Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 2010

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 117.

Համբարձումյան, Հայկ (2010) «Հայ ժողովրդական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը» միջազգային երրորդ գիտաժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 303-306. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Սաթենիկ (2010) «Հայ ժողովրդական մշակույթ – 15». Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 307-311. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Վարուժան (2010) «Հայոց ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում» փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածուի լույսընծայման նախապատմության շուրջ (ակադեմիկոս Մկրտիչ Ներսիսյանի ծննդյան 100-ամյակի առիթով). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 234-244. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2010) «Ուրարտուն և նրա հարևանները» միջազգային գիտաժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 299-302. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (2010) «Սասնա ծռեր» հերոսավեպի ծիսաառասպելական մի քանի հատկանիշների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 74-79. ISSN 0135-0536

Казарян, Левон (2010) Армянская историческая проза и поэзия V–XVIII вв. Антология по проекту Валерия Брюсова. Составитель и редактор Наира Сейранян, Ереван, «Антарес», 2009, 336 с.+8 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 281-284. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2010) Артур Мкртчян. Общественный быт армян Нагорного Карабаха (вторая половина XIX – начало XX вв.). Ереван, издательство “Гитутюн” НАН РА, 2010, 168 с. Արթուր Մկրտչյան. Լեռնային Ղարաբաղի հայերի հասարակական կենցաղը (XIX դ. երկրորդ կես –XX դ. սկիզբ), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2010, 168 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 266-267. ISSN 0135-0536

Баранов, Юрий (2010) Аэлита Долуханян. Проблема души и тела в средневековой армянской поэзии. Ереван. Зангак–97, 2009, 256 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 279-280. ISSN 0135-0536

Сукиасян, Амо (2010) Документы об армяно-грузинском пограничном споре в Лори (декабрь 1920 г. – январь 1921 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 253-262. ISSN 0135-0536

Варданян, Лилия and Абрамян, Левон and Саркисян, Гамлет (2010) Заслуженный ученый (К 75-летию Вахтанга Шамиладзе). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 295-298. ISSN 0135-0536

Петикян, Сирануш (2010) Идеи прав человека в Аштишатских канонах. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 184-188. ISSN 0135-0536

Газиян, Алвард (2010) К публикации статьи А. А. Мкртчяна «О топонимии Нагорного Карабаха». Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 247-251. ISSN 0135-0536

Мурадян, Изабелла (2010) Миграционное законодательство Республики Армения (1918–1920 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 111-116. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Զարուհի (2010) Новые Иерусалимы. Иеротопия и иконография сакральных пространств. Редактор-составитель А. М. Лидов. М., “Индрик”, 2009, 912 с., 389 ил. Նոր Երուսաղեմներ. Հիերոտոպիա և սրբազան տարածքների պատկերագրությունը: Խմբագիր, կազմող Ա. Մ. Լիդով, Մոսկվա, «Ինդրիկ», 2009, 912 էջ, 389 նկ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 278-281. ISSN 0135-0536

Арутюнов, Сергей (2010) О баранах и быках в жертвоприношениях. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 197-213. ISSN 0135-0536

Арутюнян, Юрий (2010) Об этносоциологических исследованиях армян России. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). 129 -136. ISSN 0135-0536

Махмурян, Гаянэ (2010) Попытки регионального сотрудничества и II Конференция Закавказских республик (9–22 апреля 1920 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 54-71. ISSN 0135-0536

Тер-Мартиросов, Феликс (2010) Портрет Оронта и вопрос «контактного стиля». Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 202-222. ISSN 0135-0536

Зулумян, Бурастан (2010) Символика «Книги скорбных песнопений» Григора Нарекаци. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 130-149. ISSN 0135-0536

Маркарян, Асмик (2010) Терракотовые статуэтки из Вагаршапата. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 170-179. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Արթուր (2010) Ա. Աղասյան, Հ. Հակոբյան, Մ. Հասրաթյան, Վ. Ղազարյան. Հայ արվեստի պատմություն, Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2009, 576 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 273-275. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2010) Աբրահամ Կիսիբեկյանի հուշագրությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 251-255. ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Լիլիթ (2010) Աելիտա Դոլուխանյան. Ներսես Մոկացի, Ս. Էջմիածին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատ., 2009, 206 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 270-273. ISSN 0135-0536

Տեր-Մերկերյան, Ռոպեր (2010) Ազգային մշակութային արժեքների միջսերնդական փոխանցման լծակները Ֆրանսիայի հայ համայնքում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 137-148. ISSN 0135-0536

