Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 2017

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 30.

Հովհաննիսյան, Լիլիթ (2017) 1915–1916 թթ. Հայկական հարցում մեծ տերությունների ծրագրերի լուսաբանումը Հայաստանի Հանրապետության պատմագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, №1 . pp. 26-39. ISSN 0135-0536

Мушегян, Альберт (2017) Армен Айвазян. Армяно-персидская война 449–451 гг. Kампании и сражения. Պատմա-բանասիրական հանդես, №1 . pp. 191-199. ISSN 0135-0536

Саакян, Рубен (2017) Армянское добровольческое движение на русско-турецком фронте (1914–1916 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես, №1 . pp. 3-25. ISSN 0135-0536

Ованнисян, Ануш (2017) Дебаты по Армянскому вопросу в последнем османском парламенте (ноябрь–декабрь 1918 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես, №1 . pp. 40-51. ISSN 0135-0536

Худавердян, Анаит and Обосян, Сурен (2017) Попытка реконструкции обряда кремации эпох поздней бронзы и раннего железа (по антропологическим материалам могильника Бовер Лорийской области Армении). Պատմա-բանասիրական հանդես, №1 . pp. 125-135. ISSN 0135-0536

Մովսիսյան, Ծովինար (2017) Ա. Աղասյան, Ա. Ասատրյան. Հայ-ռուսական գեղարվեստական առնչությունների պատմությունից. Սանկտ Պետերբուրգ (XIX դ.–XX դարի սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես, №1 . pp. 200-207. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2017) Արմեն Սարգսյան. Արցախի բանահյուսությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, №1 . pp. 220-223. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2017) Բովանդակություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, №1 . ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լիլիթ (2017) Գիտաժողով` «Հայոց ցեղասպանությունը և հատուցման հիմնախնդիրը» թեմայով. Պատմա-բանասիրական հանդես, №1 . pp. 256-258. ISSN 0135-0536

Որսկանյան, Հերիքնազ (2017) Գիտական նստաշրջան` նվիրված Նար-Դոսի ծննդյան 150-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, №1 . pp. 259-262. ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Ռուբեն (2017) Դիտարկումներ Արցախի Տիգրանակերտի այգեգործական մշակույթի մասին (X–XIII դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, №1 . pp. 103-115. ISSN 0135-0536

Արտեմյան, Լիլիթ (2017) Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասնմեկերորդ նստաշրջանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, №1 . pp. 251-255. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2017) Զապել Եսայանը Միջագետք աքսորված հայերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, №1 . pp. 136-175. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2017) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, №1 . ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2017) ՀՀ ԳԱԱ տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես, №1 . pp. 263-275. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2017) Հակոբ Հատիկյան. Արևմտահայությունն Օսմանյան կայսրության գաղտնի ծառայությունների թիրախում 1878–1923 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես, №1 . pp. 214-219. ISSN 0135-0536

Վիրաբյան, Ամատունի and Սուքիասյան, Համո (2017) Հակոբյան Ա. Մ. Միակուսակցական վարչակարգի ձևավորումը Խորհրդային Հայաստանում (1920-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես, №1 . pp. 208-213. ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Մարիամ (2017) Հայ գաղթականների ունեզրկման և որբերի ուծացման խնդիրները Կ. Պոլսի «Ճակատամարտ» թերթի էջերում (1918–1922 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, №1 . pp. 52-64. ISSN 0135-0536

Դևրիկյան, Վարդան (2017) Հայ գրականության համակողմանի ուսումնասիրողը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Աելիտա Դոլուխանյանի ծննդյան 75- ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, №1 . pp. 228-233. ISSN 0135-0536

Ալեքսանյան, Հովհաննես (2017) Հայերը Նախիջևանի ԻԽՍՀ-ում 1945–1988 թթ. հայաթափության և մշակութային բնաջնջման ադրբեջանական քաղաքականությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, №1 . pp. 65-78. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Արմեն Շ. (2017) Հայկական անեկդոտների ժողովրդական և գիտական եզրույթները. Պատմա-բանասիրական հանդես, №1 . pp. 79-92. ISSN 0135-0536

Մարության, Հարություն (2017) Հարցազրույց ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Լևոն Աբրահամյանի հետ (ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, №1 . pp. 234-240. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Վանո (2017) Հովհաննես Դրասխանակերտցու «Հայոց պատմության» պատվիրատուի հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, №1 . pp. 181-190. ISSN 0135-0536

Ամիրջանյան, Հասմիկ (2017) Հովսեփ արքեպիսկոպոս Արղությանի նամակագրությունը Ամենայն հայոց կաթողիկոս Ղուկաս Կարնեցու հետ (XVIII դ. վերջ). Պատմա-բանասիրական հանդես, №1 . pp. 93-102. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2017) Ճանաչված պատմաբանը (Արարատ Մխիթարի Հակոբյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, №1 . pp. 241-244. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Նվարդ (2017) Մոկս. հայոց բանահյուսական մշակույթը. Պատմա-բանասիրական հանդես, №1 . pp. 224-227. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Ռոբերտ (2017) Սամուխա քաղաքի պատմության որոշ հարցերի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, №1 . pp. 116-124. ISSN 0135-0536

Սիրունյան, Տիգրան (2017) Վազգեն Համբարձումյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, №1 . pp. 245-250. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2017) Վլադիմիր Բարխուդարյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, №1 . pp. 276-277. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լավրենտի (2017) Տփղիս-Փայտակարան քաղաքների նույնականության շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, №1 . pp. 176-180. ISSN 0135-0536

This list was generated on Wed Jul 26 02:43:39 2017 AMT.