Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 2004

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 93.

Պետրոսյան, Համլետ (2004) Ջուղայի խաչքարերի պատկերագրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 63-80. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (2004) Armen Petrosyan. The Indo-European and Ancient Near Eastern Sources of the Armenian Epic. Journal of Indo-European Studies Monograph № 42. Washington,Institute for the Study of Man, 2002. 236 p. Армен Петросян. Армянский эпос и мифология. Ереван, 2002, 240 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 291-294. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2004) Lignages d'Outremer / Introduction, notes et edition critiques par Marie-Adelaide Nielen. Paris 2003, p. 254 (Documents relatifs a I'Histoire des Croisades publies par L'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres. XVIII). Անդրծովյան ազգատոհմեր. Առաջաբանը, ծանոթագրությունները և բնագրերի գիտական հրատարակությունները Մարի-Ադելաիդ Նիելինի, Փարիզ, 2003, 254 էջ (Խաչակրաց պատմությանն առնչվող վավերագրեր՝ հրապարակված արձանագրությունների և դասական բանասիրության կաճառի կողմից. ԺԸ)։. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 289-293. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Հակոբ (2004) Rita Soulahian-Kuyumjian. Archeology of Madness. Komitas. Portrait of an Armenian Icon. Gomidas Institute. Princeton, New Jersey, 2001, 241 pages. Ռիտա Սյուլահյան-Կույումջյան. Խելագարության հնագիտությունը: Կոմիտաս: Մի հայ սրբապատկերի դիմանկարը: Կոմիտաս ինստիտուտ: Փրինսթոն,Նյու-Ջերսի, 2001, 241 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 284-288. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հրաչ (2004) «Դաշանց թուղթ ». կազմը, ստեղծման ժամանակը, հեղինակն ու նպատակը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 65-116. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2004) Анушаван Закарян. Трагедия армянского народа в оценке русских литераторов. Ереван: МИГА НАН РА, 2003, 286 с. Անուշավան Զաքարյան. Հայ ժողովրդի ողբերգությունը ռուս գրական գործիչների գնահատմամբ. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, 2003, 286 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 297-302. ISSN 0135-0536

Минасян, Сергей (2004) Боевой путь генерал-адъютанта М. 3. Аргутинского-Долгорукого. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 110-132. ISSN 0135-0536

Степанянц, Степан (2004) Грузинское население в Восточной Армении (конец XIX— начало XX в.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 111-117. ISSN 0135-0536

Карапетян, Инесса and Хачатрян, Жорес and Канецян, Амина (2004) Доурартский Армавир (III — начало I тыс. до н. э.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 254-275. ISSN 0135-0536

Манасерян, Нина (2004) Древнейшие домашние животные Армении и сопредельных регионов (на основе костных остатков из археологических памятников). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 282-290. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2004) Новые литературные течения в Закавказье (По материалам прессы 10-х гг. XX века). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 21-51. ISSN 0135-0536

Тер-Мартиросов, Феликс (2004) Образование царства Армения. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 253-279. ISSN 0135-0536

Шандровская, Валентина (2004) Печати Константина Феодорокана в Эрмитаже. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 276-281. ISSN 0135-0536

Амирханян, Рузанна (2004) Происхождение и символика декоративного мотива хоранов. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 175-195. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Սարգիս (2004) Աելիտա Դոլուխանյան. Ֆելիքս Նևը և հայ քրիստոնեական մատենագրությունը. Երևան, «Արտագերս» հրատ., 2001, 92 էջ, Մարի Ֆելիսիտե Բրոսսեն հայագետ. Երևան, «Հայինֆո-Արտագերս» հրատ., 2002, 115 էջ , Վիկտոր Լանգլուան հայագետ.Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2003 , 118 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 303-306. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ռաիսա (2004) Ազգային-հայրենասիրական և հասարակական վշտի ողբ-ձոներգերը հայ երգային բանահյուսության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 199-206. ISSN 0135-0536

Դիլոյան, Վալտեր (2004) Ակադեմիկոս Վարդգես Միքայելյան (ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 294-299. ISSN 0135-0536

Սվազյան, Հենրիկ (2004) Աղվանքի հոգևոր առաջնորդները նախակաթողիկոսական շրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 189-198. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (2004) Անծանոթ էջեր Դ. Դեմիրճյանի քննադատական-հրապարակախոսական ժառանգությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 99-110. ISSN 0135-0536

Մոքոյան, Հենրի (2004) Անձի Ես-ի ինքնամբողջացման դիալեկտիկան և հայ պատմաբանասիրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 142-153. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2004) Անձրևաբեր և անձրևախափան ծեսերի երկհակադիր ընկալումների շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 217-227. ISSN 0135-0536

