Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 2012

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 103.

Աբրահամյան, Հրանտ (2012) 1918–1920 թթ. արցախահայության համագումարների ժողովրդավարությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 21-36. ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Ալբերտ (2012) «Ագաթանգեղոսի պատմությունը», ստեղծման հանգամանքները, գրության ժամանակը և հեղինակի հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 196-222. ISSN 0135-0536

Խուդանյան, Հարություն (2012) «Ալզի» (Աղձնիք) տեղանվան ստուգաբանության հարցերի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 185-191. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2012) «Հայկական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը» չորրորդ միջազգային գիտաժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 248-249. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Վալենտին (2012) «Ջահուկյանական ընթերցումներ». Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 292-295. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2012) «Վարդգես մանկան» վիպական պատառիկի նոր մեկնաբանություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 198-209. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Անահիտ (2012) «Վեցկի» բառանվան շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 133-138. ISSN 0135-0536

Багдасарян, Роберт (2012) Анушаван Закарян. Сергей Городецкий в Западной Армении и в Закавказье. Ереван. Авторское изд., 2010, 202 с. Անուշավան Զաքարյան. Սերգեյ Գորոդեցկին Արևմտյան Հայաստանում և Անդրկովկասում, Երևան, Հեղինակային հրատ., 2010, 202 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 251-255. ISSN 0135-0536

Карапетян, Гурген (2012) Анушаван Закарян. Тифлисский «Цех поэтов» Сергея Городецкого и сборник «Акмэ». Ереван. Авторское изд., 2011, 103 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 226-228. ISSN 0135-0536

Փիլիպոսյան, Հասմիկ (2012) Арарат Агасян. Символизм и творчество Мартироса Сарьяна, Ереван, изд.-во «Воскан Ереванци», 2012, 188 с. с илл. Արարատ Աղասյան. Սիմվոլիզմը և Մարտիրոս Սարյանի ստեղծագործությունը, Երևան, « Ոսկան Երևանցի» հրատ., 2012, 188 էջ` նկարներով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 220-225. ISSN 0135-0536

Վիրաբյան, Ամատունի (2012) Армения в документах Государственного департамента США 1917–1920 гг. Составитель сборника и переводчик Г. Махмурян. Ред. В. Казахецян. Ереван, Институт истории НАН РА, 2011, 560 с. Հայաստանը ԱՄՆ Պետական դեպարտամենտի 1917–1920 թթ. փաստաթղթերում: Ժողովածուի կազմող և թարգմանիչ` Գ. Մախմուրյան: Խմբ.` Վ. Ղազախեցյան: Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2011, 560 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 246-250. ISSN 0135-0536

Махмурян, Гаянэ (2012) Брестский мир 1918 г. в оценке современников и армянской историографии. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 46-62. ISSN 0135-0536

Овсепян, Армен (2012) Жизнь и деятельность Ваана Тотомянца. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 75-95. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2012) Из истории армяно-украинских, венгерских и молдавских отношений (Сборник статей и материалов). Составители К. Хачатрян, О. Алексанян. Редактор К. Хачатрян. Ереван. Инст. истории НАН РА, 2012.– 224 с. с илл. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 213-216. ISSN 0135-0536

Григорян, Самвел Л. (2012) Коронационный список Летописи Смбата Гундстабля: Сируи, владетель Симанаклы. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 198-210. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2012) Роберт Багдасарян. Карен Микаелян. Творчество и вклад в русскоармянские литературно-культурные взаимосвязи, Ереван, Изд-во «Лингва», 2010, 222 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 248-251. ISSN 0135-0536

Багдасарян, Роберт (2012) Саят-Нова в российской литературной действительности (К 300-летию великого армянского поэта – ашуга). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 27-37. ISSN 0135-0536

Петросян, Эмма (2012) Скальные святилища Сипан и Сипил (Ишпиле). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 179-197. ISSN 0135-0536

Бесолов, Владимир (2012) Тельман Геворкян. Пропорции в армянской архитектуре, Ереван, «Саргис Хаченц-Принтинфо», 2011, 350 стр. + 80 стр. илл. Թելման Գևորգյան. Համամասնությունները հայ ճարտարապետության մեջ, Երևան, «Սարգիս Խաչենց-Փրինթինֆո», 2011, 350 էջ + 80 էջ ներդիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 252-254. ISSN 0135-0536

