Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 2011

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 104.

Հարությունյան, Համլետ (2011) 1920 թ. մայիսյան ապստամբությունը Նոր Բայազետի գավառում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 77-93. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2011) 1921 թ. փետրվարյան իրադարձություններում «կարմիրների» և ապստամբների զինուժի մասին հայ պատմագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-23. ISSN 0135-0536

Անդերսոն, Էրլ Ռ. (2011) Azat Yeghiazaryan, Daredevils of Sasun: Poetics of an Epic. Translated from Armenian by S. Peter Cowe. Costa Mesa, CA: Mazda Publishers, 2008, Inc. 239 pages (including bibliography) plus index. Ազատ Եղիազարյան. «Սասնա ծռեր» էպոսի պոետիկան, հայերենից թարգմանեց Ս. Պիտեր Քաուին, Կոստա Մեսա, Կալիֆորնիա, «Մազդա» հրատ., 2008, 239 էջ (ներառյալ մատենագիտություն) և ցանկեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 279-284. ISSN 0135-0536

Վիրաբյան, Արմեն (2011) XVII դ. Երևանի խաների գործունեությունը Զաքարիա Սարկավագ Քանաքեռցու «Պատմագրութեան» մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 143-156. ISSN 0135-0536

Божко, Александр (2011) «История Хотинской войны» Ованнеса Каменаци как документ эпохи и историко-литературный памятник. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 189-199. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2011) «Մարմնամարզ» (1911–1914 թթ.) (Շավարշ Քրիսյանի ծննդյան 125 և հայ առաջին մարզական հանդեսի 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 62-76. ISSN 0135-0536

Սիրունյան, Տիգրան (2011) «Ջահուկյանական ընթերցումներ» հանրապետական գիտական նստաշրջան` նվիրված Հր. Աճառյանի ծննդյան 135-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 359-361. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Մհեր (2011) А. Р. Иоаннисян. Неизданные произведения, сост., автор пред. и ком. В. А. Погосян, Ереван, «Гитутюн», 2009, 188 с. Ա. Ռ. Հովհաննիսյան. Անտիպ աշխատություններ, աշխատասիրությամբ` Վ. Ա. Պողոսյանի, Երևան, «Գիտություն», 2009, 188 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 332-333. ISSN 0135-0536

Саргсян, Рузан (2011) Армяне–благотворители Тифлиса (вторая половина XIX в.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 149-161. ISSN 0135-0536

Варданян, Рубен (2011) Борьба за титул «царя царей» в контексте восточной политики Рима I века до н. э. (по нумизматическим, эпиграфическим и нарративным источникам). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 230-252. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2011) Деятельность тифлисского «Цеха поэтов». Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 113-130. ISSN 0135-0536

Вирабян, Ваник (2011) Документы армянской разведки о военно-политических событиях в Турции (август-ноябрь 1919 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 309-321. ISSN 0135-0536

Газиян, Алвард (2011) Донесение о деятельности армянских общественных организаций в США (1945–1947 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 302-308. ISSN 0135-0536

Маркарян, Асмик (2011) Еще раз о серебряных ритонах из Эребуни и некоторых проблемах ахеменидского и раннеэллинистического искусства. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 226-244. ISSN 0135-0536

Мелик-Адамян, Гайк (2011) Изыскания российских геологов в Западной Армении летом 1917 г. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 60-72. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Памяти армянского ученого. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 363-364. ISSN 0135-0536

Хачатрян, Наира (2011) Переписка Христофора Кушнарева и Мартироса Сарьяна. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 322-327. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (2011) Աբովյանագիտության մեծագույն երախտավորը (պրոֆեսոր Պիոն Հակոբյանի ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 259-262. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2011) Աելիտա Դոլուխանյան. Ֆրեդերիկ Մակլերը հայագետ, «Եվրոպացի հայագետներ» մատենաշար, VI, Երևան, «Զանգակ - 97» հրատ., 2011, 222 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 241-246. ISSN 0135-0536

Մաղալյան, Վլադիմիր (2011) Ալեքսանդր Մյասնիկյան (Ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 28-50. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Արմեն (2011) Ալեքսանդրապոլի գավառը Արևմտյան Հայաստանի ժողովրդագրական գործընթացների համատեքստում (XIX դ. առաջին կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 162-169. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բաբկեն (2011) Ալեքսանդրապոլի և Մոսկվայի պայմանագրերի համադրական քննության շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 51-61. ISSN 0135-0536

