Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 2008

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 92.

Պետրոսյան, Սարգիս (2008) «Գիլգամեշը և խուլուպու ծառը» վիպերգի հնդեվրոպական- հայկական բաղադրատարրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 172-184. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) «Պատմաբանասիրական հանդեսի» հիսուն տարին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-9. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2008) «Վիպասանքի» հնագույն առասպելների դրսևորումները «Սասնա ծռեր» դյուցազնավեպում և հայկական հրաշապատում հեքիաթներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 141-155. ISSN 0135-0536

Կիրակոսյան, Արման (2008) Геноцид армян перед судом. Судебный процесс Талаата паши. Стенографический отчет (под редакцией профессора, доктора исторических наук Степана Смбатовича Степаняна). Ереван, Сурб-сер, 2007, 270 с. Հայոց ցեղասպանությունը դատարանի առաջ. Թալեաթ փաշայի դատավարությունը. սղագրական հաշվետվություն (պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ստեփան Սմբատի Ստեփանյանի խմբագրությամբ), Երևան, Սուրբ-սեր, 2007, 270 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 275-276. ISSN 0135-0536

Арамян, Альвина (2008) Елена Алексанян. Армянский реализм и опыт русской литературы. Ереван. Изд-во «Лингва», 2007, 442 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 277-279. ISSN 0135-0536

Тер-Мартиросов, Феликс (2008) Ервандашат. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-19. ISSN 0135-0536

Газиян, Алвард (2008) Интересный документ об экспедиции братьев Маилянов (1919 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 244-251. ISSN 0135-0536

Степанян, Нина (2008) Мотив граната в раннесредневековом изобразительном искусстве Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 210-229. ISSN 0135-0536

Маркарян, Асмик (2008) Новонайденные образцы античной скульптуры в Национальной картинной галерее Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 232-246. ISSN 0135-0536

От редакции, (2008) Памяти Елены Алексанян. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 303-304. ISSN 0135-0536

Аванесян, Лилия (2008) Раннеземледельческие обряды в современном Арцахе. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 209-218. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2008) С. А. Карапетян. Арцах, Гардман, Нахиджеван – триединая формула территориальной целостности Восточной Армении (Сборник публикаций). Ереван. Тигран Мец, 2008, 352 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 281-283. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2008) Ա. Վ. Մուշեղյան. Մովսես Խորենացու դարը, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, 412 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 272-275. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վլադիմիր (2008) Ակադեմիկոս Աբգար Հովհաննիսյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 265-286. ISSN 0135-0536

Կոստանդյան, Էմմա (2008) Ակադեմիկոս Հրաչիկ Սիմոնյան (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 284-289. ISSN 0135-0536

Մաղալյան, Արտակ (2008) Աղվանից (Գանձասարի) կաթողիկոսների գավազանագիրքը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 268-271. ISSN 0135-0536

Ամիրյան, Սերհակ (2008) Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինը և խորհրդային իշխանությունները (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 39-63. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Կարեն (2008) Անին մայրաքաղաք և կաթողիկոսանիստ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-30. ISSN 0135-0536

Ղարիբյան, Իգիթ (2008) Անվանի վիմագրագետ-հնագետը (Հռիփսիմե Ջանփոլադյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 312-318. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2008) Աշտարակի Խոջաբաղերի դամբանաթումբը դամբանաբլրային մշակույթի համատեքստում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 187-199. ISSN 0135-0536

Խորիկյան, Հովհաննես (2008) Ապոլոդորոսի մի տեղեկության շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 222-231. ISSN 0135-0536

Մինասյան, Հարություն (2008) Արաբական խալիֆայության հայազգի Բախտիշու բժիշկների գերդաստանի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 103-109. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Լյուդվիգ (2008) Արևմտահայ մանկապատանեկան գրականության պատմության ուրվագիծ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 106-118. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2008) Բագրատունի տոհմի ծագմանը և գործառույթներին առնչվող մի քանի հարցերի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 247-258. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 308-312. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 322-326. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 312-317. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2008) Դարձյալ արևմտահայերի ազգային սահմանադրության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 81-93. ISSN 0135-0536

Աղաջանյան, Սերգեյ (2008) Երգիծանք և ծիծաղ. նկատառումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 105-113. ISSN 0135-0536