Геворгян, Тигран (2012) Формирование марзпанства Аран и включение в его состав армянских областей Арцах и Утик. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 210-226. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վահագն (2012) Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմությունը» և Հայաստանի վաղ միջնադարի ճարտարապետության ուսումնասիրության խնդիրները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 14-37. ISSN 0135-0536

Ասմարյան, Հրաչյա (2012) Ազատաբաղձ գարիբալդիականները հայ ժողովրդի ճակատագրի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 139-143. ISSN 0135-0536

Մանուչարյան, Հենզել (2012) Ալեքսանդր Սաֆարյան. Զիյա Գյոքալփը և «Թյուրքականության հիմունքները», Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2012, 300 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 233-235. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2012) Ակադեմիկոս Աշոտ Հովհաննիսյանի կյանքը և պատմագիտական ժառանգությունը (Ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 271-276. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Աշոտ and Չոբանյան, Պավել (2012) Ակադեմիկոս Վլադիմիր Բախշիի Բարխուդարյան (ծննդյան 85 և գիտամանկավարժական գործունեության 65-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 236-239. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2012) Անանիա Շիրակացին մանկավարժ (Ծննդյան 1400-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 20-26. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2012) Անվանի գրականագետը (Եղիշե Պետրոսյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 244-247. ISSN 0135-0536

Հայրիյան, Լուսինե (2012) Ավետիք Իսահակյան հեքիաթագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 147-155. ISSN 0135-0536

Թոխմախյան, Ռոբերտ (2012) Արտեմ Սարգսյան (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 240-243. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Մերի (2012) Բարբառային և ժողովրդախոսակցական բառերը Վահան Տերյանի խոսքարվեստում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 80-88. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2012) Բովանդակություն; Содержание Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). 289-294. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2012) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 304-309. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2012) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 267-271. ISSN 0135-0536

Մութաֆյան, Լևոն (2012) Գ. Շախկյան. Թումանյանի ընտանեկան աշխարհը, Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2011, 232 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 246-247. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Նվարդ (2012) Գայանե Շագոյան. «Յոթ օր, յոթ գիշեր». հայոց հարսանիքի համապատկեր, Երևան, ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011, 616 էջ+32 էջ գունավոր ներդիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 260-263. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2012) Գեներալ-լեյտենանտ Մովսես Սիլիկյան (կենսագրության անհայտ էջեր). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 63-74. ISSN 0135-0536

Ավագիմովա, Ինեսսա (2012) Գիտաժողով` նվիրված Առնո Բաբաջանյանի 90-ամյա հոբելյանին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 284-286. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Նազիկ (2012) Գրաբարի տպագիր բառարաններում չվկայված բառեր (Ձեռագիր բառարանների նյութի հիման վրա). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 170-180. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Սոնա (2012) Գրիգոր Ղափանցյանը ուրարտագետ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 181-197. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Աննա (2012) Գրիգոր Մագիստրոսի երաժշտական ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 78-93. ISSN 0135-0536

Օրենգո, Ալեսսանդրո (2012) Դաւիթ Անյաղթ. Մեկնութիւն ի «Վերլուծականն» Արիստոտէլի, Հին հայերեն բնագիրը հրատարակության պատրաստեց, անգլերեն թարգմանեց և առաջաբանն ու ծանոթագրությունները գրեց Արամ Թոփչյանը, «Բրիլ» հրատ., Լայդեն, Բոսթոն, 2010, X–222 էջ: David the Invincible, Commentary on Aristotle’s Prior Analytics. Old Armenian Text with an English Translation, Introduction and Notes by Aram Topchyan (Philosophia Antiqua vol. 122 = Commentaria in Aristotelem Armeniaca. Davidis Opera, vol. 2), Brill, Leiden-Boston, 2010, pp. X–222. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 255-256. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2012) Եզակի միջնադարագետը (Ասատուր Մնացականյանի 100-ամյա հոբելյանին). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 277-281. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սերգեյ (2012) Երազգավորսի 1977 թ. պեղումները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 192-195. ISSN 0135-0536

Քամալյան, Մարգարիտա (2012) Երիտասարդ արվեստաբանների գիտական յոթերորդ նստաշրջանը` նվիրված Տիգրան Չուխաճյանի ծննդյան 175-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 255-260. ISSN 0135-0536

