Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 2015

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 88.

Ստեփանյան, Խաչատուր (2015) 1921 թ. փետրվարյան ապստամբության պատճառները և հետևանքները Սիմոն Վրացյանի գնահատմամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 139-151. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2015) 75-ամյա «Լրաբերը». Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 314-316. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Սուրեն (2015) «Արմենիա» թերթ – Արմենական կուսակցություն (130-ամյակների առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 152-163. ISSN 0135-0536

Տեր-Գաբրիելյան, Անուշավան (2015) «Գիտության աշխարհում» հանդեսը տասը տարեկան է. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 293-294. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Արուսյակ (2015) «Դրոշակ» թերթի գրական բաժինը (1899–1908 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 96-105. ISSN 0135-0536

Ղամբարյան, Արմենուհի (2015) «Հայկազյան հայագիտական հանդես», 2014, հ. ԼԴ, Բեյրութ, 654 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 301-306. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Ռոբերտ (2015) «Հիմնարար հայագիտություն» էլեկտրոնային հանդեսի շնորհանդեսը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 295-296. ISSN 0135-0536

Тунян, Валерий (2015) Анушаван Закарян. Западноармянская действительность в оценке русского публициста Т. Ольгенина. Ереван, 2014, 112с. Անուշավան Զաքարյան. Արեւմտահայ իրականությունը ռուս հրապարակախոս Տ.Օլգենինի գնահատմամբ,Երեւան, 2014, 112 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 257-259. ISSN 0135-0536

Ованесян, Сусанна (2015) Артавазд Туманян: добровольная жертва Геноцида. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 72-95. ISSN 0135-0536

Гини (Гаспарян), Рубен (2015) Данные о местонахождении кайрака с армяносирийской надписью. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 203-207. ISSN 0135-0536

Гамбарян, Арменуи (2015) Девятая международная конференция «Уроки Холокоста и современная Россия». Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 308-311. ISSN 0135-0536

Тунян, Валерий (2015) Мифы младотуркизма о Геноциде армян (1915-1918 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 7-23. ISSN 0135-0536

Багдасарян, Роберт (2015) Общественно-патриотическая деятельность армянской интеллигенции России в годы Геноцида. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 36-57. ISSN 0135-0536

Бакалов, Сержиу and Присак, Лидия and Магалян, Артак (2015) Представители армян в среде молдавского боярства и бессарабского дворянства (документы, касающиеся генеалогии рода Лебедевых). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 251-274. ISSN 0135-0536

Шапсугов, Дамир and Ажахов, Каншоби (2015) Рубен Авакян. Памятники армянского права (I–XVI вв.).- Антология памятников права народов Кавказа, т. 21. Ростов-на- Дону: «Альтаир», 2015, 912с. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 290-294. ISSN 0135-0536

Варданян, Лилия (2015) Степан Лисициан и основные проблемы армянской этнографии (к 150-летию со дня рождения). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 208-228. ISSN 0135-0536

Арутюнян, Климент (2015) Участие армянского народа в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 117-142. ISSN 0135-0536

Гаюк, Ирина (2015) Формирование и специфика культа чудотворных богородичных икон украинских армян. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 192-207. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2015) Ա. Ա. Խառատյան. Արևմտահայ մամուլն իր պատմության ավարտին (1900–1922), Երևան, Պատմության ինստիտուտ, 2015, 534 էջ + 16 էջ ներդիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 281-285. ISSN 0135-0536

Թովմասյան, Ալեքսանդր (2015) Ալվարդ Ղազիյան. Արևմտահայոց պայքարի Արցախի զավակները, Երևան, «Առասպել ինդեքս» հրատ., 2015, 252 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 286-289. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վահագն (2015) Աղձքի դամբարանի թվագրության և պատկանելության խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 231-245. ISSN 0135-0536

Սվազյան, Հենրիկ (2015) Աղվանից աշխարհի պատմության ուսումնասիրության հիմունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 208-240. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Արգիշտի (2015) Աղվանքը VII դարի կեսերին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 241-251. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Կարո (2015) Անդրանիկ. ծանոթ և անծանոթ հերոսապետը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 81-91. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2015) Անհատը գիտության մեջ (ակադեմիկոս Վարդգես Միքայելյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 307-310. ISSN 0135-0536

Սիմոնյան, Լիլիթ (2015) Անհիշատակ պառավը հայ բանավոր ավանդության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 181-202.