Շուքուրյան, Յուրի and Չիլինգարյան, Յուրի (2011) Ականավոր գիտնականը և քաղաքացին (Ակադեմիկոս Ռադիկ Մարտիրոսյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-6. ISSN 0135-0536

Ջիջյան, Ռոբերտ (2011) Ակնհայտն` անհավատալի (Ակադեմիկոս Գեորգ Աբելի Բրուտյանի 85-ամյա հոբելյանը). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 340-346. ISSN 0135-0536

Հասրաթյան, Մուրադ (2011) Անիի ճարտարապետությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-27. ISSN 0135-0536

Երնջակյան, Լիլիթ (2011) Աննա Ասատրյան. Տիգրան Չուխաճյանի երաժշտական թատրոնը, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011, 480 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 247-250. ISSN 0135-0536

Մինասյան, Էդիկ and Շահնազարյան, Արտաշես and Հովհաննիսյան, Պետրոս (2011) Անվանի հայագետը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Բաբկեն Հարությունյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 347-350. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2011) Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին և ընթացքում ռուս- թուրքական ռազմաճակատում հետախուզական ծառայությունների գործունեության պատմությունից (1914–1917 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 94-119. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2011) Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին տարոնահայությանը օգնության կազմակերպումը (1916–1917 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 36-60. ISSN 0135-0536

Ցականյան, Ռուսլան (2011) Ասսուրա-բաբելոնյան հակամարտությունը և Նաբոպալասարի հյուսիսային արշավանքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 261-273. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Մհեր (2011) Արաբական փոխառություններով կազմված բայերի ձևաիմաստային արտահայտությունները հայրեններում և կաֆաներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 176-186. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2011) Արգամ Այվազյան. Նախիջևանի վիմագրական ժառանգությունը. հ. Դ, Երնջակ գավառ, Երևան, «Գասպրինտ», 2008, 308 էջ + 88 էջ ներդիր, հ. Ե, Նախճավան, Շարուր գավառներ, Երևան, «Գասպրինտ», 2009, 128 էջ + 56 էջ ներդիր, հ. Զ, Ճահուկ - Շահապոնք գավառ, Երևան, «Գասպրինտ», 2010, 120 էջ+ 108 էջ ներդիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 328-331. ISSN 0135-0536

Կոստանդյան, Էմմա (2011) Արխիվային նոր փաստաթղթեր Մխիթարյան միաբանության Վենետիկի մասնաճյուղի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 229-238. ISSN 0135-0536

Գասպարյան, Ռուբեն (2011) Արխիվային վավերագրեր Կիլիկիայում Ս. Դ. հնչակյան կուսակցության գործունեության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 245-254. ISSN 0135-0536

Իսրայելյան, Աստղիկ (2011) Արմենուհի Ստեփանյան. XX դարի հայրենադարձությունը հայոց ինքնության համակարգում, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2010, 374 էջ.– Հիշողության ազգագրություն. 3. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 337-339. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2011) Արև-արեգակի պաշտամունքի վերապրուկները հայ ժողովրդական հեքիաթի մի տիպում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 208-212. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 366-372. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 312-317. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 284-288. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2011) Բրոնզեդարյան դամբարանները մահվան պատկերացումներում և դրանց կառուցվածքի առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 212-225. ISSN 0135-0536

Բայբուրդյան, Վահան (2011) Գեղամ Պետրոսյան. Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ (1918–1920 թթ.), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, 415 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 276-278. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Տիգրան (2011) Գիտության հայազգի երախտավորը. Ֆրիդրիխ Կառլ Անդրեաս. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 120-131. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2011) Գնդապետ Մազմանյանը ժողովրդական երգերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 105-112. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Գուրգեն Գեղամյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 365. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Արմեն (2011) Գևորգ Ստեփանյան. Բաքվի նահանգի հայությունը XIX դարի երկրորդ կեսին (պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություն), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2010, 256 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 251-253. ISSN 0135-0536

Խեմչյան, Էսթեր (2011) Եզրափակիչ կայուն բանաձևերը Տավուշի հեքիաթներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 200-207. ISSN 0135-0536