Կիրակոսյան, Մերի (2012) Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական վեցերորդ նստաշրջանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 282-285. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (2012) Թումանյանի գրական բանավեճերի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 89-112. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2012) Լուսինե Ղռեջյան. Երկվորյակների առասպելը և դրա տարբեր դրսևորումները հայ վիպական ավանդության համակարգում, Երևան, ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2012, 151 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 257-259. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Անահիտ (2012) Խաչատուր Աբովյանի առնչությունները Հայաստան այցելած եվրոպական գիտնականների հետ (1843–1848 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 123-132. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2012) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2012) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2012) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2012) Ծիսական մրցության մշակույթը հայկական հրաշապատում հեքիաթներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 155-168. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2012) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2012) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2012) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Յահյամասիհի, Անահիտ (2012) Կոմիտասի մշակած ժողովրդական մի երգի արձագանքը իրանական բանագիտության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 156-161. ISSN 0135-0536

Դավթյան, Համլետ (2012) Կրկին Հյուսիսային Գուգարքի տեղանունների հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 120-126. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Արմեն (2012) Հ. Մ. Հարությունյան. Նոր Բայազետի գավառը 1914–1920 թթ., Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2012, 433 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 229-232. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2012) ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Վլադիմիր Խոջաբեկյան` գիտնական, մարդ-քաղաքացի. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 300-301. ISSN 0135-0536

Քոչարյան, Հրանտ (2012) ՀՀ ԳԱԱ հայագիտության և հասարակական գիտությունների բաժանմունքի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 278-281. ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Ռոման and Մկրտչյան, Սաթենիկ and Մելքումյան, Համլետ (2012) ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների 13-րդ միջազգային գիտաժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 261-263. ISSN 0135-0536

Մաղալյան, Արտակ and Սուքիասյան, Համո (2012) ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի երիտասարդ գիտաշխատողների XXXIII գիտական նստաշրջանը (նվիրված ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Վ. Բ. Բարխուդարյանի 85-ամյակին). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 250-254. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2012) ՀՀ ԳԱԱ տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 277. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2012) ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիան համալրվեց ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան 22 նոր անդամներով. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 274-276. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2012) Հաղթանակած Վանը (Ա-Դոյի անտիպ հուշերից). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 223-242. ISSN 0135-0536

Բախչինյան, Արծվի (2012) Հայ բալետային արվեստի նախապատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 96-113. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Անահիտ (2012) Հայ տպագրության 500-ամյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 53-66. ISSN 0135-0536

Եսոյան, Մյասնիկ (2012) Հայ-քրդական հարաբերությունների լուսաբանումը սիրիական «Թակկադում» թերթում (1910–1913 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 113-122. ISSN 0135-0536

Ադալյան, Նորայր (2012) Հայագիտության նվիրյալը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Աելիտա Դոլուխանյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 264-268. ISSN 0135-0536

Գագինյան, Արմինե (2012) Հայերենի անորոշ դերբայի տիպաբանական փոփոխությունները ռուսերենի ինֆինիտիվի համեմատությամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 144-154. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վազգեն (2012) Հայերենի և միլերենի ծագումնային առնչությունների հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 127-146. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Պավել (2012) Հայկական լեռնաշխարհի հնամշակութային միջավայրի ձևափոխումների հիմնական միտումները վաղ բրոնզի դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-19. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն and Տիրացյան, Նվարդ (2012) Հայոց առաջին մայրաքաղաք Արմավիրը պաշտամունքային կենտրոն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 169-184. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո (2012) Հայության պայքարը ԼՂԻՄ-ը Խորհրդային Հայաստանի հետ միավորելու համար: Փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու, կազմողներ և խմբագիրներ` Կ. Խաչատրյան, Հ. Աբրահամյան, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստ., 2011, 175 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 217-219. ISSN 0135-0536

Հայրունի, Աշոտ (2012) Հենրիկ Աբրահամյան. Խորհրդային և հետխորհրդային հասարակությունը 1945–2011 թթ., Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, 122 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 243-245. ISSN 0135-0536

