Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 2019

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 79.

Մնացականյան, Եվա (2019) XX դարասկզբի գրական քննադատության մեթոդաբանական տարբերությունները և Հովհաննես Թումանյանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 30-50. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Տարոն (2019) «Մշակ» լրագրի գովազդային գործունեությունը (1872–1892 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 168-180. ISSN 0135-0536

Асатрян, Анна (2019) Международная научная конференция «Национальная классика в мировом художественном контексте. 150-летним юбилеям Комитаса и Ованеса Туманяна посвящается». Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 283-290. ISSN 0135-0536

Карапетян, Рубен (2019) Николай Оганесян. В ближневосточном и восточноазиатском политическом водовороте. Записки востоковеда. Ереван, изд-во «Тигран Мец», 2019, 208 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 287-290. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2019) О праздновании 50-летия Ованеса Туманяна в Тифлисе. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 205-226. ISSN 0135-0536

Махмурян, Гаянэ (2019) От Сардарапата до Батума: армянская эпопея и период полураспада Четверного союза (апрель – июль 1918 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 83-95. ISSN 0135-0536

Зулумян, Бурастан (2019) От Туманяна к Терьяну и Чаренцу (Сравнительно статистический анализ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 43-65. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2019) Статья Фомы Гартмана о Комитасе Вардапете. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 252-286. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Զոհրաբ (2019) Անի Ութուջյան. Միքայել Չամչյան. կյանքը, գործը, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2019, 112 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 267-270. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (2019) Անուշավան Զաքարյան. Ռուս գրողները և Հովհաննես Թումանյանը, Հեղինակային հրատ., Երևան, 2019, 72 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 262-267. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն and Սարգսյան, Ռոստոմ (2019) Անօրինական զենքի և զինամթերքի շրջանառության հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում (1918–1920 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 93-114. ISSN 0135-0536

Բեդիրյան, Պետրոս (2019) Աշխարհաբարի կազմավորման մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 246-253. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Ավետիս (2019) Աստվածատուր Աստապատցի. նոր անուն XVIII դարի հայ որմնանկարչության ասպարեզում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 78-92. ISSN 0135-0536

Ասրյան, Արմեն (2019) Արամ Մանուկյան. ազգային-պետական գործիչը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 76-91. ISSN 0135-0536

Ասոյան, Թաթուլ (2019) Արևմտահայերենի հարցերը «Բազմավէպ»-ում (XIX դար). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 181-196. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 309-313. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 296-301. ISSN 0135-0536

Աղաջանյան, Զարիկ (2019) Գրական արևմտահայերենը և նրա նորմավորման հարցերն ըստ Ա. Այտընյանի քերականության. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 162-174. ISSN 0135-0536

Մանուկյան, Աշոտ (2019) Էթնոմանկավարժական գաղափարների արտացոլումը Կոմիտաս վարդապետի մշակութային ժառանգության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 92-98. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2019) Էջեր երաժշտական թումանյանապատումից. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 51-75. ISSN 0135-0536

Բայբուրդյան, Վահան (2019) Իրանական մետաքսի համար պայքարի ազդեցությունը Մերձավոր ու Միջին Արևելքի միջազգային հարաբերությունների վրա և հայ առևտրական կապիտալը (XVII դարասկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-29. ISSN 0135-0536