Աղասյան, Արարատ (2010) Ակադեմիկոս Ռուբեն Զարյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 288-292. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2010) Ակադեմիկոս Վարդգես Միքայելյան (Ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 282-287. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Ռադիկ and Բարխուդարյան, Վլադիմիր (2010) Ականավոր արաբագետը (պրոֆեսոր Նիկոլայ Հովհաննիսյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 287-290. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Ռադիկ and Բարխուդարյան, Վլադիմիր (2010) Ականավոր գրականագետը (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Արամ Գրիգորյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 285-286. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2010) Աղթամարի կաթողիկոսության հիմնադրման շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 70-80. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2010) Անի մայրաքաղաքը Խ. Աբովյանի և նրա ժամանակակիցների գնահատմամբ (Խ. Աբովյանի ծննդյան 200-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 44-56. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2010) Աշուղ Ջիվանի. Անհայտ երգեր, աշխատասիրությամբ Թովմաս Պողոսյանի, Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2009, 670 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 275-277. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2010) Արամ Քալանթարյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 314-315. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Մհեր (2010) Արարատ Հակոբյան. Հայաստանը Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերում, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2010, 338 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 265-269. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2010) Արարատյան լեռների հին անունների և անվանադիրների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 220-227. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Մարիամ (2010) Բագրատունիների ծագման հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 116-129. ISSN 0135-0536

Խորիկյան, Հովհաննես (2010) Բաղասական աշխարհի տարածքը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 150-168. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վազգեն (2010) Բառաքննական դիտարկումներ Երեմիա Մեղրեցու «Բառգիրք հայոցի» մի քանի բառերի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 161-169. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2010) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 319-325. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2010) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 316-321. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2010) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 297-302. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Եվա (2010) Բուժողի կերպարը հայկական հեքիաթներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 193-201. ISSN 0135-0536

Բոբոխյան, Արսեն (2010) Գիտաժողով` նվիրված ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 50-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 295-298. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2010) Գիտական նստաշրջան` նվիրված ակադեմիկոս Մկրտիչ Ներսիսյանի 100-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 299-300. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գևորգ (2010) Գրաբարի դարձվածները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 141-146. ISSN 0135-0536

Սանթոյան, Արեն and Ղուկասյան, Շողիկ (2010) Գրաբարում բաղաձայնահաջորդ ն -ով վերջացող բառերի բառակազմական առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 87-97. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2010) Դերենիկ Մուրադյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 318. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Քրիստինե (2010) Երիտասարդ արևելագետների XXXI հանրապետական գիտական նստաշրջանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 301-305. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ավետիս (2010) Երիտթուրքական հեղաշրջման արձագանքները Վանի նահանգում (1908 թ. հուլիս-օգոստոս). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 47-53. ISSN 0135-0536

Ղռեջյան, Լուսինե (2010) Երկվորյակների առասպելի ելակետային արժեքը հայ վիպական հուշարձանների հորինվածքում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 178-192. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Վահան (2010) Երևանը և Երևանի նահանգը հոկտեմբերյան հեղաշրջումից հետո. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 72-93. ISSN 0135-0536

Շահնազարյան, Արտաշես (2010) Զաքարյան Հայաստանն Իլխանության առաջին շրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 129-140. ISSN 0135-0536

Ստրոնախ, Դեվիդ (2010) Էրեբունու արծաթյա պտյակները նոր լույսի ներքո. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 180-197. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Վահան (2010) Իշխանության ազգայնացման հիմնահարցը Անդրկովկասում (1917 թ. նոյեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 80-98. ISSN 0135-0536

Սիրունյան, Տիգրան (2010) Լեզվաբանական նորակազմ տերմինները և տերմինագործածության առանձնահատկությունները «Հանդես ամսօրյա»-ում (1901–1920 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 81-86. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2010) Լեոյի հոդվածաշարը Հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու թուրքերի փորձերի դեմ (Ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 223-246. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2010) Լիլիթ Երնջակյան. Աշուղական սիրավեպը մերձավորարևելյան երաժշտական փոխառնչությունների համատեքստում, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2009, 256 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 277-279. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Սամվել (2010) Լևոն Սարգսյան. Հայոց տոնացույցի ծագումն ու զարգացումը (4–8-րդ դդ.), Երևան, «Էդիտ Պրինտ» հրատ., 2010, 300 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 264-265. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վլադիմիր (2010) Խաչատուր Լազարյանի կյանքի համառոտ ուրվագիծը (1789 – 1871 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-15. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2010) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2010) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2010) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2010) Ծիածանը հայոց պատկերացումներում. համեմատական քննություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 198-219. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2010) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2010) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2010) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Թադևոսյան, Աղասի (2010) Կարլ Վարդանի Սեղբոսյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 312-313. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2010) Կարմիր կովի մոտիվը հայկական հրաշապատում հեքիաթներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 228-241. ISSN 0135-0536