Շամամյան, Նարինե (2012) Հինայադրման արարողության խորհուրդը հայոց հարսանեկան ծիսակարգում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 169-178. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2012) Հինգ տարի անց... («Պատմաբանասիրական հանդեսի» գլխավոր խմբագիր Ս. Հարությունյանի հարցազրույցը ակադեմիկոս Համլետ Գևորգյանի հետ` նրա ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 259-266. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Հայկ (2012) Հովհ. Քաջազնունու գործունեությունը Բաքվում (1905 թ. հայ-թաթարական ընդհարումների ժամանակ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 130-138. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2012) Հումանիզմը և հասարակության բարեշրջումը Մատթեոս Մամուրյանի փիլիսոփայական հայացքներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 38-45. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս Ս. and Մաշինյան, Լիլիա (2012) Ճարտարապետ գիտնական-մանկավարժը (Գառնիկ Շախկյանի 75 տարին). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 267-270. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վահագն (2012) Մայր տաճարի հնագույն երեք քանդակների թվագրման խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-20. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2012) Մանուկ Աբեղյանի ուշագրավ հոդվածաշարը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 240-245. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին and Վարդանյան, Ռուբեն (2012) Մեծանուն գիտնականը և քաղաքացին (Գևորգ Տիրացյանի ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 269-273. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2012) Մեծն Արտաշես Առաջինը հայոց պատմության էջերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-13. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Ազատ (2012) Մի քանի նկատառում ՊԲՀ-ի գլխավոր խմբագրի կարծիքի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 286-288. ISSN 0135-0536

Բադալյան, Գայանե (2012) Միջազգային գիտաժողով` «Հայկազունիներ. առասպել և պատմություն». Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 287-291. ISSN 0135-0536

Թանանյան, Գրիգոր (2012) Մխիթար Գոշի իրավունքի փիլիսոփայությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 38-52. ISSN 0135-0536

Ալեքսանյան, Կամո (2012) Յուրիկ Մուրադյան. Քաղաքակրթությունների աշխարհագրություն, Երևան, «Տիգրան Մեծ», 2011, 476 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 211-212. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2012) Նազենիկ Սարգսյան. Աշոտ Ասատուրյանը XX դարի վերջին երեսնամյակի խորեոգրաֆ, Երևան, «Ամրոց գրուպ», 2011, 208 էջ: Назеник Саргсян. Ашот Асатурян – хореограф последней трети XX века, Ереван, “Амроц груп”, 2011, 208 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 256-258. ISSN 0135-0536

Գալստյան, Հասմիկ (2012) Ուրվական-գոռնափշտիկների հավատալիքը և պատկերացումները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 162-168. ISSN 0135-0536

Սաքապետոյան, Ռուբեն (2012) Պրոֆեսոր Աշոտ Սուքիասյանի հիշատակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 282-283. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Թովմաս (2012) Ջիվանի (Կենսագրական ակնարկ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 67-79. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Կարեն (2012) Ռազմապաշտպանական արդյունաբերության ձևավորման նախադրյալները Խորհրդային Հայաստանում (1920–1930-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 53-65. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2012) Ս. Էջմիածնի ընդհանրական աթոռի և Աղթամարի կաթողիկոսության հարաբերությունների շուրջ (XII դ. – XIX դարավերջ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 155-169. ISSN 0135-0536

Քամալյան, Մարգարիտա (2012) Սայաթ-Նովայի 300-ամյա հոբելյանին նվիրված գիտական նստաշրջան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 296-299. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Նորայր (2012) Վաղ աշխարհաբարի իմաստափոխության դասակարգման նոր փորձ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 227-239. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ավետիս (2012) Վասպուրականի նահանգային ինքնավար կոմիսարության (երկրորդ կառավարության) գործունեությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 37-52. ISSN 0135-0536

Դերբոյան, Ասան (2012) Վաստակաշատ գիտնականը (Կարլենե Չաչանիի հիշատակին). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 302-303. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գագիկ Գ. and Մելքոնյան, Հուսիկ (2012) Վիմագրագիտական էսքիզներ – 2. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 94-119. ISSN 0135-0536

Խեմչյան, Էսթեր (2012) Տավուշի բանահավաքչության պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 139-154. ISSN 0135-0536

Խեմչյան, Էսթեր (2012) Տավուշի բանասացության պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 66-77. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2012) Տիգրան Չուխաճյանի կամերային ստեղծագործության վերածնունդը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 264-266. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Հովիկ (2012) Քրիստոնեության և ավետարանական պատգամների արձագանքը Թումանյանի պոեզիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 114-129. ISSN 0135-0536

This list was generated on Sun Mar 7 11:30:42 2021 AMT.