Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 2020

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 86.

Բեդիրյան, Պետրոս (2020) -Ռ -ով վերջացող, -ն վերջածանցով կազմված բառերի մասին (ստուգաբանական վերլուծություններ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 225-230. ISSN 0135-0536

Петросян, Эмма (2020) «Веселые похороны» – армянская версия кaрнавала. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 140-161. ISSN 0135-0536

Ղամոյան, Լուսինե (2020) «Հագուստ» հասկացություն նշող փոխառությունները միջին հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 158-168. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Քնարիկ (2020) «Հալէպ» հայրենակցական բարեսիրական հասարակական կազմակերպության աջակցությունը Սիրիայից հայրենադարձներին (2013–2018 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 58-74. ISSN 0135-0536

Մովսիսյան, Ֆելիքս (2020) «Մասյաց աղավնի» ամսագիրը Իտալիայի միավորման մասին (1860–1865 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 75-98. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Մկրտիչ (2020) «Պատմաբանասիրական հանդես»-ի հիմնադիր խմբագիրը (ակադեմիկոս Մ. Գ. Ներսիսյանի ծննդյան 110-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-23. ISSN 0135-0536

Авоян, Сатеник (2020) В. Г. Тунян. Ованес Туманян и Армянский вопрос. Ереван, изд-во «Чартарагет», 2020, 164 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 258-260. ISSN 0135-0536

Асатрян, Григор (2020) Заслуженный ученый и умелый организатор науки (к 90-летию со дня рождения Ашота Экмаляна). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 272-276. ISSN 0135-0536

Котанджян, Гарегин (2020) Значение этюдов в творчестве Егише Татевосяна. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 45-57. ISSN 0135-0536

Симян, Тигран (2020) Культурно-политический контекст и метанарратив международного конгресса писателей в защиту культуры (на примере доклада армянского поэта Ваграма Алазана). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 128-140. ISSN 0135-0536

Карагeзян, Гоар (2020) Модификация легенды об обретении частицы Ноева ковчега Акопом Мцбнеци в европейской литературе путешествий. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 68-81. ISSN 0135-0536

Тунян, Валерий (2020) Нерсес Аштаракеци: личность и время. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-20. ISSN 0135-0536

Агасян, Арарат (2020) Основоположник армянской исторической живописи. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 28-44. ISSN 0135-0536

Тер-Минасян, Ануш (2020) Подвижник архитектурной науки (к 85-летию со дня рождения Мурада Асратяна). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 277-284. ISSN 0135-0536

Марукян, Армен (2020) Положения Севрского договора, непосредственно и косвеннокасающиеся восстановления нарушенных прав армянского народа и нанесенного ему материального ущерба вследствие Геноцида. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-20. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2020) Ա-ԴՈ. Հայության երկունքը / հրատ. պատր.՝ Վ. Ղազախեցյան, Ռ. Գասպարյան, Ռ. Սահակյան, Հ. Սուքիասյան, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2019, 765 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 239-246. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Ավետիս (2020) Ագուլիսի Ս. Թովմա տաճարը. ճարտարապետությունը, հարթաքանդակները և որմնանկարները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 162-195. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2020) Ազգային գործիչը. Լևոն Աթաբեկյան (ծննդյան 145-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 231-250. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2020) Ալեքսան Յակոբեան. Արքայատոհմերն ու իշխանատոհմերը Բուն Աղուանքում եւ Հայոց Արեւելից կողմանքում անտիկից մինչեւ ԺԳ դար (պատմա-աղբիւրագիտական քննութիւն). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 256-263. ISSN 0135-0536

Խուդանյան, Հարություն (2020) Ակադեմիկոս Նիկոլոզ Բերձենիշվիլու հուշերը Ի. Վ. Ստալինի հետ հանդիպման մասին (1945 թ. հոկտեմբեր, Սոչի). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 212-232. ISSN 0135-0536

Թաջիրյան, Էլիզաբեթ (2020) Ակադեմիկոս Վլադիմիր Բարխուդարյանի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 264-269. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2020) Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Տ. Տ. Մկրտիչ Ա Վանեցի Խրիմյանը և հայ երաժշտությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 24-41. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Գուրգեն (2020) Անձնանունները Կամենիցի հայկական դատարանի արձանագրություններում (XVI դ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 149-162. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2020) Անուշավան Զաքարյան. Ռուս կոմպոզիտոր Թոմաս Հարտմանը և Կոմիտասը, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2019, 108 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 233-236. ISSN 0135-0536

Դևրիկյան, Վարդան (2020) Աշոտ Գալստյան. Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (XIX դ. 60-ական – XXI դ. 10-ական թթ.), գիրք Ա, Երևան, «Էդիտ Պրինտ» հրատ., 2020, 264 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 247-250. ISSN 0135-0536

