Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 2018

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 29.

Закарян, Анушаван (2018) Ереванские впечатления Сергея Городецкого (конец апреля – начало мая 1919 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 56-67. ISSN 0135-0536

Махмурян, Гаянэ (2018) Проблема Нахичевана в американской политике (1919–1920 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 35-55. ISSN 0135-0536

Тунян, Валерий (2018) Провозглашение Первой Республики Армения. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 20-34. ISSN 0135-0536

Арутюнян, Гагик and Степанян, Ваге (2018) Рубен Авакян. Судебники и национальное судопроизводство в армянских колониях мира в XVI–XIX вв. (вне их исторической родины) и современные реалии. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 266-269. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Քնարիկ (2018) ԱՄՆ-ի հայերի մասնակցությունն ու նպաստը կիլիկյան կամավորական շարժմանը (1916–1920 թթ.) (1918 թ. Արարայի ճակատամարտում “Հայկական լեգեոնի” տարած հաղթանակի 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 82-101. ISSN 0135-0536

Գալստյան, Աշոտ (2018) Անդրանիկ Կարապետյան. Կրկնությունը և զեղչումը ժամանակակից հայերենում, գիրք Ա: Կրկնություն. Երեւան, ՀՀ ԳԱԱ “Գիտություն” հրատ., 2016, 608 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 270-272. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2018) Բազմավաստակ արվեստաբանը և մանկավարժը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Վիգեն Ղազարյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 292-295. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2018) Բովանդակություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 305-310. ISSN 0135-0536

Բազեյան, Կարինե and Աղանյան, Գրիգոր (2018) Գիտության և մշակույթի նվիրյալը (Լավրենտի Բարսեղյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 285-291. ISSN 0135-0536

Միրզախանյան, Ռուբեն (2018) Գրական-գեղարվեստական խմորումները Խորհրդային Հայաստանում (1926–1934 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 134-148. ISSN 0135-0536

Բալոյան, Հրաչյա (2018) Գրիգոր Նարեկացի. մատենագիտութիւն (Աշխատասիրությամբ ՝ Աստղիկ Ղափլանյանի), Երեւան, “Տիգրան Մեծ” հրատ., 2015, 624 էջ + 12 էջ նկար. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 273-276. ISSN 0135-0536

Նազարյան, Հայկ (2018) Դարդանելյան ռազմավարական փակուղին. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 161-173. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վահագն (2018) Երերույքի տաճարի թվագրման խնդիրը կամ որտեղ են գտնվել Բագարան և Երվանդավան քաղաքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 217-224. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2018) Զապել Եսայան. Ազգային – հասարակական գործիչը (Ծննդյան 140-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 102-123. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2018) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2018) Հայաստանի անկախության ուղին. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 3-19. ISSN 0135-0536

Բասենցյան, Աշխեն (2018) Հայերի զորակոչն օսմանյան բանակ (1914–1917 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 191-206. ISSN 0135-0536

Ապրեսյան, Անուշ (2018) Հանգի դրսևորումները Գրիգոր Նարեկացու “Մատեան ողբերգութեան” երկում և աշխարհաբար թարգմանություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 207-216. ISSN 0135-0536

Դեվեջյան, Սեդա (2018) Հարություն Արտաշեսի Մարտիրոսյան. մարդը, ինչպես որ կար (1921–1977). Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 280-284. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Լիլիթ (2018) Հարություն-Ռեմոն Գևորգյան. Հայոց ցեղասպանությունը. Ամբողջական պատմություն. Կահիրե, 2015, 1328 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 263-265. ISSN 0135-0536

Սուվարյան, Յուրի and Միրզոյան, Վալերի (2018) Հովհան Օձնեցու փիլիսոփայական և կառավարչական հայացքները (Հովհան Օձնեցու գահակալության 1300-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 68-81. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2018) Մ. Վ. Լակրոզի հայագիտական հետաքրքրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 124-133. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2018) Միլիցիայի կազմակերպումը Վանի նահանգում (1915 թ. հոկտեմբեր – 1916 թ. սեպտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 149-160. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2018) Նիկոլայ Հովհաննիսյան – 85. Երեւան, “Զանգակ” հրատ., 2017, 304 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 256-262. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2018) Նորայր Բագրատի Սարուխանյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . p. 304. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Արաքս (2018) Սիրիացի արաբ ականատես Ֆայեզ Ալ-Ղուսեյնի հուշերը Հայոց ցեղասպանության մասին (թարգմանությունը արաբերեն բնագրից, առաջաբանը, ներածությունը եւ ծանոթագրությունները Արշակ Փոլադյանի եւ Լեւոն Սարգսյանի), Դամասկոս, Դար ալ-Շարկ հրատ., 2017, 264 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 277-279. ISSN 0135-0536

Գրեկյան, Երվանդ (2018) Քաղաքաշինությունը և քաղաքաշինական միտքը Բիայնիլի-Ուրարտուում. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 225-255. ISSN 0135-0536

Հարությունյան , Ավետիս (2018) Քրդերի անօրենությունները Վանի նահանգում և իթթիհատական կառավարության վերաբերմունքը (1908–1912 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 174-190. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Լիլիթ (2018) “Արցախը հայոց պետականության համար պայքարի քառուղիներում” խորագրով միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Արցախյան շարժման նոր շրջափուլի 30-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 296-303. ISSN 0135-0536

This list was generated on Sat Aug 18 09:56:58 2018 AMT.