Քամալյան, Մարգարիտա and Կիրակոսյան, Մերի (2011) Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական հինգերորդ նստաշրջանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 355-358. ISSN 0135-0536

Սանթրյան, Վանիկ (2011) Զորավարն ու գաղափարախոսը. մեկնարկեց «Գարեգին Նժդեհի գործունեությունը Սփյուռքում» գիտաժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 282-283. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Վանո (2011) Զոքանչը որպես առասպելական վիշապ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 170-180. ISSN 0135-0536

Մինասյան, Էդիկ (2011) Է. Ա. Զոհրաբյան. Նախիջևանյան հիմնահարցը (1920–1921), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, 428 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 287-290. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (2011) Էջեր Թումանյանի հրապարակախոսական գործունեությունից (Բանաստեղծը ընտրապայքարի և բանակռիվների կիզակետում). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 83-102. ISSN 0135-0536

Հունանյան, Արծվի (2011) Թատերգակ Լևոն Շանթը XIX դ. – XX դարասկզբի հայ դրամատուրգիայի համապատկերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 103-118. ISSN 0135-0536

Հոբոսյան, Սուրեն (2011) Թեղուտի 2009–2010 թթ. հնագիտական պեղումների նախնական արդյունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 199-211. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2011) Թիֆլիսահայ բանագիտական մտքի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 119-133. ISSN 0135-0536

Դրամբյան, Իրինա (2011) Թորոս Ռոսլին. կյանքն ու արվեստը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 187-205. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Ծանր կորուստ (Ռաիսա Խաչատրյանի հիշատակին). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 308-309. ISSN 0135-0536

Խորիկյան, Հովհաննես (2011) Կադուսիների ցեղը հին աղբյուրներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 213-228. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Արամ (2011) Կիլիկիայի հայկական թագավորության և Եգիպտոսի սուլթանության միջև 1337 թ. կնքված պայմանագրի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 183-188. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Լուսինե (2011) Կոմիտաս Վարդապետը և Ֆերենց Լիստը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 73-82. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Գուրգեն (2011) Կոչականների ոճական արժեքը հայրեններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 83-98. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Վիգեն (2011) Հ. Հովհաննիսյան. Հնագույն դրաման Հայաստանում. ծագման հարցի շուրջ, Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2010, 200 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 274-275. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) ՀՀ ԳԱԱ տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 362. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի ղեկավար կազմի ընտրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 300-301. ISSN 0135-0536

Նահապետյան, Ռաֆիկ (2011) Հայ ազգաբանական մտքի սկզբնավորումը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 132-148. ISSN 0135-0536

Դավիդովա, Գալյա (2011) Հայաստանի ասորիների տոները. «Խա բը-Նիսան» (ապրիլի 1). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 176-182. ISSN 0135-0536

Ղարիբջանյան, Ստեփան (2011) Հայաստանի գիտահետազոտական առաջին ինստիտուտը (Էջմիածնի կուլտուր-պատմական ինստիտուտի հիմնադրման 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 99-104. ISSN 0135-0536

Քոչարյան, Գայանե (2011) Հայաստանի գյուղատնտեսությունը մ. թ. ա. III–I դդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 253-260. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վազգեն (2011) Հայերենի տվյալների ընդգրկումը նոստրատիկ լեզուների համեմատական բառարանի մեջ և հետագա ուսումնասիրության խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 149-175. ISSN 0135-0536

Հայրիյան, Լուսինե (2011) Հայկական ժողովրդական հեքիաթի գրական մշակման պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 134-142. ISSN 0135-0536

Մարության, Հարություն (2011) Հայոց ցեղասպանության և հրեաների Հոլոքոստի հիշողության կառուցվածքային առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 24-46. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան and Հարությունյան, Համլետ (2011) Հանրապետական գիտաժողով` նվիրված 1921 թ. Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերի 90-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 270-275. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Մարիամ and Զաքարյան, Մարի (2011) Հավատը մարդասիրության ակունք` ըստ Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան». Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 157-175. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Վիգեն (2011) Հենրիկ Հովհաննիսյան (ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 293-299. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2011) Հին Հայաստանի սյունազարդ դահլիճների հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 289-301. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2011) Հովհաննես Թութունջին եկեղեցական և դիվանագետ (XVII դ. երկրորդ կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 181-191. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Հրաչ Միքայելի Բարթիկյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 302-304. ISSN 0135-0536