Տեր-Ղևոնդյան, Վահան (2010) Կիլիկյան Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը XII դարի վերջին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 114-128. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2010) Կոմիտասը և հայ երաժշտական արվեստի զարգացման ուղիները (Ծննդյան 140-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 25-43. ISSN 0135-0536

Քոչարյան, Հրանտ (2010) ՀՀ ԳԱԱ հայագիտության և հասարակական գիտությունների բաժանմունքի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 291-293. ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Ռոման and Մելքումյան, Համլետ (2010) ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների XII միջազգային գիտաժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 311-314. ISSN 0135-0536

Մաղալյան, Արտակ and Սուքիասյան, Համո (2010) ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի երիտասարդ գիտաշխատողների խորհրդի XXXI գիտական նստաշրջանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 294-296. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2010) ՀՀ ԳԱԱ տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 289-290. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2010) ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 317. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Հովիկ (2010) Հալածականության գաղափարը Հովհաննես Թումանյանի պոեզիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 99-113. ISSN 0135-0536

Դալալյան, Տորք (2010) Հայ հմայական և ժողովրդական աղոթքներ, աշխատությամբ` Սարգիս Հարությունյանի, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2006, 501 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 269-274. ISSN 0135-0536

Քոչարյան, Գայանե (2010) Հայաստանի գյուղատնտեսությունը մ. թ. ա. VI–IV դդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 169-177. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Աշոտ (2010) Հայաստանի հարկերի համակարգը. իրավաքաղաքական և պատմատեսական ակնարկ (հին շրջանից մինչև 1918 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 53-69. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2010) Հայկական վիշապամարտի երկու հակադիր կերպարներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 189-196. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Քրիստինե (2010) Հայկական տարածքների պահանջատիրության հարցը և հայ եկեղեցին 1945–1949 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 94-101. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Էդուարդ (2010) Հայոց ցեղասպանության պատմության մի քանի հարցերի լուսաբանումը ակադեմիկոս Մկրտիչ Ներսիսյանի ուսումնասիրություններում (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 16-26. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Արմենուհի (2010) Հայրենադարձության հայկական փորձը (1946-1948 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 149-160. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2010) Հասմիկ Գուլակյան. Հայագիտության և հայապահպանության հարցեր: Հրապարակախոսություն, երկու հատորով, Երևան, «Էդիթ Պրինտ» հրատ., 2010, հ. Ա. Հայագիտության հայրենիքը, 480 էջ, հ. Բ. Հայ դատ. հին և նոր էջեր, 528 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 274-276. ISSN 0135-0536

Սաֆրաստյան, Ռուբեն (2010) Հարություն Մարության. Հայ ինքնության պատկերագրությունը: Հատոր 1. Ցեղասպանության հիշողությունը և Ղարաբաղյան շարժումը, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2009, 432 էջ (1 գուն. քարտեզ, 255 գուն. և սև/սպիտակ լուսանկարներ).– Հիշողության ազգագրություն. 2. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 256-259. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2010) Հենրիկ Հովհաննիսյան. Հայ թատրոնի պատմություն, XIX դ., երկրորդ բարեփոխված հրատարակություն, Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2010, 756 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 268-272. ISSN 0135-0536

Նիկողոսյան, Գոհար (2010) Հետնալեզվային և կոկորդային հնչյունների անկումը բառասկզբում (հայերենի, մյուս հնդեվրոպական և ֆիննաուգրական լեզուների տվյալների հիման վրա). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 98-109. ISSN 0135-0536

Երիցյան, Բենիկ (2010) Հյուսիսային Հայաստանի քարեդարյան մշակույթի ուսումնասիրության արդի վիճակը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 242-250. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2010) Հուշեր Դավիթ Անանունի մասին (Ծննդյան 130-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 245-252. ISSN 0135-0536

Դևրիկյան, Վարդան (2010) Ձիավոր սրբերի գանձարանային կանոնները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 117-128. ISSN 0135-0536

Մանուկյան, Տաթևիկ (2010) Մատենադարանի № 5389 ձեռագրի պատառիկ-պահպանակները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 252-256. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2010) Մոմիկի ծննդյան 750-ամյա հոբելյանին նվիրված գիտաժողով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 309-310. ISSN 0135-0536