Գնունի, Արտակ (2020) Արամազդ: Հայկական հնագիտություն: Անցյալի փորձառություններ և նոր ձեռքբերումներ, խմբ.՝ Արամ Քոսյան, Պավել Ավետիսյան, Արսեն Բոբոխյան և Երվանդ Գրեկյան: Մերձավոր Արևելքի ուսումնասիրությունների հայկական հանդեսի հատուկ հատոր, հատոր X (2016), Մերձավոր Արևելքի և Կովկասի ուսումնասիրությունների ասոցիացիա: Երևան–Օքսֆորդ, «Արքեոփրես արքեոլոջի», 2020, 478 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 251-257. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լիլիթ (2020) Արարատ Հակոբյան. Միացյալ և Անկախ Հայաստանի գաղափարը Հայոց պատմության հոլովույթում, Երևան,«Լուսակն», 2020, 212 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 250-255. ISSN 0135-0536

Քումունց, Մհեր and Ըռքոյան, Զոհրաբ (2020) Արցախի Բերձոր գավառի պատմական Հարար գյուղը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 187-200. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 293-298. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 300-306. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 302-308. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Մանե (2020) Գեղարվեստական կրթության հարցերը «Գեղարվեստ» հանդեսի էջերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 141-148. ISSN 0135-0536

Բոբոխյան, Արսեն (2020) Գոհար Կարագյոզյան. Նախիջևանը եվրոպացի ճանապարհորդների ուղեգրություններում (XIII–XVII դդ.), Երևան, «Գիտություն» հրոտ., 2019, 250 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 252-257. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Գրիգոր Եվգենիի Արեշյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 286-287. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Հենրիկ (2020) Դանիել Վարուժանի «Հարճը» պոեմի հերոսուհու ենթադրելի նախատիպը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 81-89. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2020) Դավիթ Անանուն. մարդը և գործը (ծննդյան 140-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 90-127. ISSN 0135-0536

Սարվազյան, Լիլիթ (2020) Ընտանեկան հարաբերությունների կարգավորման իրավական հիմքերը Սմբատ Սպարապետի «Դատաստանագրքում». Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 82-96. ISSN 0135-0536

Վարդումյան, Գոհար (2020) Ժողովրդական քրիստոնեության դրսևորումները հայոց տոնական կյանքում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 163-186. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2020) Լեոյի հոդվածը Խրիմյան Հայրիկի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 234-238. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Կազմ; Խմբագրական. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Կազմ; Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Կազմ; Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Մեյթիխանյան, Փառանձեմ (2020) Կեղծանուն, ծածկանուն, մականուն տերմինների շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 213-224. ISSN 0135-0536

Պետրոսյանց, Տիգրան (2020) Կողմնակալ (փոխարքա) Քուրդ Ա Վաչուտյանի Վարդենիս իշխանանիստը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 196-212. ISSN 0135-0536

Ամիրաղյան, Գայանե (2020) Կոմիտասական (ժողովածու), h. 3: Հատորի խմբ.՝ Ա. Ասատրյան, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ “Գիտություն” հրատ., 2019, 267 էջ, 16 էջ նկ., նոտա. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 258-262. ISSN 0135-0536

Ադամյան, Նինետա (2020) Կովկասի հայոց բարեգործական ընկերության պատմությունից (1881 թ.– 1914 թ. սեպտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 97-112. ISSN 0135-0536

Քարիմյան, Լիզա (2020) Կրոնական գործոնը հայ-բյուզանդական հարաբերություններում (570– 591 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 169-185. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) ՀՀ ԳԱԱ տարեկան ընդհանուր ժողովի որոշումը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 287-290. ISSN 0135-0536

Գաբրիելյան, Մխիթար (2020) Համլետ Գրիշայի Սարգսյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 288-290. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Համլետ Մալխասի Հարությունյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 291-292. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Լուսինե (2020) Համշեն գավառի նշանավոր Ճմիլ/Ջիմիլ գյուղը ըստ հայ և օտար աղբյուրների (XVI դ. – XIX դ. առաջին քառորդ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 113-135. ISSN 0135-0536

Բայբուրդյան, Վահան (2020) Հայ արևելագիտությանը նվիրյալ, բեղմնավոր գրչի տեր տաղանդավոր գիտնականը (Նիկոլայ Հովհաննիսյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 266-271. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Հայերեն և ռուսերեն այբուբենների գրադարձային լատինատառ աղյուսակ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 292. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Հայերեն և ռուսերեն այբուբենների գրադարձային լատինատառ աղյուսակ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 299. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Հայերեն և ռուսերեն այբուբենների գրադարձային լատինատառ աղյուսակ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 301. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լիլիթ (2020) Հայկական հարցի 1919−1920 թթ. պատմության լուսաբանումը Հայաստանի պատմագրության մեջ (1991−2019 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 60-80. ISSN 0135-0536

