Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 2017

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 105.

Հովհաննիսյան, Լիլիթ (2017) 1915–1916 թթ. Հայկական հարցում մեծ տերությունների ծրագրերի լուսաբանումը Հայաստանի Հանրապետության պատմագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 26-39. ISSN 0135-0536

Мушегян, Альберт (2017) Армен Айвазян. Армяно-персидская война 449–451 гг. Kампании и сражения. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 191-199. ISSN 0135-0536

Махмурян, Гаянэ and Закарян, Анушаван (2017) Армения в политических взглядах Теодора Рузвельта. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 32-45. ISSN 0135-0536

Саакян, Рубен (2017) Армянское добровольческое движение на русско-турецком фронте (1914–1916 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-25. ISSN 0135-0536

Арутюнян, Акоп (2017) Военно-дипломатический статус Некрана согласно тигранакертской надписи. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 182-189. ISSN 0135-0536

Ованнисян, Ануш (2017) Дебаты по Армянскому вопросу в последнем османском парламенте (ноябрь–декабрь 1918 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 40-51. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2017) Закавказская печать о лекциях А. Куприна (Тифлис, Баку, 1916 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 104-110. ISSN 0135-0536

Тунян, Валерий (2017) К истории Армянской области (к 200-летию создания). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 21-40. ISSN 0135-0536

Нерсисян, Алис (2017) Между двух миров: Иван (Ованнес) Айвазовский (к 200-летию со дня рождения). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-11. ISSN 0135-0536

Махмурян, Гаянэ (2017) Обсуждение вопроса об армянском мандате и его границах на последних слушаниях в Сенате США 1 июня 1920 г. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 74-90. ISSN 0135-0536

Худавердян, Анаит and Обосян, Сурен (2017) Попытка реконструкции обряда кремации эпох поздней бронзы и раннего железа (по антропологическим материалам могильника Бовер Лорийской области Армении). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 125-135. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2017) Роберт Багдасарян (к 70-летию со дня рождения). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 269-271. ISSN 0135-0536

Մովսիսյան, Ծովինար (2017) Ա. Աղասյան, Ա. Ասատրյան. Հայ-ռուսական գեղարվեստական առնչությունների պատմությունից. Սանկտ Պետերբուրգ (XIX դ.–XX դարի սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 200-207. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Արտակ (2017) Ագուլիսի եղեռնի խոսուն վավերագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 190-193. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Կլարա and Հակոբյան, Հայկ (2017) Ադրբեջանի հակահայ քաղաքականության վկայությունը խորհրդային տարիներին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 206-210. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2017) Աելիտա Դոլուխանյան. Բանասերը, գիտնականը, մանկավարժը: Կենսամատենագիտություն։ Ծննդյան 75-ամյակի առիթով, կազմող՝ Մ. Գրիգորյան, Երևան, «Զանգակ», 2017, 200 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 245-249. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Արմեն (2017) Ազգային, քաղաքական, հասարակական հիմնահարցերը «Աշխատանք» պարբերականի էջերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 60-76. ISSN 0135-0536

Զատիկյան, Հովհաննես (2017) Ալաշկերտի գավառակը XIX դարի երկրորդ կեսին (Պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություն). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 83-88. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) Ալվարդ Ղազիյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 296-298. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լիլիթ (2017) Ակադեմիկոս Հրանտ Ավետիսյան (Ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 261-267. ISSN 0135-0536

Թաջիրյան, Էլիզաբեթ (2017) Ակադեմիկոս Վ. Բարխուդարյանի 90-ամյակի առթիվ կազմակերպված միջոցառումները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 291-294. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2017) Ամանոր և Վանատուր. «Ամենաբեր նորոց պտղոց տօնը». Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 89-99. ISSN 0135-0536

Բալոյան, Հրաչյա (2017) Անուշավան Զաքարյան. Հայաստանը Վ. Բրյուսովի գրական-հասարակական գործունեության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 241-246. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2017) Աշխարհի հնագույն իմաստությունն իր մեջ ամբարած գիտնականն ու պրոֆեսորը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Մորուս Հասրաթյանի ծննդյան 115-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 251-255. ISSN 0135-0536

Քամալյան, Մարգարիտա (2017) Արարատ Աղասյան – 60, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2016, 176 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 250-252. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2017) Արխիվային նորահայտ վավերագրեր Եղիշե Չարենցի բանտային կյանքից (Ծննդյան 120-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 190-200. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2017) Արմեն Սարգսյան. Արցախի բանահյուսությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 220-223. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Ռադիկ and Սուվարյան, Յուրի and Պողոսյան, Գևորգ (2017) Բազմավաստակ գիտնականը (Ակադեմիկոս Համլետ Գևորգյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 268-271. ISSN 0135-0536

Շախկյան, Գառնիկ (2017) Բազմավաստակ հանրագիտակ-մշակութային գործիչը (Հովհաննես Այվազյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 275-279. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Նվարդ (2017) Բանագետ Էսթեր Խեմչյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 272-274. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 299-304. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 325-331. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (2017) Գառնիկ Շախկյան. Թումանյանական աշխարհ. մշակութային գիտարան, Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2016, 852 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 253-256. ISSN 0135-0536