Սվազլյան, Վերժինե (2004) Աստվածաշնչային գաղափարների արտացոլումը կիլիկյան բանահյուսության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 52-64. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2004) Արամ Տեր-Ղևոնդյան. Հոդվածների ժողովածու. Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2003,712 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 276-280. ISSN 0135-0536

Դիլոյան, Վալտեր (2004) Արմեն Այվազյան. Հայոց եկեղեցին XVIII դարի հայ ազատագրական շարժման քառուղիներում. Երևան, «Լուսակն» հրաւո., 2003, 343 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 295-304. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Բաբկեն Նիկոլայի Առաքելյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 314-315. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Ներսես (2004) Բանասիրական ճշգրտումներ և լրացումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 180-188. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 322-325. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 317-320. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 314-319. ISSN 0135-0536

Սիմոնյան, Հրաչիկ (2004) Գ. Բրուտյան. Հայագիտություն և մետահայագիտություն. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2004, 530 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 291-296. ISSN 0135-0536

Ղարագյոզյան, Արմեն (2004) Գեղամա երկիրն աշխարհագրական անվանումներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 207-216. ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Լիլիթ (2004) Գիտաժողով՝ նվիրված հայ մեկնողական գրականության դպրոցներին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 305-309. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վլադիմիր (2004) Գիտության մեծ երախտավորը (Հակոբ Անասյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 307-313. ISSN 0135-0536

Գրեկյան, Երվանդ (2004) Գյովելեքի ուրարտական արձանագրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 224-252. ISSN 0135-0536

Շահնազարյան, Արտաշես (2004) Գնել Գրիգորյան. Նվիրատվություններ Անիի եկեղեցիներին ու վանքերին (X-XIV դդ .). Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատ.,2002, 136 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 305-307. ISSN 0135-0536

Ալեքսանյան, Արամ (2004) Գրականագիտության գիտականացման պատմականությունը (ակադեմիկոս Սերգեյ Սարինյանի 80-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 300-304. ISSN 0135-0536

Շահնազարյան, Արտաշես (2004) Զաքարյան Հայաստանի նվաճումը մոնղոլների կողմից. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 142-160. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (2004) Ժողովրդական հավատալիքներն իբրև բանահյուսական ասույթներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 14-20. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Ռուբեն (2004) Լուկիոս Վերոսի օրոք Հայաստանում թողարկված պղնձե դրամներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 234-253. ISSN 0135-0536

Հովականյան, Յուրի (2004) Լևոն Շանթի կենսափիլիսոփայությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 34-47. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Ամիրխանյան, Ռուզաննա (2004) Խորան բառի ծագումնաբանական ասպեկտները Եվսեբիոսի համաձայնության աղյուսակների գեղարվեստական հարդարանքի համատեքստում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 148-158. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սերգեյ (2004) Կարևոր սկզբնաղբյուր մահմեդականացված հայերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 159-170. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 308-314. ISSN 0135-0536

Էլոյան, Սեդա (2004) Համագործածական բառերի փոխաբերական կիրառությունները և դրանց գեղագիտական արժեքը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 154-159. ISSN 0135-0536

Բայբուրդյան, Վահան (2004) Հայ գաղթաշխարհի պատմություն (միջնադարից մինչև 1920 թ.), Ասիայի և Աֆրիկայի հայկական գաղութները . Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2003,518 էջ.:. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 280-285. ISSN 0135-0536

Պապիկյան, Սիլվա (2004) Հայ եկեղեցու նվիրապետությանը վերաբերող մի քանի տերմինների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 196-202. ISSN 0135-0536

Դալալյան, Տորք (2004) Հայ իշխանական տների հետքերը հարավարևմտյան Հայաստանում (Քրդական որոշ ցեղանունների և ցեղերի ծագման հարցի շուրջ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 174-196. ISSN 0135-0536

Շախկյան, Գառնիկ (2004) Հայ-արաբական ճարտարապետական առնչակցություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 161-173. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2004) Հայ-հունական եկեղեցական հարաբերությունները Կ. Պոլսում (XVII դ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 49-62. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Գեղամ (2004) Հայաստանի Հանրապետությունը և Ռուսաստանի հարավի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումները (1918 թ. հունիս-նոյեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 25-38. ISSN 0135-0536

Շահնազարյան, Արտաշես (2004) Հայաստանի արևմտյան և հարավային շրջանների գրավումը մոնղոլների կողմից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 171-179. ISSN 0135-0536

