջաբեկյան. Հայաստանի բնակչության վերարտադրությունը և տեղաշարժերը XIX—XX դարերում, XXI դարի շեմին. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2002, 526 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 293-295. ISSN 0135-0536

Կիրակոսյան, Ալեքսան (2002) Տեղանունների բառարանի հինգհատորյակի հրատարակման առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 125-127.

Սվազյան, Հենրիկ (2002) Քրիստոնեության Աղվանք ներթափանցման ուղիներն ու ժամանակաշրջանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 131-141. ISSN 0135-0536

Բաղդասարյան, Արմեն (2002) Ֆրանսերենի մասնական և հայերենի զրո հոդերի իմաստների և գործառույթների զուգադրում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 109-118. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2002) Ֆրանսիացի ականավոր հայագետը (Մարի Բրոսսեի ծննդյան 200-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 88-101. ISSN 0135-0536

This list was generated on Sun Mar 7 06:15:14 2021 AMT.