Գալստյան, Աշոտ (2017) Գեղարվեստական վավերագրության լեզվական առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 77-82. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լիլիթ (2017) Գիտաժողով` «Հայոց ցեղասպանությունը և հատուցման հիմնախնդիրը» թեմայով. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 256-258. ISSN 0135-0536

Օհանյան, Սեդա (2017) Գիտաժողով՝ «Իրաքի հայերը» թեմայով. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 277-281. ISSN 0135-0536

Որսկանյան, Հերիքնազ (2017) Գիտական նստաշրջան` նվիրված Նար-Դոսի ծննդյան 150-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 259-262. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա and Սարգսյան, Անահիտ (2017) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Հովհաննես Այվազովսկու ծննդյան 200-ամյա հոբելյանին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 317-322. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վազգեն (2017) Գիտության արգասավոր ուղի (Արտեմ Սարգսյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 263-265. ISSN 0135-0536

Իսրայելյան, Աստղիկ (2017) Գույնի մոգական ուժը հայ ժողովրդական հավատալիքներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 125-142. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (2017) Գրականությունը՝ որպես հավատամք (Մագդա Ջանփոլադյանի ծննդյան 75 և գրական-մանկավարժական գործունեության 50-ամյակների առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 280-284. ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Ռուբեն (2017) Դիտարկումներ Արցախի Տիգրանակերտի այգեգործական մշակույթի մասին (X–XIII դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 103-115. ISSN 0135-0536

Տեր-Գրիգորյան, Արմեն (2017) Դվինի առաջին (506 թ.) և երկրորդ (554/555 թ.) եկեղեցական ժողովներն ու դրանց ընդունած որոշումները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 151-161. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Սամվել (2017) Եղիշե Չարենց – 120. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 12-31. ISSN 0135-0536

Արտեմյան, Լիլիթ (2017) Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասնմեկերորդ նստաշրջանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 251-255. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո (2017) Երիտասարդ պատմաբանների XXXVIII գիտական նստաշրջանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 286-287. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2017) Զապել Եսայանը Միջագետք աքսորված հայերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 136-175. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2017) Զապել Եսայանը Միջագետք աքսորված հայերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 211-244. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2017) Զապել Եսայանը Միջագետք աքսորված հայերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 194-224. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) Էդուարդ Դանիելյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 323-324. ISSN 0135-0536

Մնացականյան, Եվա (2017) Թումանյանի 50-ամյակի հոբելյանական հանդիսությունների արձագանքները մամուլում (ծննդյան 150-ամյակին ընդառաջ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 91-103. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սերգեյ (2017) Թուրքիայի մահմեդական համշենահայերի բնակավայրերի և թվաքանակի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 46-59. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Տիգրան (2017) Իշխանուհի Ալմաստի առաջին հայուհի դերակատարը. Թամարա Շահնազարյան (հայկական օպերայի պատմությունից). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 201-205. ISSN 0135-0536

Արտեմյան, Լիլիթ (2017) Լիլիթ Երնջակյան. Ալան Հովհաննեսի երաժշտությունը Արևելք–Արևմուտք մշակութային խաչուղիներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 236-240. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Խեմչյան, Մարինե (2017) Խորհրդատվությունը և նվիրատվությունը երազներում (ըստ հայ ժողովրդական հեքիաթների). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 162-172. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2017) Կիմերա–սկյութական մշակութային ընդհանրության դրսևորումները հայկական լեռնաշխարհում (ըստ հնագիտական տվյալների). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 162-179. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) ՀՀ ԳԱԱ տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 263-275. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2017) Հակոբ Հատիկյան. Արևմտահայությունն Օսմանյան կայսրության գաղտնի ծառայությունների թիրախում 1878–1923 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 214-219. ISSN 0135-0536

Վիրաբյան, Ամատունի and Սուքիասյան, Համո (2017) Հակոբյան Ա. Մ. Միակուսակցական վարչակարգի ձևավորումը Խորհրդային Հայաստանում (1920-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 208-213. ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Մարիամ (2017) Հայ գաղթականների ունեզրկման և որբերի ուծացման խնդիրները Կ. Պոլսի «Ճակատամարտ» թերթի էջերում (1918–1922 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 52-64. ISSN 0135-0536

Դևրիկյան, Վարդան (2017) Հայ գրականության համակողմանի ուսումնասիրողը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Աելիտա Դոլուխանյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 228-233. ISSN 0135-0536

Արշակյան, Անուշ (2017) Հայ հոգևոր հայրերի սրբացումը գերմանական հողերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 112-124. ISSN 0135-0536

Նահապետյան, Ռաֆիկ (2017) Հայաստանի ազգագրական գիտության զարգացման հիմնական ուղղությունները և գիտահետազոտական հաստատությունները (1950–1980-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 111-133. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Գայանե (2017) Հայերենագիտական XI միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Ջոն Գրեպինի հիշատակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 295-297. ISSN 0135-0536