Միրզոյան, Վաչագան (2010) Յոթնագրյանքների առեղծվածը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 214-233. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ավետիս (2010) Նախընտրական պայքարը Վանում և 1908 թ. խորհրդարանական երկրորդ ընտրությունները Օսմանյան Թուրքիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 27-40. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Ռուբիկ and Համբարձումյան, Վազգեն (2010) Ներսես Մկրտչյան – 80. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 293-294. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Արսեն (2010) Նիկոլայ Հովհաննիսյան. Հայոց ցեղասպանություն. հայասպանություն` ամենացեղասպան ցեղասպանություն. աշխարհի տասը լեզուներով` անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, թուրքերեն, ճապոներեն, հունգարերեն, հայերեն, արաբերեն, պարսկերեն, Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2009, 856 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 257-260. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2010) Նկատառումներ Հայաստանի ուշբրոնզեդարյան թաղումների գույքին առնչվող որոշ հարցերի վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 147-160. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Վարսիկ (2010) Նոր բառեր Հովհաննես Օձնեցու նորահայտ տոնացուցային երկում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 174-183. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Կարինե (2010) Շարահյուսական իրակությունների ոճական առանձնահատկությունները Միսաք Մեծարենցի քնարերգության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 161-173. ISSN 0135-0536

Բոժկո, Օլեքսանդր (2010) Ուկրաինաբանությունները Կամյանեց-Պոդիլսկ քաղաքի XVI–XVII դարերի հայկական դատարանի վավերագրերի լեզվում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 110-115. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Աշոտ (2010) Ռուբեն Սաֆրաստյան. Օսմանյան կայսրություն. ցեղասպանության ծրագրի ծագումնաբանությունը (1876-1920 թթ.), Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2009, 248 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 261-263. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2010) Սարգիս Հարությունյան. Բանագիտական ակնարկներ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2010, 262 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 263-264. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2010) Սերգեյ Վարդանյան. Կրոնափոխ համշենահայերի բարբառը, բանահյուսությունը և երգարվեստը (նյութեր և ուսումնասիրություններ), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, 428 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 276-278. ISSN 0135-0536

Զոհրաբյան, Շուշանիկ (2010) Սիմվոլիզմի միտումները Վարդգես Սուրենյանցի արվեստում (Ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 57-73. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Արմեն (2010) Սուրեն Սարգսյան. Հայ սահմանադրական ռամկավար կուսակցություն (1908–1921 թթ.), Երևան, «Տիգրան Մեծ», 2009, 244 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 280-282. ISSN 0135-0536

Շախկյան, Գառնիկ (2010) Ստեղծագործական բեղմնավոր ճանապարհ (ճարտարապետ-գիտնական Մուրադ Հասրաթյանի 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). 291 -294. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Քրիստինե (2010) Սփյուռքահայությունը և Հայկական հարցի լուծման խնդիրը (1945 – 1947 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 41-52. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պավել (2010) Վ. Բ. Բարխուդարյան. Մոսկվայի և Պետերբուրգի հայկական գաղութների պատմություն (XVIII դարի կես – XX դարի սկիզբ), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2010, 420 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 260-262. ISSN 0135-0536

Բարլեզիզյան, Արամ (2010) Վազգեն Համբարձումյան. Լատինաբան հայերենի պատմություն (14–18-րդ դդ.), Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2010, 372 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 283-284. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Մհեր (2010) Վահան Բայբուրդյան. Քրդերը, Հայկական հարցը և հայ-քրդական հարաբերությունները պատմության լույսի ներքո, Երևան, հեղինակային հրատ., 2008, 420 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 263-268. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2010) Վաղարշապատի հիմնադրման հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-24. ISSN 0135-0536

Մարության, Հարություն (2010) Վան քաղաքի առաջին հիշատակման 2865-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 306-308. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2010) Վանը Ս. Գորոդեցկու կյանքում և ստեղծագործության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 34-46. ISSN 0135-0536

Հմայակյան, Սիմոն and Գրեկյան, Երվանդ (2010) Վանը հնադարում (Տուրուշպա, Տուշպա, Տոսպ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-19. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սերգեյ (2010) Վանը միջնադարից մինչև XX դարի սկիզբը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 20-33. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գագիկ (2010) Վաստակաշատ գիտնականը (Գրիգոր Գրիգորյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 285-288. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Մանե (2010) Վարդգես Սուրենյանցի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանին նվիրված գիտաժողով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 315-316. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2010) Փարիզի ազգային գրադարանի հայկական ձեռագրացուցակի Ֆրեդերիկ Մակլերի առաջաբանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 102-110. ISSN 0135-0536

This list was generated on Sun Mar 7 10:37:43 2021 AMT.