Խոջաբեկյան, Վլադիմիր (2004) Հայաստանի բնակչության տեղաշարժերի միտումները XX դարի վերջին և XXI դարի սկզբին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-22. ISSN 0135-0536

Վարդումյան, Դերեն (2004) Հայաստանի հիմնական պատմազգագրական մարզերի ընդհանուր բնութագրումը (XIX-XX դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 48-64. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Անուշ (2004) Հայերենի հնչյունափոխության համառոտ տեսություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 117-129. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2004) Հայկական դիցարանի հնագույն ակունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 205-233. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Տիգրան (2004) Հայոց ցեղասպանության հրապարակայնացումը Անգլիայում. Ջեյմս Բրայս և Առնոլդ Թոյնբի. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-24. ISSN 0135-0536

Մոքոյան, Հենրիկ (2004) Հայրենասեր կնոջ կերպարը հայոց պատմության էջերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 118-126. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Ռոբերտ (2004) Հնագիտական տվյալներ պատմական Հայասա-Ազզիի տարածքից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 228-234. ISSN 0135-0536

Ջավախիշվիլի, Լելա (2004) Հովհաննես Թումանյանը և Վրաստանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 127-129. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Հրանտ Ավետիսյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 311-313. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Համլետ and Հակոբյան, Արարատ (2004) Հրաչիկ Սիմոնյան. Ազատագրական պայքարի ուղիներում. չորս գրքով, գիրք I,II, Երևան. «Հայագիտակ» հրատ., 2003, 1574 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 270-275. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Ասատուր (2004) Մատաթիա Գարագաշյանը և իր «Նկարագիր ուսմանց» աշխատությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 130-141. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2004) Մատենագիրք Հայոց. Անթիլիաս-Լիբանան, 2003, հ. Ա, 1288 էջ, հ. Բ, 2601 էջ, Ջ. Եկավյանի մուտքի խոսքով հանդերձ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 286-290. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Ասատուր (2004) Մեսրոպ Աղաչրաղյանցի գիտական ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 133-141. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Արամ (2004) Մուրսիլիս II-ի հայասական արշավանքները (նոր սկզբնաղբյուրներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 197-204. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2004) Նամակ խմբագրությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 316. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Անուշ (2004) Նամակ խմբագրությանը (Վաչե Վարժապետյանի հավաքածուի մասին). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 310. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վլադիմիր (2004) Ներսես Աշտարակեցին և նրա ժամանակը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-13. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Գնունի, Արտակ (2004) Շենգավթյան մշակույթի օջախները և դրանց համալիրները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 203-223. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2004) Պրոֆ. Միշել վան Էսբրուկ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 319-321. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2004) Սամուխայի Մայր դիցուհու պաշտամունքի ակունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 160-174. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Մարի (2004) Սեր -բնություն -մարդ փոխհարաբերությունները Ավ.Իսահակյանի «Ալագյազի մանիներ» պոեմում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 23-33. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Ասատուր (2004) Սիմոն Երեմյանի գիտական և գրական ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 130-147. ISSN 0135-0536

Մանասերյան, Ռուբեն (2004) Սպարտակի մոտ ժամանած հեծելազորի հարցի շուրջ (վարկած՝ Սպարտակի հետ Տիգրան Մեծի ռազմական կապերի վերաբերյալ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 252-269. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2004) Սևակ Արզումանյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 315-318. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2004) Վ. Բրյուսովի «Հայաստանի պոեզիա» ժողովածուն.քննական դիտարկումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 81-109. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Մարինե (2004) Վահան Տերյանի «Հոգևոր Հայաստան» պատմափիլիսոփայական հայեցակարգը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 77-98. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2004) Վերժինե Սվազլյան. Հայոց ցեղասպանությունը և պատմական հիշողությունը. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2003, 145 էջ: Verjine Svazlian. The Armenian Genocide and Historical Memory. "Gitutiun" Publishing House of the NAS RA, Yerevan, 2004, 160 p. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 281-283. ISSN 0135-0536

Մարտոյան, Գագիկ (2004) Տարոնի Իննակնյա վայրի պաշտամունքի ծագման խնդրի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 235-251. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Ռոլանդ (2004) Րաֆֆին և արևելահայ գեղարվեստական գրականության լեզուն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 65-76. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2004) Փախստականների նկատմամբ պետական քաղաքականության օրենսդրական ձևակերպումը Հայաստանի Հանրապետությունում (1918 թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 39-48. ISSN 0135-0536

This list was generated on Sun Mar 7 11:38:00 2021 AMT.