Ղռեջյան, Լուսինե (2008) Երկվորյակները նախնադարյան հավատալիքներում և պատկերացումներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 180-186. ISSN 0135-0536

Գաբրիելյան, Արմինե (2008) Էրեբունիի պատկերազարդ կնքադրոշմը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 148-159. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (2008) Թումանյանի ճանապարհորդությունները 1901 թվականին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 60-76. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Համլետ (2008) Ժամանակակից հայագիտության խոշոր ներկայացուցիչը (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Սեն Արևշատյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 286-290. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վազգեն (2008) Լատինաբան հայերենի տարբերակիչ հատկանիշները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 159-179. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ռաիսա (2008) Ծիսական համալիր համատեքստում ծիսերգերի սկսվածքներն իբրև կայուն ծիսահմայական բանաձևեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 136-147. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2008) Կիլիկյան Հայաստանի մշակույթը. միջազգային գիտաժողով Անթիլիասում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 291-296. ISSN 0135-0536

Քալոյան, Անժելա (2008) Կնոջ կենսաբանական առեղծվածի զոհրապյան մեկնության իմացաբանական ակունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 114-132. ISSN 0135-0536

Իսրայելյան, Աստղիկ (2008) Կրակի պաշտամունքի հետ կապված հայկական հմայիլները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 200-221. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2008) Հ. Մ. Հարությունյան. Նոր Բայազետի գավառը 1828–1913 թթ. (Հայկական մատենաշար Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնարկության), Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2008, 294 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 256-258. ISSN 0135-0536

Գլջյան, Արսեն (2008) Հակոբ Պարոնյանի աշխարհի գեղարվեստական հայեցակարգը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 149-158. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Ռուբեն (2008) Համշենի և համշենահայության խնդիրներին նվիրված միջազգային գիտաժողով. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 319-321. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Անուշավան (2008) Հայ ազգագրության առաջին ծրագիր-հարցարանի խնդրի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 230-243. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2008) Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն. նյութեր և ուսումնասիրություններ, պր. 24, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2007, 222 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 280-282. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Հակոբ (2008) Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հ. 1, Հնագույն ժամանակներից մինչև Ք. հ. 298 թվականը, կազմողներ Պ. Հ. Հովհաննիսյան, Ա. Ե. Մովսիսյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, 576 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 283-285. ISSN 0135-0536

Գաբրիելյան, Վարդուհի (2008) Հայ միջնադարյան ավանդույթները Հովհաննես Շիրազի քնարերգության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 94-105. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հրաչ (2008) Հայ-հոռոմները (քաղկեդոնիկ հայերը) հունական պարբերականներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 237-260. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2008) Հայաստանի Հանրապետության անկախության ուղին (Անկախության 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 20-33. ISSN 0135-0536

Նիկողոսյան, Գոհար (2008) Հայերենի և հնդեվրոպական մի շարք լեզուների տիպաբանական համեմատության ուրվագծեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 259-274. ISSN 0135-0536

Կիշբան, Էսթեր (2008) Հայերի ավանդական ուտեստները Տրանսիլվանիայում և Հունգարիայում (Վերապրուկներն ու խորհրդանիշները). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 119-130. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Գևորգ (2008) Հայերի կոտորածներն ու ինքնապաշտպանական մարտերը Բաքվի նահանգում 1918–1920 թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 31-48. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո (2008) Հայերին ուղղված Նուրի փաշայի կոչերը և Անդրանիկի պատասխանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 261-267. ISSN 0135-0536

Կիլիչյան, Նաիրա (2008) Հայկական պարերի համանուն պոնտական զուգահեռները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 131-140. ISSN 0135-0536

Ռենու, Շառլ (2008) Հայոց ծիսական տարվա զարգացումը VIII–XII դարերում ծիսական մեկնությունների և գրքերի հենքի վրա. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 77-102. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2008) Հանրապետական գիտական նստաշրջան` նվիրված հայ ժողովրդական մշակույթին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 297-301. ISSN 0135-0536

Ղարիբյան, Իգիթ and Հակոբյան, Հայկ and Գնունի, Արտակ and Խաչատրյան, Գագիկ and Վարդանեսովա, Տատյանա (2008) Հնագույն Բջնին (Նախնական դիտարկումներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 185-196. ISSN 0135-0536