Դերբոյան, Ասան (2011) Մաքսիմ Հուսեյնի Խամոյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 310-311. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2011) Մեծանուն պատմաբան, բյուզանդագետ և հայագետ Նիկողայոս Ադոնցը (Ծննդյան 140-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 7-21. ISSN 0135-0536

Դարբինյան, Ասյա (2011) Մերձավոր Արևելքի նպաստամատույց կոմիտեի մարդասիրական-քարոզչական քաղաքականության առանձնահատկությունները (1915–1930 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 47-59. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Լ. (2011) Միջազգային գիտաժողով` նվիրված Անին Բագրատունյաց թագավորության մայրաքաղաք հռչակելու 1050-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 280-281. ISSN 0135-0536

Կոստանդյան, Էմմա (2011) Միջազգային գիտաժողով` նվիրված Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության 200-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 276-279. ISSN 0135-0536

Տեր-Մինասյան, Անուշ (2011) Մուրադ Հասրաթյան. Հայկական վաղքրիստոնեական ճարտարապետությունը, Մոսկվա, «Ինկոմբուկ» հրատ., 2010, 400 էջ (87 գծագր. աղյուսակ, 221 գուն. լուս.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 334-336. ISSN 0135-0536

Լոնգո, Ջուլիանո (2011) Նիկոլայ Հովհաննիսյան. Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը. դեպի ազատություն տանող փշոտ ճանապարհը, Հռոմ, «Ստուդիո 12» հրատ, 2011, 174 էջ: Nikolai Hovhannisyan. Il problema del Karabakh. Il faticoso percorso verso la libertà Roma, “Studio 12”, 2011, 174 p. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 239-240. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Արսեն (2011) Նորահայտ արձանագրություն Ս. Հռիփսիմեի վանքից. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 192-198. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) ՊԲՀ-ի գլխավոր խմբագրի կարծիքը Էրլ Ռ. Անդերսոնի գրախոսության առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 285-286. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Քնարիկ (2011) Պատմագիտության նվիրյալը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Աշոտ Մելքոնյանի ծննդյան 50-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 351-354. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Պարույր Մամբրեի Մուրադյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 305-307. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Նվարդ (2011) Պարսկական ժողովրդական հեքիաթներ, թարգմանությունը և մշակումը Գևորգ Ասատրյանի, Երևան, «Էդիտ պրինտ» հրատ., 2010, 464 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 256-258. ISSN 0135-0536

Թադևոսյան, Աղասի (2011) Ռաֆիկ Նահապետյան. Աղձնիքահայերի մանկան ծննդի և խնամքի ավանդական սովորույթներն ու ծեսերը (պատմաազգագրական ուսումնասիրություն), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, 216 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 291-292. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Վիգեն (2011) Ռուբեն Գրիգորի Դրամբյան (ծննդյան 120-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 263-269. ISSN 0135-0536

Խեմչյան, Էսթեր (2011) Սկսվածքային և միջնամասային կայուն բանաձևերը Տավուշի հեքիաթներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 206-229. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Թամար (2011) Վարդուտ գավառի բառ ու բանը. կազմող` պ. գ. դ. Կիմ Ղահրամանյան, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011, 278 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 254-255. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Ասատուր (2011) Վիեննայի Մխիթարյանները գիտության և մշակույթի ջահակիրներ (Միաբանության 200-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 22-35. ISSN 0135-0536

Մաիլյան, Բենիամին (2011) Վրաստանի Հայոց ազգային խորհրդի գործունեության պատմությունից (1918 թ. օգոստոս – 1921 թ. փետրվար). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 61-82. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Սուսաննա (2011) Տոնածիսական համակարգի առանձնահատկությունները Բանանցի էթնոմշակութային համատեքստում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 274-288. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2011) Փաստաթղթեր Յակով Զավրիևի անտիպ արխիվից. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 255-273. ISSN 0135-0536

Հայրիյան, Լուսինե (2011) Քաջ Նազարի կերպարի թումանյանական մեկնաբանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 142-148. ISSN 0135-0536

Չատինյան, Գևորգ (2011) Օսմանյան Թուրքիայի համայնքների կանոնադրությունների շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 131-141. ISSN 0135-0536

This list was generated on Sun Mar 7 06:14:24 2021 AMT.