Ամիրաղյան, Գայանե (2015) Աննա Արևշատյան. Գրիգոր Մագիստրոսը՝ շարականագիր և գեղագետ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, 122 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 295-299. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2015) Ասատուր Փաշայան. Ֆրանց Վերֆելի «Մուսա լեռան քառասուն օրը», Երևան, ՎՄՎ-Պրինտ, 2014, 184 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 292-294. ISSN 0135-0536

Քերթմենջյան, Դավիթ (2015) Արգասաբեր գիտական կյանքով (Մուրադ Հասրաթյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 275-280. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Արմեն (2015) Արմեն Մարուքյան. Հայոց ցեղասպանության գործով միջազգային դատարան դիմելու հիմքերն ու հնարավորությունները, Երևան, «Տիր» հրատ., 2014, 216 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 252-256. ISSN 0135-0536

Սվազլյան, Վերժինե (2015) Արևմտահայոց ինքնապաշտպանական գոյամարտերը Հայոց ցեղասպանության ընթացքում (1915–1923 թթ.) ըստ ականատես վերապրողների վկայությունների. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 30-60. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Թովմաս (2015) Արևմտահայության ազատագրական պայքարի արտացոլումը Ջիվանու երգերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 106-116. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Ռադիկ and Սուվարյան, Յուրի (2015) Բազմավաստակ սոցիոլոգը (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Գ. Ա. Պողոսյանի 65-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 300-304. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 306-311. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 322-327. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Հենրիկ (2015) Գեղագիտական և արտագեղագիտական հայեցակետերն արվեստագիտության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 65-76. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Գեորգ Բրուտյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 317-319. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2015) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Տիգրան Չուխաճյանի ստեղծագործությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 315-320. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Աշոտ (2015) Գրիգոր Ասատրյան. Հումանիզմը նոր հազարամյակի հիմնախնդիրների համատեքստում, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2014, 460 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 297-300. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Վահե (2015) Գրիգոր Վանցյան. կյանքն ու ստեղծագործական ուղին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 164-182. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2015) Երաժշտական արևելագիտության նվիրյալը. Լիլիթ Երնջակյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 287-292. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Քնարիկ (2015) Զորավար Անդրանիկ Օզանյանի գործունեությունը արտերկրում (1919–1927 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 143-165. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Ի գիտություն ընթերցողներին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 324. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Աշոտ and Ավագյան, Ավետիս (2015) Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 70-ամյա հոբելյանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 246-283. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Կարինե Խուդաբաշյան-Սարգսյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 320-321. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) ՀՀ ԳԱԱ տարեկան հաշվետու ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 297-305. ISSN 0135-0536

Ավետյան, Սարգիս (2015) Համաբանության դերը հին հայերենի ք հոգնակերտին նախորդող աւ, իւ կապակցությունների հնչյունական դրսևորման հարցում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 241-250. ISSN 0135-0536

Աղասյան, Արարատ (2015) Համիդյան ջարդերի և Մեծ եղեռնի արտացոլումը հայ կերպարվեստում (1894–1923 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 13-29. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Հասմիկ (2015) Հայ ժողովրդական հավատալիքները Հովհ. Թումանյանի գրական ժառանգության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 108-124. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2015) Հայաստանի պետական համակարգը Օմայանների օրոք (640–750 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 229-240. ISSN 0135-0536

Հասրաթյան, Մուրադ (2015) Հայկական ճարտարապետական հուշարձանների ավերումը թուրքերի կողմից (XI–XX դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-12. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2015) Հայոց Մեծ եղեռնի արտացոլումը ռուս գրական գործիչների ստեղծագործություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-21. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի համահայկական հռչակագիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-6. ISSN 0135-0536

Մարուքյան, Արմեն (2015) Հայոց ցեղասպանության ժխտման ու նենգափոխման թուրքական «հայեցակարգի» հիմնական բաղադրիչները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 24-35. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Ռուբեն (2015) Հայոց ցեղասպանության կազմակերպիչների և իրականացնողների հերոսացման գործընթացը Թուրքիայում (1920-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 61-71. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2015) Հայրենական մեծ պատերազմին հայ ժողովրդի մասնակցության պատմության տարեգիրը (Կ. Ա. Հարությունյանի 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 281-286. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Քնարիկ and Սուքիասյան, Համո (2015) Հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված զորավար Անդրանիկ Օզանյանի ծննդյան 150-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 311-314. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2015) Հարություն Մինասյան. Օսմանյան կայսրությունում, Թուրքիայի Հանրապետությունում և հարակից տարածքներում բռնաճնշումների և ցեղասպանության ենթարկված հայ բժիշկներ: Համառոտ կենսագրական բառարան, Երևան, «Լուսաբաց», 2014, 520 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 295-296. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վլադիմիր and Մուշեղյան, Անահիտ (2015) Հին մետաղադրամներն ու դրամական գանձերը հայոց պատմության կարևոր սկզբնաղբյուր (Խաչատուր Մուշեղյանի ծննդյան 95-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 185-207. ISSN 0135-0536