Բեգլարյան, Հրաչյա (2008) Ձիթագործությունը միջնադարյան Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 160-171. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Ռաֆիկ (2008) Մամիկոն Գևորգյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 295-302. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2008) Մի զարմանալի անտեղյակության առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 306-307. ISSN 0135-0536

Հովնանյան, Ռոմիկ (2008) Մի կարևոր ճշտում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 311. ISSN 0135-0536

Թամամյան, Նաիրա (2008) Միջազգային գիտական նստաշրջան` նվիրված Լևոն Խաչիկյանի 90-ամյա տարելիցին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 305-310. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Էդուարդ (2008) Մովսես Խորենացու ավանդազրույցի Սիսակ-Առանյան ճյուղի «նորագույն քննադատության» սնանկությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 178-197. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2008) Ուշբրոնզեդարյան Հայաստանում թաղման ծիսակարգերի պայմանավորվածությունը մահվան պատկերացումներով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 121-135. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2008) Պարթենիոս Աթենացու Պաղեստինի Կեսարիայի մետրոպոլիտի Պատմություն հունաց և հայոց տարաձայնության: Հունարեն բնագրի թարգմանությունը, առաջաբանն ու ծանոթագրությունները` Հրաչ Մ. Բարթիկյանի: Մեսրոպ արք. Աշճեան մատենաշար: Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2008, 170 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 276-280. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Միքայել (2008) Պողոս Նուբար փաշան հայ ազգային պատվիրակության նախագահ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 49-59. ISSN 0135-0536

Բախչինյան, Արծվի (2008) Պրահայի հայ ուսանողությունը (1920–1930-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 133-148. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2008) Սարգիս Հարությունյան (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 259-264. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գագիկ Գ. and Ասատուրյան, Կլարա (2008) Սեդրակ Բարխուդարյան (Ծննդյան 110-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 287-311. ISSN 0135-0536

Ջանփոլադյան, Մագդա (2008) Սուսաննա Հովհաննիսյան. Թումանյանը և Հայ գրողների կովկասյան ընկերությունը, Երևան, «Գիտություն», 2007, 390 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 252-255. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Սուրեն Ավետիսյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 304-305. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2008) Ստեփան Պալասանյանի պատմահրապարակախոսական ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 85-97. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սերգեյ (2008) Վահրամաբերդ–Մարմաշեն–Տիրաշենի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 110-120. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Վարազդատ Հարությունյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 302-303. ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Էմմա (2008) Վիլյամ Սարոյանի նամակներից (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 219-236. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գագիկ Գ. (2008) Վիմագրագիտական էսքիզներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 198-209. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2008) Տաղանդավոր լեզվաբանն ու մեծ մանկավարժը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Աշոտ Արսենի Աբրահամյանի ծննդյան 90-ամյակին). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 290-294. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Արման (2008) Տայքի իշխանությունը հայ Բագրատունիների տերության համակարգում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 197-208. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2008) Տիգրան Մեծի առասպելաբանական կերպարը (Սարգիս Հարությունյանի ծննդյան 80-ամյակին). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 156-177. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2008) Տիգրան Չուխաճյանի երաժշտական թատրոնը. հայկական օպերային արվեստի սկզբնավորումը և զարգացման առաջին փուլը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 64-80. ISSN 0135-0536

Սարինյան, Սերգեյ (2008) Փիլիսոփայական հոսքը Նար-Դոսի գեղարվեստում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 10-38. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (2008) Քուրդ բանագիտության մեծ երախտավորը (Հաջիե Ջնդիի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 98-104. ISSN 0135-0536

Բայբուրդյան, Վահան (2008) Քրդական հարցը Թուրքիայում և անկախ Քրդստանի ստեղծման ծրագրերը միջազգային դիվանագիտության լույսի ներքո. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 34-58. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2008) Ֆրանսիական հայագիտության վիթխարի դեմքը և հայ ժողովրդի մեծ բարեկամը (Ֆրեդերիկ Ֆեյդիի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 59-84. ISSN 0135-0536

This list was generated on Wed Jan 20 11:23:22 2021 AMT.