Սաֆրաստյան, Լիլիթ (2019) Լեոնարդո Ալիշանի արձակը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 126-134. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ավագ (2019) Լիլիթ Մակարյան. Հայաստանի օգնության կոմիտեի գործունեությունը (1921–1937 թթ.), Երևան, 2018, 383 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 236-244. ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Ռոման and Քալանթարյան, Իրենա (2019) Խաղողի գտածոներ Գետահովիտ - 2 քարայրի (Իջևան) պղնձիքարիդարյան շերտերից (մ. թ. ա. V հազարամյակի կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 171-176. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Ռոբերտ (2019) Խեթական միջին թագավորության պատմության որոշ հարցերի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 184-204. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2019) Խորենացու պատմության ֆրանսերեն նոր թարգմանության առաջաբանը և հայ պատմահոր ժամանակը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 30-46. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Գայանե (2019) Խորհրդային Հայաստանում հայրենադարձների առօրյայի պատմությունից (1946–1948 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 120-131. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Ֆահրադյան, Սիրանուշ (2019) Կաթողիկոսական կնիքներն արխիվային վավերագրերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 144-162. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Աշոտ and Սուքիասյան, Համո (2019) Կարեն Համլետի Խաչատրյան (Ծննդյան 50-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 265-268. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2019) Կոմիտասը Թոմաս Հարտմանի կյանքում և գործունեության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 23-42. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2019) Կոմիտասի ստեղծագործական ժառանգության իմաստավորման հարցերը «Պատմաբանասիրական հանդես»-ի էջերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-22. ISSN 0135-0536

Ղամբարյան, Արմենուհի (2019) Հ. Քաջազնունու հաղորդումը ԱՄՆ սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ենթահանձնաժողովում (հոկտեմբեր, 1919 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 254-261. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) ՀՀ ԳԱԱ տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 275-289. ISSN 0135-0536

Մանուչարյան, Աշոտ (2019) Հաղարծնավանքի դավանաբանական կողմնորոշման շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 223-232. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Համաժողով՝ նվիրված Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյա հոբելյանին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 274. ISSN 0135-0536

Բալայան, Նաիրա (2019) Հայ ինքնության կերպավորումը Նշան Պեշիկթաշլյանի գրական դիմանկարներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 115-129. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո (2019) Հայ հայրենակցական միությունների միության հոբելյանական միջոցառումները՝ նվիրված Հովհաննես Թումանյանի 50-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 227-235. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Նարինե (2019) Հայ տարագիրները Սիրիայում Ֆեյսալ իբն Հուսեյնի իշխանության տարիներին (1918 թ. հոկտեմբեր – 1920 թ. հուլիս). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 146-167. ISSN 0135-0536

Սամուելյան, Արև (2019) Հայաստանի պատմական բնակավայրերի պահպանության և թանգարանացման խնդիրները ժամանակակից թանգարանագիտության համատեքստում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 99-106. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Հայերեն և ռուսերեն այբուբենների գրադարձային լատինատառ աղյուսակ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 295. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լիլիթ (2019) Հայկական հարցի պատմության 1917–1918 թթ. հիմնախնդիրների լուսաբանումը Հայաստանի պատմագրության մեջ (1991–2018 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 107-125. ISSN 0135-0536

Կիրակոսյան, Վլադիմիր (2019) Հայկական սիմվոլիզմը և Միսաք Մեծարենցի քնարերգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 66-82. ISSN 0135-0536

Նահապետյան, Ռաֆիկ (2019) Հայոց ավանդական ուտեստի էթնոմշակութային բնութագրության շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 175-199. ISSN 0135-0536

Մարուքյան, Արմեն (2019) Հայոց ցեղասպանության արտացոլումը 1915 թ. մամուլի էջերում (հայալեզու և օտարալեզու թերթերի նյութերի ժողովածու), հատոր առաջին, Երևան, «Դարույք» երիտ. հաս. կազմ., 2018, 618 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 249-255. ISSN 0135-0536

Խեմչյան, Էսթեր (2019) Հարց–հանելուկները և այլաբանական երկխոսությունները հայ բանահյուսության շահաբասյան սյուժեներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 233-245. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո (2019) Հին ու նոր տոմարների տարբերությունը և Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան ամսաթվի հարցը 1910–1930-ական թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 47-56. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Քնարիկ and Սուքիասյան, Համո (2019) Հոբելյանական միջոցառումներ՝ նվիրված ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի հիմնադրման 75-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 269-273. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Նարինե (2019) Հոլովական որոշ իմաստների արտահայտումը իսպաներենի DE նախդիրով (հայերենի հետ զուգադրությամբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 200-210. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2019) Հովհաննես Թումանյանը հայ ժողովրդի ազգային ոգին է. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-29. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լավրենտի (2019) Ղարաբաղի (Արցախի) բարբառի մի քանի բառերի ստուգաբանություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 177-183. ISSN 0135-0536