Քամալյան, Մարգարիտա (2020) Հայր Ղևոնդ Ալիշանը արվեստում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 21-27. ISSN 0135-0536

Գասպարյան, Դավիթ (2020) Հայրենական մեծ պատերազմի տարիների հայ գրականությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 42-59. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Արման and Մինասյան, Էդիկ (2020) Հայրենապաշտ հայորդին, ազնվագույն ընկերն ու արգասավոր գիտնականը (Արտակ Մովսիսյանի հիշատակին). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 291-294. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Լալիկ (2020) Հարաբերյալների և հարաբերական բառերի շրջուն շարադասությունը հին հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 136-146. ISSN 0135-0536

Դեմիրճյան, Պետրոս (2020) Հենրիկ Էդոյանի գիտաբանաստեղծական աշխարհը (ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 274-279. ISSN 0135-0536

Սողոյան, Աստղիկ (2020) Հերոսի ճանապարհի մոնոմիֆի մոդելը Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 220-233. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Արտակ (2020) Հյուսիսային Գողթնի միջբարբառը Նախիջևանի բարբառային համապատկերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 129-139. ISSN 0135-0536

Կիրակոսյան, Վլադիմիր (2020) Հովհ. Թումանյանի ալբոմային բանաստեղծությունները նրա ստեղծագործության համատեքստում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 99-118. ISSN 0135-0536

Բոբոխյան, Արսեն and Տարոնցի, Սաակ (2020) Մեծ Մասիսի նորահայտ «Վիշապ» կոթողը, և լեռան նշանակությունը տարածաշրջանային համատեքստում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 47-67. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2020) Մեծանուն գիտնականը, ազգային-պետական գործիչը (Գ. Բ. Ղարիբջանյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 263-272. ISSN 0135-0536

Մախմուրյան, Գայանե (2020) Մի քանի նկատառում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 285-286. ISSN 0135-0536

Ավագյան , Քնարիկ (2020) Միջազգային գիտաժողով «Օտար աղբյուրները հայկական գաղթավայրերի մասին» նվիրված Հայր Ղևոնդ Ալիշանի ծննդյան 200-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 280-283. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Հրանուշ (2020) Յոհաննես Լեփսիուսի «Հայկական ակադեմիայի» ծրագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 119-128. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (2020) Նորահայտ փաստաթղթեր, կազմող՝ Համո Սուքիասյան, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2019, 120 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 237-241. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Մերի (2020) Նվիրյալ լեզվաբանը. Գևորգ Ջահուկյան (ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 261-265. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Ուղեցույց հեղինակների համար. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 286-291. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Ուղեցույց հեղինակների համար. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 293-298. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Ուղեցույց հեղինակների համար. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 295-300. ISSN 0135-0536

Սիրունյան, Տիգրան and Մանուկյան, Տաթևիկ (2020) Ուշ շրջանի մի քանի ձեռագիր քերականական զրուցարաններ. դրանց բնույթը և աղբյուրները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 147-157. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Ավետիս (2020) Պատմական Սոթքի վերաբերյալ միջնադարյան հայ պատմիչների հիշատակությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 186-206. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո (2020) Պարզաբանում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 286. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Արտեմ (2020) Ռոբերտ Մարկոսի Թոխմախյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 284-285. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2020) Ռուզան Արիստակեսյան. Գրական վավերագրեր (1920–1930-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 270-273. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Հասմիկ (2020) Սամվել Կարապետյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 280-285. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2020) Սեպագիր աղբյուրները Հայկական լեռնաշխարհում կիմերների և սկյութների ներկայության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 207-219. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Գեղամ (2020) Վահան Մելիքյան. Արևմտահայ հասարակական-քաղաքական կյանքը 1917–1918 թթ.: Էրզրումի պաշտպանությունը և անկման պատճառները 1918 թ., Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2019, 246 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 242-248. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Արտակ (2020) Վիկտոր Կատվալյան. Հայաստանի Հանրապետության բարբառային համապատկեր. գիրք 1. Գեղարքունիքի մարզ, Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2018, 402 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 249-251. ISSN 0135-0536

Ցականյան, Ռուսլան (2020) Փառնավազը Հայաստանի թագավո՞ր (մ. թ. ա. VII դարի վերջին քառորդ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 201-211. ISSN 0135-0536

Մովսիսյան, Արտակ and Կարապետյան, Լիաննա (2020) Փոքր Հայքի թագավորության գահացանկը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 21-46. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2020) “Կոմիտաս – 150” գիտական նստաշրջան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 273-279. ISSN 0135-0536

This list was generated on Sat Jan 23 04:18:10 2021 AMT.