Ալեքսանյան, Հովհաննես (2017) Հայերը Նախիջևանի ԻԽՍՀ-ում 1945–1988 թթ. հայաթափության և մշակութային բնաջնջման ադրբեջանական քաղաքականությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 65-78. ISSN 0135-0536

Անումյան, Մելինե (2017) Հայկազուն Ալվրցյան. Համշենը և համշենահայությունը. արդի հիմնախնդիրները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 225-228. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Արմեն Շ. (2017) Հայկական անեկդոտների ժողովրդական և գիտական եզրույթները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 79-92. ISSN 0135-0536

Ֆիշենկճյան, Անի (2017) Հանրապետական գիտաժողով՝ «Սիրիահայերի հիմնահարցեր. պատմություն և արդիականություն» թեմայով. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 282-285. ISSN 0135-0536

Կիրակոսյան, Վլադիմիր (2017) Հասմիկ Սուրենի Աբեղյան (ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 266-268. ISSN 0135-0536

Մարության, Հարություն (2017) Հարցազրույց ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Լևոն Աբրահամյանի հետ (ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 234-240. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Վաչագան (2017) Հենրիկ Բախչինեան. Գրիգոր Նարեկացու Գանձարանը. վերծանութիւն եւ քննութիւն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 229-235. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Վանո (2017) Հովհաննես Դրասխանակերտցու «Հայոց պատմության» պատվիրատուի հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 181-190. ISSN 0135-0536

Ամիրջանյան, Հասմիկ (2017) Հովսեփ արքեպիսկոպոս Արղությանի նամակագրությունը Ամենայն հայոց կաթողիկոս Ղուկաս Կարնեցու հետ (XVIII դ. վերջ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 93-102. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Աշոտ (2017) Ղարաբաղյան շարժման սկիզբը. փետրվարյան հանրահավաքները (Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 61-73. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Արիադնա (2017) Ղունկիանոս Կարնեցու «Գովասանք գրքույս» բանաստեղծությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 100-111. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2017) Ճանաչված պատմաբանը (Արարատ Մխիթարի Հակոբյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 241-244. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Հենրիկ (2017) Մարզպանական Հայաստանի կառավարման համակարգը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 139-150. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Արաքս (2017) Մկրտումյան Գայանե. Հրովարտակ-պայմանագրերը որպես հայ-արաբական հարաբերությունների աղբյուր VII–XII դդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 247-250. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Նվարդ (2017) Մոկս. հայոց բանահյուսական մշակույթը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 224-227. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Արսեն (2017) Նորագավիթ բնակավայրը և Ս. Գևորգ եկեղեցու վիմագրերը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 143-161. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Սերգո (2017) Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի հիմնադրման 20-ամյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 298-311. ISSN 0135-0536

Սուվարյան, Յուրի and Սարգսյան, Գագիկ and Բոբոխյան, Արսեն (2017) Պավել Սեդրակի Ավետիսյան – 60. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 256-262. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) Պավլիկ Չոբանյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 293-295. ISSN 0135-0536

Խորիկյան, Հովհաննես (2017) Պարսան Աքեմենյան Պարսկաստանի վարչական համակարգում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 173-181. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Ռոբերտ (2017) Սամուխա քաղաքի պատմության որոշ հարցերի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 116-124. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) Սերգեյ Ներսեսի Սարինյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 290-292. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Օֆելյա (2017) Սուսաննա Տիոյան. Հայերենի տերմինագիտության հարցեր, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, 2016, 140 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 257-260. ISSN 0135-0536

Սիրունյան, Տիգրան (2017) Վազգեն Համբարձումյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 245-250. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2017) Վանո Եղիազարյանի՝ «Հովհաննես Դրասխանակերտցու «Հայոց պատմության» պատվիրատուի հարցը» հոդվածի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 288-289. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2017) Վիկտոր Լանգլուայի գիրքը` նվիրված Վենետիկի Մխիթարյան միաբանությանը (հիմնադրման 300-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-20. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) Վլադիմիր Բարխուդարյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 276-277. ISSN 0135-0536

Միրզաբեկյան, Գեորգի (2017) Տաշիր գավառը 1728 թ. օսմանյան հարկացուցակում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 134-138. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2017) Տիգրան Չուխաճյանը և հայ երաժշտական արվեստի զարգացման ուղիները (ծննդյան 180-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 41-60. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լավրենտի (2017) Տփղիս-Փայտակարան քաղաքների նույնականության շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 176-180. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո (2017) Փաստաթղթեր Խորհրդային Հայաստանի գլավլիտի կազմակերպման մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 180-189. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Համլետ and Զաքարյան, Անուշավան (2017) Ֆելիքս Մովսիսյան (Ծննդյան 65-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 272-276. ISSN 0135-0536

Ամիրջանյան, Հասմիկ (2017) “Հայ առաքելական եկեղեցու Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի թեմի 300-ամյակը (պատմական ուղի և արդիականություն)” խորագրով միջազգային գիտաժողով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 285-290. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Թամար and Օհանյան, Լիանա (2017) “Վենետիկի Մխիթարյան միաբանություն – 300” խորագրով միջազգային գիտաժողով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 312-316. ISSN 0135-0536

This list was generated on Mon Mar 8 01:15:05 2021 AMT.