Մաղալյան, Արտակ (2019) Ղարաբաղի Իբրահիմ խանի սպանության հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 197-211. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Հասմիկ (2019) Միջինքի և Սեբաստիայի Քառասնից մանկանց տոները հայոց եկեղեցական և ժողովրդական տոնացույցերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 212-232. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Հրանուշ (2019) Յո. Լեփսիուսի և նրա «Գերմանա-հայկական ընկերության» հայանպաստ գործունեությունը Եվրոպայում (1915 թ. սեպտեմբեր – 1916 թ. հուլիս). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 144-161. ISSN 0135-0536

Դեմիրճյան, Պետրոս (2019) Նար-Դոսի ստեղծագործության գնահատության ընթացքը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 57-64. ISSN 0135-0536

Սվազլյան, Վերժինե (2019) Նշխարներ Նոր Նախիջևանի հայ ժողովրդական բանահյուսությունից (Նոր Նախիջևանի հիմնադրման 240-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 130-143. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Ուղեցույց հեղինակների համար. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 305-308. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Ուղեցույց հեղինակների համար. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 289-294. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Աշոտ (2019) Պետականության ռեսուրսը և արժեքային համակարգը՝ արտաքին քաղաքականությունը պայմանավորող գործոններ (մ. թ. ա. II – մ. թ. IV դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 233-251. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Վանո (2019) Պողոս Մկրտչի Խաչատրյան – 90. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 260-264. ISSN 0135-0536

Խորիկյան, Հովհաննես (2019) Ռուսլան Ցականյան. Էթնոքաղաքական տեղաշարժերը Մերձավոր Արևելքում և Հայկական լեռնաշխարհում մ. թ. ա. VII–VI դդ. «Էդիթ Պրինտ» հրատ., Երևան, 2018, 290 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 255-259. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Սարգիս Հարությունյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 290-291. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Վահե (2019) Սեդա Տաճատ Օհանյան. Իրաքի հայ համայնքը 20-րդ դարուն, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2016, 293 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 291-299. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Քնարիկ (2019) Սիրիայի հայ համայնքի ճգնաժամը համասփյուռքյան առաջնահերթությունների վերարժևորման առիթ (2011–2018 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 65-77. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Գայանե (2019) Սուսաննա Հովհաննիսյան. Վերնատուն, Երևան, “Էդիթ Պրինտ” հրատ., 2018, էջ 28. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 300-304. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2019) Վանիկ Վիրաբյան. Տիգրան Դևոյանցի հետախուզական գործունեությունը, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 152 էջ+2 ներդիր. Պատմա-բանասիրական հանդես, (1). pp. 245-248. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2019) Վաստակաշատ արվեստաբանը. Իրինա Դրամբյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 271-277. ISSN 0135-0536

Դևրիկյան, Վարդան (2019) Վարպետի անանց հմայքով օծուն (Ավետիք Իսահակյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 278-282. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Գուրգեն and Ազիզբեկյան, Տաթևիկ (2019) Վերածման բայերը միջին գրական հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, (1). pp. 163-170. ISSN 0135-0536

Նազարյան, Լիանա (2019) Տայքում և Կղարջքում Բագրատունիների վրացական ճյուղի իշխանության հաստատման թվականի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 211-222. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Լիլիթ (2019) Ցղնայի Սբ. Աստվածածին եկեղեցու քանդակային հարդարանքը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 96-119. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ավետիս and Սիմոնյան, Լևոն (2019) Օսմանյան խորհրդարանի 1912 թ. ընտրությունների նախընտրական պայքարը Վանի նահանգում և հետընտրական զարգացումները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 132-145. ISSN 0135-0536

Մանվելյան, Սերգեյ (2019) Օսմանյան խորհրդարանի 1914 թ. ընտրությունները և Կ. Պոլսի հայոց պատրիարքարանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 135-143. ISSN 0135-0536

This list was generated on Wed Jan 20 11:17:22 2021 AMT.