Ճէրճէրեան, Եղիկ (2015) Հնչակեան քսան կախաղաններու քաղաքական գնահատականը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 22-35. ISSN 0135-0536

Նահապետյան, Ռաֆիկ (2015) Հույն աշխարհագիր Ստրաբոնի ազգագրական տեղեկությունները Հայաստանի և հայերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 208-230. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2015) Հրաչյա Գևորգյան. Եթե լռենք, քարերը կաղաղակեն (վեպ-հուշագրություն), Երևան, «Լիմուչ» հրատ., 2014, 500 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 284-291. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս and Պողոսյան, Աննա (2015) Մանուկ Աբեղյան. կենսամատենագիտական ակնարկ և մատենագիտություն (ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 92-127. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2015) Մանուկ Աբեղյանը Կոմիտասի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 55-64. ISSN 0135-0536

Քամալյան, Մարգարիտա (2015) Մերի Կիրակոսյան. Փանոս Թերլեմեզյանի կյանքը և ստեղծագործությունը, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2014, 190 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 260-263. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Միջազգային գիտաժողով. Հայոց ցեղասպանություն–100. ճանաչումից՝ հատուցում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 312-313. ISSN 0135-0536

Սվազլյան, Վերժինե (2015) Մուսա Լեռան հերոսամարտը ըստ ականատես վերապրողների վկայությունների. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 36-54. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Արմեն and Մաթևոսյան, Կարեն (2015) Մրենի եկեղեցու շինարարական առանձնահատկությունները, վարպետանշանները և որոշ վիմագրեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 125-144. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Համլետ (2015) Նոր Բայազետի գավառը Խորհրդային Հայաստանի վարչատարածքային բաժանումներում (1920–1930 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 166-184. ISSN 0135-0536

Դավթյան, Համլետ (2015) Ովքե՞ր են և որտեղի՞ց են եկել առաջին Մամիկոնյանները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 145-167. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2015) Պետական իշխանության թևերի սահմանազատման հարցերը Խորհրդային Հայաստանում (1920-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 77-98. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Ռուբեն (2015) Պրոֆեսոր Նիկոլայ Հովհաննիսյանի 85-ամյակի կապակցությամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 268-274. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2015) Ս. Սարգսյան. «Արմենիա» պարբերականը ազատագրական գաղափարախոսության ակունքներում, Երևան, «Անտարես», 2014, 680 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 275-280. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Տիգրան (2015) Սայաթ-Նովային ու սայաթնովագիտությանն առնչվող մի քանի հարց. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 183-191. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Օֆելյա (2015) Սուսաննա Տիոյան. Բառակազմական բազմակի պատճառաբանվածությունը ժամանակակից հայերենում (երկրորդ լրամշակված հրատարակություն), Երևան, Հեղինակային հրատ., 2013, 274 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 264-267. ISSN 0135-0536

Սարդարյան, Ստալ (2015) Սփյուռքի դերը Արցախյան հարցում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 128-138. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ավետիս (2015) Վանի շրջանային վարչության գործունեությունը (1917 թ. մարտ-նոյեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 58-80. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Ռադիկ and Սուվարյան, Յուրի and Պողոսյան, Գևորգ (2015) Վաստակաշատ իմաստասերը և քաղաքագետը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ալեքսանդր Մանասյանի 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 305-307. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Վլադիմիր Նահապետի Ղազախեցյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 321-323. ISSN 0135-0536

Դեվեջյան, Սեդա and Հոբոսյան, Սուրեն (2015) Տիեզերական պատկերացումների արտացոլումը Լոռի Բերդի հնագիտական իրերի վրա. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 168-180. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2015) Րաֆֆին և Հայկական հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 99-107. ISSN 0135-0536

This list was generated on Wed Jan 20 12:12:06 2021 AMT.